Bericht van overlijden: mw. Riek van Tellingen – van Seventer

In de vroege ochtend van vrijdag 18 februari is mw. Riek van Tellingen – van Seventer door de Heer van het leven thuisgehaald. Nog geen 2 weken daarvoor, op zaterdag  5 februari, werd ze 90 jaar. Jarenlang was ze als kostersvrouw verbonden aan de Bergwegkerk, de huidige Noorderlichtkerk. Na het overlijden van haar man in 1994 heeft ze op andere plekken in Zeist gewoond waaronder de Oranjehof en in Simarowa. De laatste maanden van haar leven verbleef ze in Vredenoord waar ze zorgzaam werd verpleegd.

De dankdienst voor haar leven heeft plaatsgevonden op donderdag 24 februari. In welke zondagse viering  zij in het midden van de Oosterkerkgemeenschap zal worden herdacht is nog niet vastgesteld.

Meer informatie vindt u in de rouwcirculaire.

Share this post