Corona, Oosterkerk, Zingen en Koffie

Sinds begin juli komen we weer samen en dat is heel fijn. Inmiddels kunnen meer dan 100 personen over 1,5 m verspreid in de kerk aanwezig zijn. Dus voelt u zich vrij om aan te melden (beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl of 06-33704047). Wat nog niet veranderd is, is dat wij vooralsnog niet zingen in de kerkdienst. Thuis kunt u meezingen maar in de kerk vooralsnog niet (ook al staat er ‘samenzang’ in de liturgie). Daarnaast willen we nogmaals benadrukken dat met het koffiedrinken na afloop van de kerkdienst ook echt de 1,5 m in acht moet worden genomen. De komende weken zal hierop extra worden toegezien en waar nodig zal verzocht worden om extra afstand te nemen. Rondom het kerkgebouw is er voldoende schaduw om elkaar te ontmoeten. Alvast dank voor uw medewerking.
Yneke Hogenkamp, scriba.

Share this post