Zondag 5 juli

Zondag 5 juli  houden wij voor het eerst een 1.5-meter-viering, maar wij zullen deze kerkdienst ook live uitzenden.

In deze dienst gaat ds. Charissa Meeuwenoord voor. Zij is intussen een bekende in de Oosterkerk omdat ze de laatste jaren met de regelmaat van de klok onze gemeenschap inspireert met Geestdriftige vieringen. Het is ook de eerste keer sinds half maart dat er plek is voor leden en gasten om de viering live mee te beleven! Als je dat wilt, meld je aan voor donderdag 2 juli 17.00 uur bij onze scriba Yneke Hogenkamp via mail beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl of telefonisch 06-33704047.
Meer info vind je hier.

Kerkmusicus Willem H. Boog is de komende zondagen op vakantie en daarom is deze zondag Michiel Zijp de bespeler van de vleugel. Hanneke de Zeeuw verzorgt de zang, Edwin van Rooijen is ouderling van dienst.
Technisch wordt deze viering mogelijk gemaakt door de beeldtechnici Rob Proost & Eline van Es, de geluidstechnicus, koster Peter Bosma en de beamerman Arie Emmerzael.

Orde van dienst 5 juli 2020

Wake Zeist 5 juli 2020

Wake Zeist 5 juli 2020

Na maanden met een besloten wake willen wij voorzichtig weer met een grotere groep waken. Wilt u ter plekke de aanwijzingen van de organisatie opvolgen?
Wij moeten zorgen voor 1,5 meter afstand, en vragen mensen die zich niet gezond voelen vooral thuis te blijven. Aanmelden is niet nodig.

  • WakeZeist gaat door met het organiseren van de maandelijkse wake op iedere eerste zondag van de maand, een teken aan de politiek dat het vreemdelingenbeleid anders moet. Opsluiten van mensen zonder strafblad is nog steeds onaanvaardbaar.
  • Omdat uitzetting niet kan door de beperking van vluchten zijn veel mensen vrijgelaten maar er zitten ook nog mensen vast tot.. later. .
  • Wij geven aandacht aan STIL die opvang voor mensen zonder verblijfsvergunning op straat zoekt. https://www.stil-utrecht.nl/wat-kan-jij-doen/opvang/>

Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg. Bus 56 A’foort – wakezeist.nl , info 0629025008

 

Oecumenische viering zondag Trinitatis, 7 juni

Op zondag Trinitatis, de zondag na Pinksteren wordt traditiegetrouw de Kerkendag gehouden.
Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk deze uitgebreid op het Zusterplein te vieren.
De viering wordt online gehouden met een beperkt aantal mensen en zal livestream worden uitgezonden ( zie www.ebgzeist.nl) en via Slotstad Radio ( FM 107.0).
De viering begint om 10 uur.
Deelnemende kerken zijn: Parochie Sint Maarten, de PKN wijkgemeenten NoorderLicht, Oosterkerk en Zeist-West, de Doopsgezinde Gemeente Zeist en de Evangelische Broedergemeente.

Het thema van deze viering is: ‘Gods schepping als knipoog’.
Maaike de Jong, predikant Doopsgezinde Gemeente Zeist, Martin Rus namens de Protestantse wijkgemeente Oosterkerk en gastheer Markus Gill, predikant Evangelische Broedergemeente zijn de voorgangers.
De muzikale begeleiding is in handen van organist Niels Fischer en enkele blazers.
Er zijn zangers vanuit de deelnemende kerken en vanuit de kinderkerk wordt een filmpje vertoond.
Tijdens de viering is een schilderij van Jolien van der Velde-van Braak te zien; dit is speciaal voor deze viering gemaakt.

We nodigen u van harte uit deze viering mee te beleven via Slotstad Radio of via de livestream verbinding.

Iedereen die mee wil vieren is van harte welkom!

Zie ook de website van de Raad van Kerken Zeist www.raadvankerkenzeist.nl

 

zondagsgroet 7 juni 2020

Uitbeelding van Pinksteren in bloemstuk

Met Pinksteren herdenken we de uitstorting van de heilige Geest, veertig dagen na Pasen.
Het verhaal in de Bijbel vertelt ons dat alle gelovigen bij elkaar waren in een huis. Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen daalde een vlam neer. Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen,. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen. Petrus vertelde wat dit allemaal betekende: “God zegt, als het einde van de tijd dichtbij is, zal ik mijn Geest geven aan de mensen. Ja, ik zal mijn Geest geven aan alle mensen die mij dienen. Dan zullen ze mijn boodschap bekendmaken”.

De bloemen van deze week beelden Pinksteren uit.

