Ontmoeting ‘nieuwe’ leden

In de afgelopen jaren hebben verschillende nieuwe leden zich aangemeld in de Oosterkerk. Als je nieuw in een gemeente komt wil je graag snel wat mensen leren kennen. Dat helpt om je thuis te voelen en om je weg te vinden in de gemeente. Wij willen zondag 12 mei na de kerkdienst graag een ontmoeting (met lunch) aanbieden voor ‘nieuwe’ leden. Wij willen elkaar (beter) leren kennen en jullie (voor zover nodig) een beetje wegwijs te maken in de Oosterkerk.

Welkom zondag 12 mei na de kerkdienst om c.a. 11:30 uur in Oosterkerk café ‘Eastcoast’, verbonden aan de kerkzaal.

Martin Rus en Marten Knevel

Lunch een week verschoven

Peters Lunchcafé wordt een weekje verschoven, van 25 april naar 2 mei.

Dus op donderdag 2 mei is iedereen is welkom voor een kopje soep, kroketten, vers fruit, lekker brood en vooral ook gezelligheid! Koffie vanaf 10.30 uur, de lunch begint om 12.00 uur. Kosten voor de lunch zijn € 5,00.
Graag tot ziens!
Peter Bosma
030 691 20 55
koster@oosterkerkzeist.nl

 

Extra Toerusting Kerkdienst?

De afgelopen weken heb ik twee maal een toerusting/presentatie over de eredienst gegeven.

Ruim 20 deelnemers hebben deze bijgewoond. Anderen hadden wel belangstelling, maar konden niet.

Als er voldoende belangstelling is, plan ik graag nog een bijeenkomst.

Heb je belangstelling?

Laat het mij (Marten Knevel) weten via mail martenknevel@hetnet.nl  of WhatsApp via 06-41860630

Ik probeer dan met jullie een datum te prikken

Hieronder lees je meer over deze toerusting:

Omdat er vanaf juni een vacante periode is lijkt mij van belang dat meerdere mensen een basis inzicht hebben in de eredienst en het hoe en waarom van de dingen die wij in de eredienst doen

Ik zal aandacht besteden aan:
• Doel van de kerkdienst (in de Oosterkerk)
• de opbouw van de kerkdienst en het waarom daarvan
• sacramenten doop en avondmaal
• de onderdelen van de kerkdienst en hun bijdrage aan het geheel
• de visuele kant van de kerkdienst – kleuren, aankleding, indeling,
• communicatie en richten van aandacht
• Oosterkerk beleid Vieren
• Kinderen in de kerkdienst
• samenwerking met elkaar

De bijeenkomst is nuttig voor:
• Leden van de Oosterkerk Band
• Cantorijleden en Kerkmusicus
• Beamerteam
• geluidsteam
• taakgroep leren/vieren
• kinderdienst team
• kerkenraad en diaconie
• iedere andere bezoeker van kerkdiensten

Ik zou het leuk vinden als je even laat weten of je erbij kunt zijn en zo ja, op welke van de twee bijeenkomsten, maar dat is niet verplicht

Hartelijke groet,

Ds. Marten Knevel

In herinnering mevrouw de Vries-Oudkerk

Op 04-04-2019 overleed Susanne Else de Vries-Oudkerk op de gezegende leeftijd van 95 jaar. Deze leeftijd bereikte zij op 11 maart jl.. Mevrouw De Vries was nog niet lang lid van onze gemeente. In januari 2018 verhuisde zij van Wageningen naar Aliantus Oud Seyst in Zeist. Aliantus is door de zoon van mevrouw de Vries opgestart omdat hij geen plek vond met genoeg aandacht voor de veiligheid, vitaliteit en waardigheid van zijn moeder en dus ontwikkelde hij zelf een geschikte woonomgeving voor zijn moeder. Een plek waar mevrouw de Vries zich inderdaad heel erg thuis voelde. Mevrouw de Vries was moeder van 5 zonen en al ruim 30 jaar weduwe.
Ik heb haar voor het eerst aan de telefoon gehad omdat zij bewust wilde worden overgeschreven van de Hervormde Pniël wijk naar de Gereformeerde Oosterkerk. Dit eerste contact was zo hartelijk en leuk dat toen ik het oproepje las dat mevrouw de Vries het leuk zou vinden als iemand zo nu en dan met haar zou gaan wandelen ik hier direct op gereageerd heb. Ook Ank van Veldhuijzen bezocht haar regelmatig. Mevrouw De Vries genoot van de wandelingen en van de gesprekken met Ank. Door haar slechte gezichtsvermogen was het bezoeken van de wekelijks kerkdiensten voor haar niet mogelijk maar kon ze met volle teugen genieten van verhalen en nieuwtjes die haar verteld werden en genoot ze intens van klassieke muziek.
Ik heb haar leren kennen als een hele intelligente, optimistische en dankbare vrouw, een vrouw die ondanks haar afnemende gezichtsvermogen iedere keer heel positief in het leven stond. Alhoewel ook zij toch ook wel toegaf dat het niet altijd even makkelijk was.
De laatste maand kreeg ze nog meer problemen met haar ogen en nam haar gezondheid snel af. Wandelen was niet meer aan de orde, leuke bezoekjes van Ank konden niet meer en zo is ze uiteindelijk overleden en vond op 8 april het definitieve afscheid plaats.

