Bericht van overlijden mevrouw W.H. van Kesteren – van der Kaaij

Maandag 25 januari heeft mw. W.H. van Kesteren – van der Kaaij haar levensadem teruggegeven aan haar Schepper. Ze mocht in dit leven de leeftijd der zeer sterken bereiken: ruim 90 jaar.

Op maandag 1 februari is er om 13.00 uur een dankdienst voor haar leven in de aula van begraafplaats Zeister Bosrust in Zeist. Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Grand Café van de begraafplaats.

Als u deze bijeenkomst via internet zou willen bijwonen, stuur dan een e-mail naar: ajkest@gmail.com. U ontvangt dan het adres van de website en de inlogcode.

Zodra de vieringen weer openstaan voor gemeenteleden zal mw. Van Kesteren in een viering in de Oosterkerkgemeenschap en in aanwezigheid van familieleden worden herdacht.

Meer informatie vindt u in de rouwcirculaire.

Share this post