Samen-Gemeente-Zijn

Via de Nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de rubriek ”Samen-Gemeente-Zijn”. Dit doen we zonder vermelding van de adressen van de gemeenteleden.

Misschien is het juist in deze onzekere en moeilijke periode goed om extra aandacht te besteden aan gemeenteleden die alleen zijn en het huis niet meer uit mogen. Een kaartje wordt bijzonder op prijs gesteld (adresgegevens kunt u opvragen bij de scriba Yneke Kooij-Hogenkamp, 06-33704047 of via beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl).

  • Mevrouw J. Pronk is weer thuis na een korte opname in het ziekenhuis. Haar gezondheid blijft fragiel.
  • Dinsdag 2 juni is de 65e verjaardag van Erica Zijp. Het afgelopen jaar is heel ingrijpende geweest voor haar, voor Wout en hun kinderen. Ze mag kaarten ontvangen en onze scriba geeft u graag het adres!
  • De heer Henk Rijpstra hoopt op dezelfde 2e juni zijn 94e verjaardag te vieren! Felicitaties zijn zeker in deze quarantainetijd van harte welkom.
  • En dan is er nog 1 jonge jarige: 15 jaar worden op 2e Pinksterdag d.d. 1 juni 2020, dat feest is weggelegd voor Roshenteli Boutisma. Van harte gefeliciteerd!

Ymke Rus wil iedereen bedanken voor de kaarten, de bloemen en de gebeden! Het heeft haar heel goed gedaan.

En van Anneke Meijer ontvingen we volgend berichtje: ”Lieve gemeenteleden, Graag wil ik jullie hartelijk bedanken voor de vele kaarten en gebeden die ik van jullie heb mogen ontvangen. Het medeleven heeft mij zeer goed gedaan.”

De bloemen van deze week zijn voor Rob Proost. Hij doet ontzettend zijn best ons allen bij elkaar te houden middels vele kanalen. Rob enorm bedankt hiervoor!!!

Dit was het weer voor deze week. Als u iemand weet waar de bloemen naar toe kunnen laat u het me dan weten?

Allen een hartelijke groet,

Jacqueline van de Weg tel nr 06-41278272 of email j.m.boekestijn@gmail.com

Share this post