Update Kerk open

Beste gemeenteleden,

Inmiddels zijn er een aantal kerkdiensten gehouden waar gelukkig weer gemeenteleden bij aanwezig konden zijn. Het was fijn om weer samen te kunnen komen en gelukkig is de Oosterkerk groot genoeg dat we het maximale aantal bezoekers kunnen verruimen.  En vanaf  zondag 2 augustus a.s. willen we na de dienst ook weer koffiedrinken met elkaar. Ook hier geldt dat we ons aan enkele voorschriften moeten houden:

  • Koffiedrinken vindt alleen plaats als het buiten kan gebeuren (dus niet bij slecht weer);
  • Er wordt koffiegedronken uit kartonnen bekers die u zelf na afloop dient weg te gooien;
  • U wordt dringend verzocht om tijdens het koffiedrinken de 1,5 m zelf goed te respecteren.

Verder in het kort nog even de voorschriften die voor alle kerkdiensten gelden:

  • U moet zich aanmelden bij onze scriba Yneke Hogenkamp via mail beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl of telefonisch 06-33704047. Uw naam wordt op de verzamellijst genoteerd
  • Op zondagmorgen kunt u via de hoofdingang naar binnen en wordt uw naam gecontroleerd.
  • De kerkzaal is dusdanig ingericht dat u zonder problemen kunt zien waar u mag zitten.
  • Tijdens de dienst kan/mag er helaas nog niet gezongen worden.
  • De diensten blijven wij ook online uitzenden.

Als u vragen heeft kunt u met de scriba contact opnemen.

Wij zijn blij dat wij weer bij elkaar kunnen komen en hopen velen van u weer te ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,
Yneke Hogenkamp
scriba, 06-33704047

 

Share this post