Bericht van overlijden mw C.M. van Engeldorp Gastelaars-Verhage

Ons bereikte het bericht dat op 23 juni jl. op 87-jarige leeftijd is overleden ons gemeentelid mevrouw Rina van Engeldorp Gastelaars-Verhage.

Mevrouw Engeldorp is in 2012 van Heelsum naar Zeist verhuisd en de laatste jaren was haar gezondheid kwetsbaar.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. De rouwcirculaire vindt u hier en daarnaast kunt u hier een in memoriam lezen dat geschreven is door een predikant uit haar vorige gemeente.

Wij zullen mevrouw Engeldorp op een later tijdstip in een kerkdienst herdenken.

Share this post