De wind wordt uitgebeeld door de takken en bloemen naar één kant te laten buigen.
Het vuur wordt uitgebeeld door de kleur rood. Het vuur zuiverend en licht verspreidend.
Bloed is ook rood en symboliseert leven. Het leven in de boodschap van Christus wordt doorgegeven aan de mensen op de wereld (de wereldbol) op verschillende manieren, zoals een storm, of zacht ruisend.
De takken symboliseren de handen van God die de wereld troost en redt. “He’s got the whole world in His hands”

Marianne Theisens-Wolff

Beroepings commissie Oosterkerk

De beroepingscommissie heeft haar werk inmiddels weer hervat. Via een digitale vergadering hebben we de draad weer opgepakt, waar we deze half maart noodgedwongen moesten neerleggen. Momenteel inventariseren we of we met de potentiële kandidaten fysiek kunnen afspreken voor het eerste gesprek. Het daadwerkelijk horen van de mogelijke voorkeurskandida(a)t(en) zal plaatsvinden zodra er weer fysieke diensten gehouden worden. Daarna is er nog een aantal belangrijke stappen te zetten, zoals de voordracht aan de Wijkkerkenraad van de mogelijke voorkeurskandidaat en de gemeentegesprekken. Vooral dat laatste kan alleen als de coronasituatie dat weer toelaat.
We zijn blij dat we ondanks de huidige beperkingen toch weer aan de slag kunnen, maar een tijdpad voor de afronding van het traject blijft moeilijk te voorzien.

Avondsmaalcollecte 17 mei

De Avondmaalscollecte 17 mei is voor Villa Vrede, dagcentrum voor Ongedocumenteerden in Utrecht, Hoograven.
In Utrecht verblijven naar schatting een paar duizend mensen zonder verblijfsvergunning. Deze groep mensen leeft een onzichtbaar bestaan, doordat ze geen status en geen burgerservicenummer hebben. Ze kunnen hierdoor niet legaal werken, hebben geen recht op sociale voorzieningen, kunnen geen huis huren via de reguliere kanalen, enzovoorts. Dit maakt deze groep mensen tot één van de kwetsbaarste van de stad Utrecht.
Het doel van Villa Vrede is mensen zonder verblijfsvergunning een plek te bieden waar ze simpelweg mogen zijn, een gezicht krijgen, zich veilig voelen, hun sociaal netwerk kunnen opbouwen en gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid.
Villa Vrede wordt voor, maar vooral met de doelgroep ontwikkeld. Door activiteiten, trainingen, voorlichting kunnen deze mensen zich verder ontplooien en zal Villa Vrede uitgroeien tot een plek waar iedere vluchteling zich welkom mag voelen.
Door de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van Corona is ook Villa Vrede getroffen. Mensen zonder eigen opvang locatie mogen nog wel komen, met inachtneming van 1,5 meter.
Nederlandse les vervalt, naailessen vervallen, sport vervalt, fietsreparatie vervalt om maar wat te noemen. Maar veel ontwikkeling is er ook. Via oude laptops ( DIE ZIJN NOG ZEER WELKOM!) worden onlinelessen Nederlands en Engels gegeven.

Jaap Meeuwsen, vrijwilliger in Villa Vrede vertelt

Deze dagen is Villa Vrede nog altijd open, met een aantal beperkende maatregelen houden wij het nog goed vol.
Gelukkig zijn er nog geen gezondheidsproblemen bij onze bezoekers en hebben zij zo nodig toegang tot medische zorg.

Onze bezoekers hebben weinig mogelijkheden voor een opbouwende, actieve dagbesteding en zitten veel binnen.
Wij zijn nu op het idee gekomen om onze tuin beter geschikt te maken om te verpozen.
Wij zijn al bezig met het inrichten van een groentetuin waar bezoekers in kunnen werken, en ook resultaat van hun werk zien.
We hebben wel nog regenkleding en rubberen laarzen nodig zodat we bij regenachtig weer toch wat kunnen doen in de tuin.

We hebben ook picknicktafels waar mensen fijn kunnen zitten. Alleen zitten ze dan op een dag als vandaag in de volle zon.
Nu zijn wij aan het zoeken naar een mogelijkheid om een zekere beschutting te maken in de tuin, zodat bezoekers met zeer warm weer in de schaduw kunnen zitten en met
regenachtig weer uit de wind en regen kunnen zitten.
Wij hopen dat u een bijdrage kunt leveren aan het verbeteren van de tuin en locatie.

De collecte wordt door de diaconie van harte bij u aanbevolen. Het is de derde collecte op de app, vermeld als ‘Avondmaalscollecte’, of vermeld u Villa Vrede bij uw overschrijving.

http://www.villavrede.nl/category/verhalen/

http://www.villavrede.nl/wp-content/uploads/2019/04/Jaarverslag-Villa-Vrede.pdf

Opgang mei

De nieuwe Opgang is uit. Het is een bijzonder nummer geworden, dit keer in het teken van 75 jaar vrede. Een groot aantal interessante bijdragen, waarvan die van onze eigen Lien Kornaat. Zij was 8 jaar toen de oorlog begon en heeft daaraan heel veel en heel bijzondere herinneringen. A.s. donderdag valt hij bij u op de mat.
Mocht dat niet zo zijn, omdat u nog niet bent geabonneerd (dat kan via https://opgang.info/abonnement/) dan worden ze op uw verzoek thuis bezorgd. Stuur een mailtje naar atheisens@gmail.com en het komt in de bus.
Diegenen die dit de vorige keer deden hoeven dat niet weer te doen, tenzij u inmiddels abonnee bent geworden.

