Bloemen op de liturgische tafel

Op 17 februari (Aswoensdag) is de veertigdagentijd begonnen en die duurt tot en met Stille Zaterdag 3 april. We willen deze tijd nadenken over de donkere weg die Jezus bewandelde naar het licht van Pasen toe. We willen met Jezus mee wandelen aan de hand van sprekende beelden.

We hebben gekozen voor de Zeven werken van Barmhartigheid. Elke zondag staat een ander werk centraal, met de bijpassende symbolen. We gaan dit verbeelden met een rood hart dat op de liturgische tafel ligt. Het hart van Jezus met de rode kleur van de Heilige Geest en van de inspiratie van ons geloof. Elke zondag komt er een symbool bij. Wij gebruiken daarbij telkens een winterplantje als teken van het ontkiemende leven.

Komende zondag is het thema: zorgen voor de zieken en eenzamen. Je alleen voelen in deze tijd als je ziek bent, maar ook ziek kunnen zijn van de eenzaamheid in deze pandemie. Het plantje is het sneeuwklokje, dat plotseling uit de sneeuw omhoog komt. Uit de ijzige kou komt ze tot bloei. Daarnaast klimop, een plant die altijd groen blijft en hier staat als symbool voor eeuwig leven. Door de hechtwortels staat de plant ook voor trouw en vasthoudendheid.

Namens de bloemengroep, Marianne Theisens en Margot Veerkamp

Geestrijk voedsel in de veertigdagentijd

Voor geestrijk voedsel voor onderweg in deze 40-dagentijd kunt u, naast de papieren kalenders die beschikbaar zijn, ook digitaal uw bordje volscheppen. Enige mogelijkheden op een rijtje.

Samen gemeente zijn

Juist nu we weer veel meer opgesloten moeten zitten in onze eigen bubbel kan een gesproken of geschreven gebed (= kaartje) van nog meer betekenis zijn dan anders. Kijk nog even rond aan wie jij/u wat aandacht kan schenken in de komende week.

  • De bloemen gaan deze week naar Jacqueline van de Weg omdat zij zondag a.s. tot diaken wordt bevestigd.
  • Hans Edelman revalideert verder in Bovenwegen en Tyni Waringa in het verpleeghotel De Domstate, Beneluxlaan 928, 3526 KJ Utrecht.

Ook deze week zijn er weer jarigen; ouder…

  • Op vrijdag 5 maart viert Wil Zuidema – Donkervoort haar 88e verjaardag. Alle slingers die men kan vinden in El Dorado hangen die dag op de Griffensteijnselaan 95, 3703 AV Zeist
  • Voor Reina Brucks – Kits staat er diezelfde vrijdag 5 maart 88 kaarsjes te branden op de Molenweg 60, 3708 SJ Zeist.

…en jonger:

  • Joris van der Heijden is net op tijd jarig om mee te kunnen doen aan de verkiezingen: op maandag 1 maart viert hij zijn 18e verjaardag
  • Dinsdag 2 maart staat Amelia ’t Hoen al voor het ontbijt op de stoel, terwijl ze wordt toegezongen vanwege haar 12e verjaardag.
  • 7 jaar worden op woensdag 3 maart 2021, dat zal Elin Verboom lang heugen met al de slingers, confetti, kaarsjes en taart. Zelfs de buurman roept hieperdepiephoera!

De ontbrekende adressen kunt u opvragen bij de scriba, Yneke Hogenkamp: tel. 06-33704047 of email: beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl

Gebed

Het voorbedeteam bidt graag voor jou

Beste gemeenteleden, Oosterkerkers,

Jullie weten misschien nog wel -toen alles nog gewoon was- dat er na de dienst gelegenheid was om voor je te laten bidden. Nu is dit al heel lang niet meer op deze manier mogelijk. Als team denken we dat het misschien goed is om jullie te laten weten hoe je nu voor je kan laten bidden.

Er is natuurlijk altijd de optie geweest om gebedspunten door te geven voor in het gebedenboek. Maar je kan ook, als je gebed wilt, Martin Rus bellen via: 0612 024 918 of via info@serviceboekhandel.nl

Dan geef je aan of je dit punt/deze situatie via de mannen-, vrouwen- of kerkgebedsgroep, aan God wilt voorleggen. Of je geeft aan dat je persoonlijk gebed wil, door twee mensen van het bid-team. We kijken dan hoe we dit kunnen organiseren conform de covid-maatregelen die dan op dat moment gelden.

In Christus verbonden, hartelijke groet van Marianne Theisens en Leonore Koerselman, namens het hele voorbedeteam.

Vrijwilligers gezocht voor huisbezoeken

De burgerlijke gemeente Zeist vindt het belangrijk dat het goed gaat met ouderen in Zeist. Het is onze wens dat ouderen kunnen genieten van hun oude dag, gelukkig zijn en weten waar ze terecht kunnen voor activiteiten of hulp.

