Bericht van overlijden: mevr. Alida Niesing–Gerrits

Op zaterdag 26 maart is Alida ‘Lida’ Niesing – Gerrits overleden. De laatste 2 weken van haar leven verbleef ze in hospice Koriander, onderdeel van De Wijngaard, waar ze zorgzaam werd verpleegd. Ze heeft jarenlang met haar man Bert op de Huydecoperweg gewoond; daar zijn ook haar zoon en dochter geboren en opgegroeid. In 2006 zijn ze naar de Antonlaan verhuisd waar ze de laatste jaren steeds meer zorg nodig had.

Op maandag 4 april om 15.00 uur zal in de aula van de Algemene Begraafplaats Zeister Bosrust de herdenkingsdienst, met aansluitend de begrafenis, plaatsvinden. Meer informatie vindt u op de bijgevoegde rouwcirculaire.

IN MEMORIAM 

Alida Niesing – Gerrits (Zeist, 5 mei 1952 – Bosch en Duin, 26 maart 2022)

‘Lida’ komt als 2e ter wereld in het gezin van de 4 dochters Gerrits. Reeds op jonge leeftijd blaast ze Bert Niesing met haar liefdevolle schoonheid omver en die liefde draagt haar de rest van haar levensdagen. Ze trouwt op haar 19e met hem, waarna ze jarenlang op de Huydecoperweg wonen; daar worden hun zoon en dochter geboren. In hun jonge jaren weten ze een mooi vakantieplekje te bemachtigen aan de Loosdrechtse Plassen; daar wordt het gezinsleven op alle vrije dagen geleefd. Beide plekken zijn ook een openhuis voor alle Gerritsen en Niesings. De komst van de kleinkinderen, m.n. Devon, kleurt haar leven verder in. Een kleine 9 jaar geleden wordt zichtbaar dat ze langzaam met wat meer ontvangen aandacht en zorg door het leven dient te gaan. Die zorg en aandacht ontvangt ze in toenemende mate tot op het laatst van haar leven; ook de week in het hospice wijken Bert en haar (klein)kinderen niet van haar zijde. Tijdens de herdenkingsdienst gonst de liefde met liederen, beelden en Spreuken 31:25-29 nog door de aula. Bij de graflegging zijn er woorden van geloofsvertrouwen dat Lida nu eeuwig Jezus zal zien.

Martin Rus

Share this post