HA-collecte 30-08-2020

De Avondmaalscollecte op 30 aug. is voor Buurtvrij.
We horen al jaren over het Wijkinloophuis en Buurtvrij, maar vaak heb ik het idee dat we niet goed weten wat deze begrippen inhouden.
Het Wijkinloophuis is een plek waar mensen kunnen samenkomen voor de gezelligheid, hulpvragen etc.. Belangrijk, vooral in een nieuwe wijk als Kerckebosch. Maar Buurtvrij is meer! Het is een plek waar mensen in aanraking komen met het Evangelie! Een Alpha-cursus, een groeigroep en regelmatig kleinschalige kerkdiensten. Dit alles onder de naam “Pioniersplek”, d.w.z. een voorzichtige poging van de  landelijke PKN om te kijken of hier mogelijkheden zijn voor een nieuwe Geloofsgemeenschap! Wij zeggen dat we een Woord voor de Wereld hebben, maar intussen vinden we het moeilijk om dit in de praktijk te brengen. In onze achtertuin, nl. in Kerckebosch, gebeurt dit, en we zijn gevraagd als Diaconie om financieel bij te springen omdat de financiën altijd een probleem zijn!
Vandaar deze speciale collecte die we dan ook van harte bij u aanbevelen!
Namens de Diaconie,
Doke Keijzer

Share this post