Geboorte Reinout

Wij kregen het mooie bericht dat bij Zegert van der Linde en Hanneke de Zeeuw op dinsdag 18 februari 2020 een zoon geboren is:
Reinout,
het broertje van Lennart.

Van harte gefeliciteerd!

Het 40 dagenproject: Ken je Mij?

Ook dit jaar volgen we Jezus weer op weg naar Jeruzalem. Daar ging Hij, naar eigen zeggen, heen om te lijden en te sterven. Hij zal in handen komen van zijn vijanden en door hen ter dood gebracht worden. Maar ook: Jezus zal het lijden volbrengen dat moet gebeuren. Achter heel de lijdensgeschiedenis zit een goddelijk plan.We lezen in Gods Woord dat mensen Jezus verkeerd beoordelen en Hem daardoor veel pijn doen. Zijn vijanden zien in Hem een gevaar voor het goede. Anderen die in Hem willen geloven als Verlosser bewijzen Hem eer en geven Hem moed. Door wat we lezen, leren ook wij Christus kennen en wordt aan ons de vraag gesteld: Ken je Mij?
Om vandaag met Christus te leven is het nodig dat we weten wie Hij werkelijk is. We vertrouwen immers als christenen ons leven aan Hem toe. Wij leven niet meer voor onszelf, maar Christus leeft in ons. Ons diepste verlangen is dat wij dienaren zullen zijn van het Koninkrijk van God, dat Gods liefde ook door ons hoorbaar, zichtbaar en tastbaar zal worden. Dat we met dat doel iedere dag zullen leren en werken, met elkaar samen zullen leven en mens te zijn zoals onze Verlosser het wil.
Elke zondag in de 40 dagentijd staat een stukje uit het Mattheus evangelie centraal en leren we Hem steeds beter kennen. De kinderen in de kinderdienst zullen hier elke week mee werken en ons op het podium hiervan het resultaat laten zien.

9 februari Promiseland

Jeeej, 9 februari is er weer Promiseland.
Het thema is “Wapenuitrusting aan en gaan met die banaan.”

Kan jij een schild maken…en kan je hem ook gebruiken? Het wordt cool, leuk en lekker.
Kom je ook? Namens het hele wapengilde: Marieke, Myrthe, Christopher en Michiel

 

Van de beroepings commissie: vacature en profiel

Predikant Oosterkerk Zeist

De Protestantse Oosterkerkgemeente uit Zeist is op zoek naar een ervaren en eigentijdse predikant (m/v, 1,0 fte).

Wie zoeken wij? Een predikant met een levend geloof in de opgestane Heer, die God centraal stelt en oog heeft voor de mens. Met een rijke ervaring in en passie voor preken en pastoraal werk. Je weet te inspireren en te verbinden. Je hebt hart voor vernieuwing en diversiteit en gaat respectvol om met vragen en met andere overtuigingen. Je laat mensen zich thuis voelen in de Oosterkerk. Van jong tot oud. Daarbij is gevoel voor humor voor ons een serieuze zaak.

De Oosterkerkgemeente bestaat uit actief betrokken leden afkomstig uit de volle breedte van kerken in Nederland.

Geïnteresseerd? Lees verder over ons in het gemeente- en predikantsprofiel en op onze website.

Zou jij een goede match met de Oosterkerkgemeente kunnen zijn? Dan komen we heel graag met jou in contact. De contactgegevens vind je in het predikantsprofiel.

Over het Profiel

Hier kunt u meer lezen over het predikants- en gemeenteprofiel van onze gemeente. Dit document is vastgesteld door de wijkkerkenraad (d.d. 28-11-2019).
Deze tekst kunt u HIER vinden

met vriendelijke groet
namens de Beroepingscommissie,

Tim van der Maten, voorzitter

Thema ochtend ‘Verlies’

Op woensdag 29 januari zullen wij, de OVO (de OVO staat voor Ouderen voor ouderen in de Oosterkerk) een ochtend verzorgen met het thema: “Verlies”.
Onze inleider is: Saskia Boerma. Zij is gespecialiseerd op het gebied van  rouwverwerking en we zijn blij dat zij met ons gaat spreken over hoe wij anderen en onszelf kunnen helpen bij het verwerken van verlies. Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom.

