Bericht van overlijden: mw. Wil Wind

Op zaterdag 7 augustus is aan de aardse reis van Wil Wind na ruim 92 jaar een einde gekomen. Ook zij is nu bevorderd tot heerlijkheid.

De dankdienst voor haar leven zal a.s. donderdag 12 augustus om 13.00 uur plaatsvinden in de haar vertrouwde Oosterkerk. Voorafgaande aan deze dankdienst is er tussen 12.00 en 12.45 uur tijd en ruimte om de familie en elkaar te condoleren. Deze dankdienst is vrij toegankelijk maar is ook mee te beleven via een stream; nadere gegevens daarover vindt u in de bijgevoegde rouwcirculaire. Aansluitend aan de dankdienst zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene begraafplaats ‘Zeister Bosrust’.

In welke zondagse viering Wil in het midden van de Oosterkerkgemeenschap zal worden herdacht is nog niet vastgesteld.

Share this post