Zondag 12 september Irma Jansen Kleinjan

‘Thuis!’

Zondag 12 september om 10.00 uur is er weer een viering in de Oosterkerk Zeist.
Lieuwkje Nynke Brandenhorst wordt gedoopt en Claes Olivier Ian en Julen Kik Jathan van Vliet worden opgedragen.

Voorganger: Irma Jansen Kleinjan
Ouderling van dienst: Erik Kaman
Tweede ouderling: Martin Rus
Lector: Christine van den Berg
Diaken: Christine van den Berg
Muzikale begeleiding: Pieter Cobelens (vleugel), Arie Theisens (gitaar) en Lisette Brandenburg (zang)

Beeld: Rob Proost
Geluid: Pieter Feddema
Beamer: Peter van der Vorst
Koster: Peter Bosma

Lukt het niet om naar de kerk te komen dan bent u alsnog van harte welkom om de dienst vanuit huis mee te vieren. Dat kan via deze link of Facebook.

Download de orde van dienst.

Share this post