Een gezegend Nieuwjaar

Beste Oosterkerkers,

2020 was een veelbewogen jaar. Naast het vacant zijn door het vertrek van Marten Knevel in de zomer van 2019, werden we in maart geconfronteerd met een pandemie waarvan we de gevolgen nog steeds ondervinden. Dit heeft consequenties voor ieders privéleven. Angst, onzekerheid en eenzaamheid kunnen grote invloed hebben op ons dagelijks functioneren. Maar ook voor onze Oosterkerkgemeenschap had en heeft het grote gevolgen. Niet alleen voor de kerkdiensten maar voor al onze activiteiten. Veel activiteiten moesten worden afgelast. Het was bijzonder om te zien hoe nieuwe ideeën opkwamen zodat diensten konden worden uitgezonden via Facebook en YouTube, het kinderwerk ging gedeeltelijk door met online-activiteiten, catechisatie werd gehouden in de kerk of ook online en ook de kerkenraad zat de ene keer live bij elkaar in de bovenzaal en de andere keer via Skype. Daarnaast waren er initiatieven om op andere manieren contact met elkaar te onderhouden. We willen iedereen bedanken die op zijn en haar eigen wijze aan het kerkenwerk heeft bijgedragen.

En nu start dan een nieuw jaar. Een nog onbeschreven agenda en nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Er is een vaccin en dat biedt weer hoop op een terugkeer van het “normale leven”. Waarbij we onze ervaringen kunnen meenemen en toepassen in ons samenleven en samen gemeente zijn. Uitdagingen zullen er zeker blijven maar we weten ons verbonden in ons geloof. Daarom willen wij graag de volgende tekst met u en jou delen. Een tekst van de profeet Jesaja, Jesaja 40 vers 31:

“Maar mensen die op de Heer vertrouwen krijgen nieuwe kracht. Zij lopen zonder moe te worden. Zij rennen zonder te struikelen. Zij zijn zo sterk als een adelaar, die vertrouwt op zijn krachtige vleugels.”

Wij wensen u en jullie allen een gezegend Nieuwjaar.

Namens de wijkkerkenraad,
Edwin van Rooijen en Saskia Westbroek

Share this post