Irma Jansen

Pinksterzondag 28 mei – Irma Jansen-Kleinjan

Op Pinksterzondag gaat onze wijkpredikant Irma Jansen-Kleinjan voor. Het thema is ‘Een nieuw hart en een nieuwe geest’. We lezen uit Ezechiël 36: 22-27 en Handelingen 2: 1-11. Willem Boog is kerkmusicus; de OosterkerkBand onder leiding van Pieter Feddema verzorgt uiteraard in deze feestelijke dienst ook een deel van begeleiding van de samenzang en overige muziek. Ouderling van dienst én lector is Edwin van Rooijen.

Er is crèche voor de kleinsten (0-4) en kinderdienst voor de kinderen van de basisschool.

De orde van dienst is te downloaden via deze link.

Wil je de dienst online mee maken? Dat kan via Youtube.

Iedereen is van harte uitgenodigd nog even te blijven om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of limonade.

Na afloop van het officiële deel van de viering is er linksachter in de kerkzaal een team van 2 personen beschikbaar voor een luisterend oor en persoonlijk gebed.

Een gezegende en inspirerende viering toegewenst!

 

Vieringen in de komende weken:

4 juni – 10 uur: Oecumenische dienst, Broedergemeente (geen dienst in de Oosterkerk)

11 juni – 10 uur: Irma Jansen-Kleinjan, Oosterkerk

 

Share this post