Info over uw giften 2020 en uw IB aangifte 2020

De afgelopen weken is er bij het Kerkelijk Bureau een aantal gemeenteleden met vragen geweest over hun aftrekbaarheid van de gedane giften in 2020. De onduidelijkheid is of afspraken voor giften aan de Gereformeerde Kerk Zeist en de Hervormde Gemeente van Zeist nog geldig zijn. De Protestantse Gemeente Zeist heeft juridisch alle rechten en plichten overgenomen van de Hervormde Gemeente Zeist en de Gereformeerde Kerk Zeist en heeft de ANBI status. De Protestantse Gemeente te Zeist heeft RSIN 826135195. Dit geldt voor uw giften aan Actie Kerkbalans, wijkkas, bestelde collectebonnen en digitale collecten.
Ook de Diaconie heeft juridisch alle rechten en plichten overgenomen. De Diaconie van de Protestantse Gemeente Zeist heeft een eigen naam en nummer en een eigen bankrekening. De Diaconie van de Protestantse Gemeente Zeist heeft RSIN 826114799.

Share this post