De pandemie die is veroorzaakt door het coronavirus heeft soms ingrijpende gevolgen. Anderhalve meter afstand houden van elkaar, (tijdelijke) sluiting van horeca, theaters en bioscopen, niet op bezoek gaan bij mensen met een kwetsbare gezondheid, openbaar vervoer mijden etc. De genomen maatregelen beïnvloeden veel aspecten van het dagelijks leven.

Om deze reden is de gemeente Zeist met meerdere organisaties een initiatief gestart om ouderen boven de 75 jaar thuis te bezoeken. De bezoeken worden gedaan door getrainde vrijwilligers.

Voor dit project worden vrijwilligers gezocht! Bekijk deze pdf voor meer informatie of neem contact op met Elice Schut, sociaal werker MeanderOmnium via e.schut@meanderomnium.nl of bel: 06-361 266 68.

Bericht van overlijden mevrouw W.H. van Kesteren – van der Kaaij

Maandag 25 januari heeft mw. W.H. van Kesteren – van der Kaaij haar levensadem teruggegeven aan haar Schepper. Ze mocht in dit leven de leeftijd der zeer sterken bereiken: ruim 90 jaar.

Op maandag 1 februari is er om 13.00 uur een dankdienst voor haar leven in de aula van begraafplaats Zeister Bosrust in Zeist. Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Grand Café van de begraafplaats.

Als u deze bijeenkomst via internet zou willen bijwonen, stuur dan een e-mail naar: ajkest@gmail.com. U ontvangt dan het adres van de website en de inlogcode.

Zodra de vieringen weer openstaan voor gemeenteleden zal mw. Van Kesteren in een viering in de Oosterkerkgemeenschap en in aanwezigheid van familieleden worden herdacht.

Meer informatie vindt u in de rouwcirculaire.

Versterking gezocht voor Alpha Buurtvrij

Dit voorjaar wordt er voor de tweede keer een Alpha-cursus georganiseerd in Zeist Oost. Bijzonder aan deze Alpha is dat deze cursus niet alleen bedoeld is voor kerkleden, maar voor alle wijkbewoners in Oost.

Na het succes van de eerste cursus, zoeken wij extra Alpha teamleden. Ons team bestaat nu uit 7 personen, inclusief Walter Willigenburg, onze buurtpastor.

Wil jij ons team versterken? Het is verrijkend en bemoedigend om met mensen op te trekken vanuit de breedte van de samenleving! Aanmelden kan bij Walter: walter@buurtvrij.nl en/of 06-52432753.

Vredeslicht van Bethlehem brandt bij de Oosterkerk

Dit jaar is het Vredeslicht van Bethlehem naar de gemeente Zeist gebracht. Op zondagavond 13 december ontving burgemeester Koos Janssen dit Vredeslicht van Nyne en Lieske van der Maten die het uit Breukelen hebben opgehaald. Dit Vredeslicht wordt verder via de kerken en wijkinloophuizen verspreid naar onder andere zorginstellingen en scholen in de gemeente Zeist.

Het Vredeslicht wordt elk jaar in de tijd voor Kerstmis door een kind ontstoken in Bethlehem. Van daaruit wordt het verspreid door jongeren en kinderen over de wereld. De boodschap die de kinderen ermee willen doorgeven is: Vrede voor alle mensen.
Burgemeester Koos Janssen: “Licht in donkere tijden is iets om naar uit te kijken. En iets om aan elkaar door te geven. Juist in deze tijd. Via kinderen vindt het Vredeslicht zijn weg, ook door Zeist, als teken van verbondenheid.”

Doorgeven van het Vredeslicht in Zeist
Licht in donkere dagen spreekt aan, licht schijnt over grenzen heen. Licht kun je doorgeven aan elkaar. De beperkingen van de coronamaatregelen treffen ons allemaal, voor velen is het moeilijk. Maar in plaats van het virus kunnen we licht, hoop en het verlangen naar vrede doorgeven aan elkaar. Vandaar het initiatief van het netwerk van de kerken in Zeist en de Stichting Kerk en Samenleving om dit bijzondere licht naar Zeist te brengen en het te verspreiden in onze gemeente. Dit gebeurt via organisaties die symbool staan voor alle inwoners van de gemeente Zeist, als teken van verbondenheid met elkaar en bemoediging aan elkaar.

Ina Duit van Stichting Kerk en Samenleving: “Wellicht ziet u kans om ergens bij u in de buurt uw licht aan het Vredeslicht aan te steken en door te geven. Ontvang het licht en geef het door… Dat dit hoopvolle licht van vrede overal in onze gemeente mag schijnen en doorgegeven mag worden aan elkaar. Dat we met elkaar verbonden mogen blijven met Kerst en in het Nieuwe Jaar.”

Er zijn komende week meerdere ophaalplekken en -tijdstippen om uw eigen licht aan het Vredeslicht te ontsteken. Welkom om dit te komen doen. Er staat ook een Vredeslicht in de tent voor De Looborch, op het pleintje tussen De Looborch en de Oosterkerk. Het brandt tussen 8.30 en 21.30 uur.

Foto: Mel Boas