Veilige Kerk en vertrouwens-personen

De Oosterkerk wil een veilige kerk zijn

De Oosterkerk wil en moet een veilige plaats zijn voor iedereen die ermee verbonden is: gasten, bezoekers, leden van de kerk, beroepskrachten en vrijwilligers. We verbinden ons daarom nadrukkelijk aan onze gedragscode. Hierop zijn we voor iedereen binnen en buiten onze kerkgemeenschap aanspreekbaar.

Waar kun je heen als er iets gebeurt wat je als onveilig ervaart in de Oosterkerk Zeist? Als iemand ongewenst over jouw grenzen heengaat. Of je ervaart of signaleert een vorm machtsmisbruik: seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, pesten. Kun je daar vertrouwelijk over praten en je veilig en serieus genomen weten?

Vertrouwenspersonen 
Met al deze vragen kun je terecht bij één van de twee vertrouwenspersonen van de PKN Zeist. Zij vormen het aanspreekpunt, waar je in alle vertrouwelijkheid met je vragen, ervaringen en klachten terecht kunt. Desgewenst anoniem. Ook als je signalen hebt opgevangen dat er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt of heeft plaatsgevonden kun je dat melden. De beide vertrouwenspersonen zijn hiervoor opgeleid en werken onafhankelijk. Hun adressen en telefoonnummers vind je hier Vertrouwenspersonen – Protestantse Gemeente Zeist (pkn-zeist.nl)

Contactpersoon Veilige Kerk  
De contactpersoon is aanspreekpunt voor zaken die te maken hebben met (on)veiligheid.  De verantwoordelijkheid van het beleid rond de Veilige Kerk ligt bij de wijkkerkenraad van de Oosterkerk. De contactpersoon helpt hen om het beleid in praktijk te brengen. Behalve regels zoals een gedragscode en een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), gaat het om een groeiend bewustzijn en met elkaar fijngevoeliger worden in het spreken over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Als er wordt gezwegen, kan dat de indruk wekken dat alles goed gaat. Erover spreken doen we samen. Er kunnen in elke kerk slachtoffers zijn van geweld en machtsmisbruik. Mensen kunnen ermee te maken hebben in hun thuissituatie en in de kerk. Het onderwerp mag daarom terecht om onze aandacht vragen. De contactpersoon wil er voor zorgen dat veiligheid een terugkerend onderwerp van gesprek en bezinning is. De contactpersoon is een ambassadeur die veilig werken en respectvol met elkaar omgaan onder de aandacht brengt en bespreekbaar maakt. Op die manier wordt ook bijgedragen aan (pastorale) zorg voor elkaar.
Contactpersoon voor de Oosterkerk is Mirjam van Veen (veenmirjamvan@gmail.com of 06-40096179)

Afspraken op een rij 

  • De PKN Zeist heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld, bij wie een zorg of klacht rechtstreeks gemeld kan worden.
  • De Oosterkerk heeft een contactpersoon, voor informatie en vragen over Veilige Kerk.
  • Met elke nieuwe vrijwilliger wordt een kennismakingsgesprek gevoerd, waarbij het thema Veilige Kerk aan de orde komt. Een vast agendapunt is het doornemen van de gedragscode en de handreiking voor vrijwilligers m.b.t. Veilige Kerk. Dit is tevens een eerste stap in de (preventieve) bewustwording van hoe we gepast met elkaar willen omgaan. Het thema veiligheid komt minimaal eenmaal per jaar op de agenda van verschillende overleggen, zoals die van kinder- en tienerwerk, catechese werk, ouderenpastoraat, wijkkerkenraad en andere initiatieven die aan de Oosterkerk verbonden zijn.
  • Er worden VOG’s aangevraagd voor vrijwilligers die daar voor in aanmerking komen (zij ontvangen daartoe een uitnodiging en toelichting).

Share this post