Zondag 1 augustus ds. Gert Kwakkel

Zondag 1 augustus om 10.00 uur is er weer een viering in de Oosterkerk Zeist.

Voorganger: ds G. Kwakkel
Ouderling van dienst: Martin Rus
Tweede ouderling: Reinoud Dijkstra
Diaken: Jan Cozijnsen
Muzikale begeleiding: Wouter Harbers

Beeld: Rob Proost en Eline van Es
Geluid: Bas Duijkers
Beamer: Margot Veerkamp
Koster: Peter Bosma

Deze dienst is er ook weer kinderdienst met Irma! Begin bij je ouders in de grote dienst en daarna gaan we knutselen en hebben we spel en verhaal. Voor basisschool kinderen.
Lukt het niet om naar de kerk te komen dan bent u alsnog van harte welkom om de dienst vanuit huis mee te vieren. Dat kan via deze link of Facebook.

Download de orde van dienst.

Share this post