28 november – eerste zondag van Advent

‘Volkstelling’

Zondag 28 november om 10.00 uur is er weer een viering in de Oosterkerk Zeist.

Deze zondag begint de Adventstijd feestelijk met de viering van een doop. We beginnen die zondag ook samen met de kinderdienst aan het Adventproject van Bijbel Basics ‘Tel je mee?’ We tellen af naar Kerst, maar tellen onze zegeningen op. En iedereen telt mee! ‘De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben.’

Voorganger: Henk Jansen
Ouderling van dienst: Martin Rus
Tweede ouderling: Yneke Hogenkamp
Lector: Tim van der Maten
Diaken: Jan Cozijnsen
Muzikale begeleiding: Willem Harold Boog en de Oosterkerkband o.l.v. Pieter Feddema

Beeld: Eline van Es
Geluid: Zegert van der Linde
Beamer: Annemarie Kaemingk
Koster: Peter Bosma

Lukt het niet om naar de kerk te komen dan bent u alsnog van harte welkom om de dienst vanuit huis mee te vieren. Dat kan via deze link of Facebook.

Download de orde van dienst.

Share this post