 

Wake zondag 2 februari 2020

Een Jaar geleden kwam het kinderpardon als een blijde boodschap voor veel gezinnen. Inmiddels wordt er natuurlijk weer uitgezet, en dat zal ook niet stoppen. Maar vaak ook op onbegrijpelijke gronden en naar onveilige landen.

Kerken uit Zeist, Baarn en Culemborg gaan door met het organiseren van de maandelijkse wake op iedere eerste zondag van de maand, een teken aan de politiek dat het vreemdelingenbeleid anders moet. De wake is voor ALLEN die zonder strafblad eindeloos vastzitten.

Komt u ook weer op de eerste zondag van de maand om 16.30 uur?

Neem bloemen mee! Neem mensen mee! Neem licht mee!
En mocht u actief willen zijn in een volgende wake, vertel het ons.

Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg.
Bus 56 A’foort – Zeist (inf. 0643133109) en www.wakezeist.nl

Bonhoeffer – Wie ben ik?

Theatervoorstelling over de prijs van de vrijheid

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding verdiept Kees van der Zwaard zich in de laatste uren van Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler, werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen. 39 jaar oud.
Hij deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin Luther King, Nelson Mandela. Vanuit de gevangenis schreef hij brieven over verzet en overgave aan zijn ouders, zijn vriend en zijn verloofde. Aan het eind van zijn leven kwam hij ook tot dichten.
In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheatervoorstelling ‘Bonhoeffer – Wie ben ik?’ volgt Kees van der Zwaard hem op zijn zoektocht. Hij speelt samen met altvioliste Roosmarijn Tuenter. Zij componeert en improviseert een tegenstem. Ook zij zal als zijn verloofde Maria onbereikbaar nabij zijn.

Plaats: Kerk van de Evangelische Broedergemeente, Zusterplein 12
Datum: vrijdag 20 maart 2020
Tijd: 20 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
De voorstelling duurt 1 uur, er is geen pauze
Toegang: vrij; er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten

Zondag 19 januari

Op zondag 19 januari start de week van het Gebed voor de eenheid en daarom is er een oecumenische viering die dit jaar in de Oosterkerk plaatsvindt. Uit verschillende kerken komen we dan samen, Protestantse Gemeente, R.K parochie, Evangelische Broedergemeente, Gemeente van Apostolische Christenen. Een feest van herkenning en erkenning: Hoe verschillend we zijn, die Ene Heer staat ons voor ogen, we voegen ons in de wereldwijde kerk.

Gastheer in de viering is Martin Rus. Ds. Roel Bosch, Peter Sodaar en Wiel Hoekstra werken mee aan de viering. Organist is Willem H. Boog, een zanggroep onder leiding van Daniël Claas, met leden uit verschillende kerken, doet mee met zang en piano.
Na afloop van de viering is er ontmoeting, met koffie, thee. Natuurlijk is er kinderdienst en oppasdienst.

 

Orde van dienst

Oud en Nieuw

Op oudjaarsavond is er om 19.30 uur Oudejaarsviering onder leiding van ds. P. van Reenen.

Daarna is de East Coast open om zo de laatste uren van 2019 en het eerste van 2020 samen te beleven. Je kunt klaverjassen met Annet, een oliebol van Yneke naar binnen werken, terugkijken op 2019 met Jan, padvinderen met Annemarie, sjoelen met Tetske, gewoon glühwein drinken met Greetje, een boom over Bruce Springsteen opzetten met Bart, filosoferen over een nieuwe predikant met Jeanette, naar de Top 2000 luisteren met zijn allen en nog veel meer. Iedereen is welkom! Later aanschuiven is geen probleem.
Wel graag even aanmelden bij Annet (’s avonds telefonisch bereikbaar 030 6952559 of per e-mail bartenannet@planet.nl), waarin je ook kunt aangeven
1. wat je mee wilt nemen aan eten en drinken en spelletjes
2. of je vervoer nodig hebt
3. en of je eventueel voor vervoer kan zorgen.

Wij hebben er opnieuw heel veel zin in!
Martin Rus en Annet Roodenburg