Kerkdiensten weer toegankelijk (max. 50 personen)

Beste gemeenteleden,

De PKN heeft nieuwe richtlijnen afgegeven voor het weer openen van de kerken. De wijkkerkenraad wil deze volgen. Daarom heeft de wijkkerkenraad in zijn vergadering van 18 januari jl. besloten om m.i.v. zondag 23 januari weer  gemeenteleden toe te laten bij de wekelijkse kerkdiensten. Dit in tegenstelling tot het eerdere bericht van afgelopen zaterdag.

Evenals vorig jaar gelden er een aantal extra voorzorgsmaatregelen om alles goed en veilig te laten verlopen:

  • Online aanmelden is verplicht. Dat kan via deze website.
  • De PKN geeft een maximum van 50 bezoekers aan.
  • Zonder tegenbericht bent u op de aangemelde zondag welkom.
  • Het dragen van een mondkapje tijdens het lopen is verplicht. Zittend in de bank mag het kapje af.
  • Jas s.v.p. meenemen in de bank en niet ophangen in de garderobe.
  • Crèche en kinderdienst hopen wij snel weer op te kunnen starten maar dat is helaas voor deze zondag 23 januari nog niet mogelijk.
  • Koffiedrinken na afloop van de dienst is helaas nog niet mogelijk.

Ook raadt de PKN gemeenten aan om het gemeentewerk zoveel mogelijk weer op te starten met inachtneming van de huidige coronamaatregelen. Dit betekent dat we als Oosterkerkgemeente weer mogen samenkomen in ons kerkgebouw voor jeugdwerk, catechese, vergaderingen, bid- en gespreksgroepen.

We zijn blij dat er kleine versoepeling kan plaatsvinden en dat dit weer mogelijk is.

Wij hopen u weer snel welkom te kunnen heten in de kerk!

Yneke Hogenkamp, scriba

06-33704047

 

 

Share this post