Nieuwe collecte-app: Appostel

De app ‘Kerkgeld’ is gestopt. De opvolger ‘Appostel’ is opengezet. Onderstaand een nieuwe QR-code voor de digitale giften. Deze kan gebruikt worden met dezelfde inloggegevens.

Share this post