23 januari – Irma Jansen-Kleinjan

‘Een genadejaar!’

Op zondag 23 januari is er om 10.00 uur een viering in de Oosterkerk.

Helmut Schrovenwever zorgt voor de muzikale begeleiding, Martin Rus is ouderling van dienst en Irma Jansen-Kleinjan gaat voor.

techniek: Eline van Es (beeld/uitzending), Christina Branderhorst-Ruiter (beamer), Floris de Haas (geluid)
diaken: Carolien van Eijsden
lector: Tim van der Maten
koster: Peter Bosma

Van harte welkom om online of in de kerk deze dienst bij te wonen!

Download de orde van dienst.

Share this post