200 x Wake Zeist zondag 3 juli 2022

Elke 1e zondag van de maand staan we stil

Bij vreemdelingendetentie.
Bij mensen die zonder strafblad achter slot en grendel zitten.
Bij levens die stilstaan buiten ons blikveld.
Bij Human. Bij Rights.

Op 3 juli is dat voor de 200ste keer, een moment om bij stil te staan.

Start 16.10 uur; we verzamelen op de hoek Kampweg – Richelleweg (net na de brug) en lopen gezamenlijk naar het Detentiecentrum Zeist.
Sprekers tijdens deze bijzondere wake zijn: Koos Janssen (burgemeester van Zeist), Rikko Voorberg (theoloog-activist) en Esther Bijmolt (Kinderpardon).

Kom ook, neem mensen mee, neem WITTE bloemen mee en uw eigen picknickmandje als u mee wilt doen aan onze picknick na de wake.

Wij zamelen geld in voor een attentie voor de kinderen die er op dat moment verblijven en voor Meldpunt Vreemdelingendetentie, die een helpdesk  heeft voor vreemdelingen in detentie met een gratis telefoonnummer.  Zij helpen gedetineerden daadwerkelijk bij klachten en problemen en kennen de situatie van binnenuit. De avondmaalscollecte op 19 juni in de Oosterkerk is bestemd voor dit doel.
Als u zelf een gift wilt overmaken, kan dat op IBAN NL25 INGB 0007 4540 20
t.n.v. Stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist
o.v.v. (200e) Wake Zeist

Ondersteunt u de actie als waker of sympathisant of met uw kerk?

Parkeren op de Kampweg, er is plaats voor enkele auto’s voor het hek.
Richelleweg 13, Soesterberg (vanuit Soest aan de overkant van de A28; vanaf Zeist afslag Soesterberg. Bus 56 A’foort – Zeist.)

Informatie: 06-29025008 of 06-22069244 en www.wakezeist.nl

De wake wordt georganiseerd door Wake Zeist, kerken en mensen uit Zeist, Baarn en Culemborg. Iedereen die zich aan wil sluiten, is welkom.

Share this post