Vanaf zondag 11 april weer uitsluitend online diensten

Beste leden en bezoekers van de Oosterkerk,

Al ruim een jaar moeten we leven met maatregelen die er toe dienen het aantal besmettingen met Covid-19 terug te dringen. Deze maatregelen vragen veel van ons allemaal. Sinds december 2020 is er sprake van een nieuwe lockdown waarbij restaurants, winkels, theaters, bioscopen e.d. gesloten zijn. Zoals u weet, zijn kerken in die zin uitgezonderd dat zij in verband met de vrijheid van godsdienst nog wel bezoekers mogen ontvangen om deel te nemen aan de kerkdiensten.

De wijkkerkenraad volgt de landelijke ontwikkelingen op de voet en heeft in het afgelopen jaar de adviezen van het landelijk dienstencentrum van de PKN steeds gevolgd. Het landelijk dienstencentrum heeft een routekaart afgegeven. Daarin staat onder meer dat, mede afhankelijk van de situatie in een kerk, kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers in beginsel mogelijk zijn. Gelet op de situatie van een aantal weken geleden heeft de kerkenraad toen dan ook besloten om vanaf Eerste Paasdag weer maximaal 30 bezoekers toe te laten.

Gelet echter op de stijging van het aantal besmettingsgevallen in Nederland, ons verantwoordelijkheidsgevoel en ook de maatschappelijke discussie die afgelopen weekend op gang is gekomen over de uitzonderingspositie van de kerken, menen wij dat het verstandig is om vanaf zondag 11 april a.s. de diensten toch weer uitsluitend online uit te zenden. Wij begrijpen dat dit voor sommige mensen een tegenvaller zal zijn omdat ze zich er op hadden verheugd om weer wekelijks naar de kerk te kunnen gaan. Maar we houden goede hoop dat de situatie over enkele weken zodanig zal zijn verbeterd dat de kerkdiensten wel weer toegankelijk kunnen zijn.

Wij spreken de hoop uit u binnenkort weer te kunnen ontmoeten.

 

Namens de wijkkerkenraad,

Saskia Westbroek en Edwin van Rooijen, voorzitter

 

 

Share this post