Opschorten samenzang i.v.m. strengere coronamaatregelen

Inmiddels zijn er door de overheid nieuwe maatregelen i.v.m. het coronavirus afgekondigd en naar aanleiding daarvan is er een nieuw dringend advies gekomen van de PKN m.b.t. het zingen tijdens de diensten. Er wordt dringend opgeroepen om van gemeentezang af te zien, zeker in de regio’s die als zorgelijk en ernstig zijn aangemerkt.

De wijkkerkenraad heeft daarom besloten om in ieder geval de komende 4 weken niet samen te zingen tijdens de diensten.

We volgen de ontwikkelingen en adviezen en houden u/jou op de hoogte.

Namens de wijkkerkenraad,

Saskia Westbroek

Share this post