Profiel

Hier vind je het gemeenteprofiel dat is gebruikt voor het werven van een nieuwe predikant voor onze gemeente. Dit document is vastgesteld door de wijkkerkenraad (d.d. 28-11-2019).

Share this post