Kerk open vanaf 5 juli a.s.

Beste gemeenteleden,

We hebben goed nieuws. Vanaf zondag 5 juli a.s. willen wij onze kerkdiensten weer  opstarten. Het aantal personen dat op 1,5 m. afstand toegelaten kan worden is helaas nog beperkt maar weet u welkom!
Er zijn wel een aantal voorschriften waar wij ons aan willen houden:

  • U moet zich iedere vrijdag voor 12.00 uur aanmelden bij onze scriba Yneke Hogenkamp via mail beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl of telefonisch 06-33704047. Uw naam komt op een groslijst en op zaterdag krijgt u voor 15.00 uur een berichtje of er plaats is. Iedere week moet u zich weer voor de volgende zondag aanmelden. Bij het aanmelden wordt u een aantal vragen gesteld over uw gezondheid. In eerste instantie willen we in de maand juli starten met een beperkt aantal bezoekers. Dit aantal kan verhoogd worden maar wij willen beginnen met een proef om alles op een zo goed mogelijke manier te kunnen laten verlopen.
  • Op zondagmorgen kunt u via de hoofdingang naar binnen en wordt uw naam gecontroleerd. Als u niet op de lijst staat kunt u helaas de dienst niet bijwonen.
  • De kerkzaal is dusdanig ingericht dat u zonder problemen kunt zien waar u mag zitten.
  • Tijdens de dienst kan/mag er helaas nog niet gezongen worden.
  • Na de dienst is er helaas nog geen mogelijkheid om koffie te drinken. We onderzoeken de mogelijkheid of we dit binnenkort toch ook weer kunnen gaan doen.
  • De diensten blijven wij ook online uitzenden.

Als u vragen heeft kunt u met de scriba contact opnemen.

Wij zijn blij dat wij elkaar weer kunnen ontmoeten en hopen velen van u weer te ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,
Yneke Hogenkamp
scriba, 06-33704047

Share this post