Bericht van overlijden: mw. Bep van Tellingen – van Ee

Op zondagochtend 3 april is mw. Huibertha Wilhelmina (Bep) van Tellingen – van Ee op 93-jarige leeftijd overleden. Haar hele lange leven heeft ze in Zeist gewoond; vanaf haar verhuizing naar de Slotlaan in 1982 was ze lid van de Oosterkerk. De laatste jaren woonde ze in De Looborch.

Op maandag 11 april om 12.30 uur zal in de aula van de Algemene Begraafplaats Zeister Bosrust de dankdienst, met aansluitend de begrafenis, plaatsvinden. Meer informatie vindt u op de bijgevoegde rouwcirculaire.

In welke zondagse viering  zij in het midden van de Oosterkerkgemeenschap zal worden herdacht is nog niet vastgesteld.

Share this post