Zondag 17 oktober Henk Jansen

‘Weer een nieuwe Bijbel’

Zondag 17 oktober om 10.00 uur is er weer een viering in de Oosterkerk Zeist.

Voorganger: Henk Jansen
Ouderling van dienst: Edwin van Rooijen
Tweede ouderling: Yneke Hogenkamp
Lector: Edwin van Rooijen
Diaken: Carolien van Eijsden
Muzikale begeleiding: Oosterkerkband o.l.v. Pieter Feddema

Beeld: Eline van Es
Geluid: Bas Duijkers en Zegert van der Linde
Beamer: Margot Veerkamp
Koster: Peter Bosma

Lukt het niet om naar de kerk te komen dan bent u alsnog van harte welkom om de dienst vanuit huis mee te vieren. Dat kan via deze link of Facebook.

Download de orde van dienst.

Lied: Unwritten

Share this post