Wijkkas 2020

Tot op heden hebben wij al van heel veel gemeenteleden een bijdrage mogen ontvangen voor de wijkkas 2020. Hartelijk dank daarvoor.

Vanuit de wijkkas wordt o.a. de ouderenpastor betaald en alle kosten rondom de organisatie van de eredienst, zoals de bloemen, de beamer, geluid, en nu in coronatijd, ook de techniek om de kerkdienst digitaal te kunnen weergeven. Kortom kosten die gemaakt worden om een  aantrekkelijke gemeente te kunnen zijn. Dit zijn dus niet de kosten voor de dominee, organist en het gebouw, want die worden vanuit de vaste vrijwillige bijdrage betaald, die aan het begin van het kalenderjaar wordt geworven.

Mocht u nog geen bijdrage hebben overgemaakt, dan willen we de wijkkas alsnog van harte bij u aanbevelen. Ook bij degene die zich verbonden voelen bij onze wijkgemeente maar geen lid zijn, willen wij de wijkkas onder de aandacht brengen. Het rekeningnummer van de wijkkas is NL 83 ABNA 0624 0264 50.

Alvast hartelijk dank!

De wijkpenningmeester

Share this post