Bericht van overlijden: mevr. Dirkje Schipper-van de Kamp

Op 26 maart 2022 is mevr. Dirkje Schipper-van de Kamp overleden. Zij is 94 jaar geworden en was 55 jaar getrouwd met Koos Schipper. Het echtpaar heeft altijd in Utrecht gewoond, maar is vorig jaar mei naar de Looborch verhuisd. Mevr. Schipper laat haar man, kinderen, klein- en achterkleinkinderen na.

De dankdienst voor haar leven was op donderdag 31 maart om 14.30 uur in de Oosterkerk.

Meer informatie vindt u in de rouwcirculaire.

———————————

In Memoriam

Dicky van de Kamp werd geboren op 11 december 1927 in Zeist. Tijdens haar eerste huwelijk kreeg ze zeven kinderen, en ze trouwde in 1966 met Koos Schipper, met wie zij nog 3 kinderen kreeg. Samen woonden ze vele jaren in Utrecht tot ze vorig jaar niet meer zelfstandig konden wonen, en naar de Looborch hier in Zeist verhuisden. Daar is Dicky ook overleden, op 26 maart 2022.

In de Oosterkerk hebben we in een dankdienst voor haar leven afscheid van haar genomen. Klein-en achterkleinkinderen staken kaarsen aan en we zongen liederen die Dicky zelf had uitgekozen, zoals het lied ‘Abba Vader, U alleen doorgrondt mijn hart’. Over die God die ons zo goed kent lazen we ook uit psalm 139.

En zo vertrouwen we haar toe aan de liefdevolle handen van haar Schepper, die ons blijft vasthouden, in tijd en eeuwigheid. Zijn troost toegebeden aan haar man, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Share this post