Met vriendelijke groeten,

Arie Theisens
E-mail: atheisens@gmail.com
06 – 52 40 79 48

Movement on the Ground

Tijdens koningsnacht sliepen een paar OOSTERKERKERS in tenten op balkon en in de tuin. WAAROM? Als sponsoractie voor Movement on the Ground. Met de opbrengst plaatsen zij goed ingerichte tenten in kamp Moria op Lesbos én herstellen kapotte tenten in een kamp op Samos. Gezamenlijk hebben wij voor dit doel 5.900 euro opgehaald! Veel van jullie hebben als sponsor bijgedragen. DANK daarvoor. Mocht je die kans gemist hebben en baal je ervan? Sponsoren van deze organisatie wordt nog steeds van harte door ons aanbevolen. Dat kan via: https://movementontheground.com/

SOSMoria is een noodoproep op initiatief van huisarts Steven van de Vijver en gynaecoloog Sanne van der Kooij. Zorgverleners uit heel Nederland en Europa scharen zich achter hen. Naast hun reguliere werk als artsen in Nederland werkten Steven en Sanne als arts in kamp Moria op Lesbos. Wat ze daar aantroffen beschreven ze in Trouw en NRC. Tal van andere artsen en bezorgde burgers beseften daardoor dat de tijd echt begint te dringen. En vragen de Europese leiders NU in te grijpen: https://www.sosmoria.eu/

Digitaal collecteren

Beste Gemeenteleden,
De afgelopen weken is een groot team binnen de Oosterkerk druk bezig geweest met het opzetten van online-kerkdiensten. Nu dat goed loopt is de vraag gerezen of we het ook mogelijk kunnen maken om te collecteren terwijl iedereen thuis zit. We hebben goed nieuws: dat kan en wel op 2 manieren, namelijk via de collecte app “ Kerkgeld” of via een link onderaan deze nieuwsbrief.
De collecteapp “ Kerkgeld” : De collecte app ‘Kerkgeld’ is online en gratig verkrijgbaar via de Appstore of Google Play onder de naam “ Kerkgeld” en deze ziet er uit zoals de afbeelding hiernaast.

De app is al ingericht voor de Oosterkerk. De volgende stappen moeten dan worden doorlopen:
• Download de app
• Op de vraag welke gemeente u wilt invullen vult u in: PKN-Zeist
• Daarna kunt u via een menu kiezen voor doelen of een algemene gift of andere opties.
• Kiest u voor doelen-overzicht dan verschijnt er een lijst van alle aangesloten kerken in Zeist en kunt u voor de Oosterkerk kiezen.
• Klikt u op de knop “gift” dan kunt u per collecte aangeven hoeveel u wilt bijdragen en via IDEAL wordt u dan naar de banksite gestuurd en kan het bedrag worden afgeschreven.
Bijdragen via een link naar de website van de PGZ
Voor die mensen die geen app willen of kunnen downloaden kan via deze link geld overgemaakt worden. Op de site waar de link u naartoe stuurt (voor de mensen die online collectebonnen bestellen een bekende site) kunt u zelf invullen hoeveel u wilt geven voor de collecten: https://site.skgcollect.nl/155/gift/formulier.html?id=3652.

Voor beide betalingsvarianten geldt dat u anoniem via de eigen bank met iDEAL geld kunt overmaken. U kunt er voor kiezen om dit wekelijks te doen maar u kunt ook in één keer voor de afgelopen en/of komende weken een bedrag overmaken. De 1ste collecte is voor de Diaconie en de 2de voor de Kerk

Met hartelijke groet,
namens de diaconie

Christine van den Berg

Bericht van overlijden mw. Tine van Nieuwkerk – Combee

Vrijdagavond kregen wij bericht van één van de dochters van mw. Tine van Nieuwkerk – Combee dat haar moeder afgelopen woensdag 8 april op 98-jarige leeftijd is overleden.
De komende woensdag, 15 april, vindt er een korte afscheidsplechtigheid plaats en daarna zal ze in zeer besloten kring worden begraven op de Gemeentelijke begraafplaats in Zeist. De
Op zondag 19 april zal in de online viering van die dag haar overlijden bekend worden gemaakt. Ook haar zullen we gedenken in de kerkzaal zodra er daar weer openbare vieringen kunnen plaatsvinden.

Meer informatie vindt u in Rouwcirculaire mw. Tine van Nieuwkerk – Combee