Yneke Kooij-Hogenkamp

Voorjaarsconventie CWN-CWJ 29 mei tot 2 juni 2019

De voorjaarsconventie…. Inmiddels een ingeburgerd begrip in onze Oosterkerk. Ook dit jaar organiseren we weer een kamp Zeist met buitengebieden op de aankomende voorjaarsconventie, 29 mei – 2 juni aanstaande in Delden. Wij hebben er al erg veel zin in! Rob Proost heeft weer aangeboden voor ons te koken en Mirjam van Veen heeft al gevraagd of we op ons inmiddels vertrouwde Dadelpalmveldje mogen staan.

Mocht je van plan zijn om te komen en mee willen kamperen of 1 of meerdere keren mee te willen eten: voel je zeer welkom! Graag horen we dit voor 1 mei, dan hebben we overzicht over de grootte van het tentenkamp en de maaltijden. Maar uiteraard kun je later ook nog (gezinsleden) aanmelden of wijzigingen doorgeven. Ook voor hen die een dagje willen komen sfeerproeven: voel je welkom in ons tentenkamp voor lunch en warme maaltijd!

Als je aan wilt sluiten, horen we graag:
* Kampeer je mee, zo ja met hoeveel personen en tenten (groot of klein)? En eet je alle maaltijden mee of welke wel/niet?
* Als je elders logeert of wilt komen sfeerproeven: op welke dagen wil je bij de lunch en/of bij de warme maaltijd aanschuiven? Er wordt in ieder geval ook vegetarisch gekookt. Als er andere belangrijke dieetwensen zijn, horen we dat graag.

Heb je nog vragen, app (of mail) dan gerust! We sturen later nog een heel praktische mail aan iedereen die op 1 of andere manier mee-kampeert of mee-ëet.

Tot ziens, hartelijke groet, ook namens Rob,

Annemarie (06-10301744 of m.rus@filternet.nl)
Mirjam (06-40096179 of veenmvan@zonnet.nl)


P.S. Opgeven mag je zelf doen bij de cwn: https://www.cwn-cwj.nl/aankomende-conventie/ (bij opgave en betaling voor 29 april krijg je 5 euro korting per persoon)

Themafeest Buurtvrij 7 april

Op zondag 7 april organiseert Buurtvrij weer een themafeest in de Kerckeboschschool. Het thema is dit keer ‘Een Goede Vader’. Bent u nieuwsgiering naar deze dienst in Oost? Kom gerust een keer kijken. U bent van harte welkom!
In de themafeesten speelt een band van de Oosterkerk of de Evangelie Gemeente, wordt er gesproken over het thema en vindt een kringgesprek plaats. Na afloop is er soep met broodjes voor iedereen. Deze laagdrempelige dienst wordt bezocht door wijkbewoners en leden van beide kerken.
De dienst begint om 11.00 uur aan de Oranje Nassaulaan 5. Als u vervoer nodig heeft, kunt u bellen of mailen met de buurtpastor via: walter@buurtvrij.nl of 06 -52432753.

Uitnodiging sectie 101

Aan alle leden van de sectie 101 (centrumwijk),

Op zondag 24 maart a.s., na de kerkdienst, nodigen wij alle leden van sectie 101 van harte uit voor een gezellige ontmoeting in een van de zalen van de kerk. Onder het genot van een kopje koffie ontmoeten wij elkaar en maken we er weer een plezierig uurtje van.
Wilt u meer weten over deze bijeenkomst, bel of mail ons gerust!
In ieder geval: tot 24 maart. Van harte welkom!
Vriendelijke groet,

Susan Schrovenwever, tel. 0432-416500, susanschrovenwever@ziggo.nl
Annet Eisenga, tel. 6914536, ann.eis@online.nl

Film van de OvO

Op DV 27 maart a.s. is er een bijeenkomst voor de Ouderen van de Oosterkerk en gaan we de film Lion bekijken.
Lion is het waargebeurde verhaal van een jongetje in India die zijn thuis kwijtraakt, maar die na jaren, met de hulp van Google Earth, zijn geboorteplaats weer terug vindt!

Om tien uur staat de koffie klaar, en na de film gaan we lunchen met elkaar! U bent allemaal hartelijk welkom!

Namens de OVO,
Doke Keijzer.

Geboren Nina Neeltje

Donderdagavond 21 februari  Nina Neeltje van Eijsden geboren.

Zij is de dochter van Wiebe en Carolien van Eijsden- de Vries, die ons laten weten: ‘Nina doet het super goed en ze is prachtig!’

Van harte gefeliciteerd!

Classispredikant

Wat is een classispredikant? Wat doet hij of zij? Het is een nieuwe functie die een direct gevolg is van de bezinning van onze kerk op haar toekomst. De kerk krimpt: er zijn minder mensen beschikbaar voor vrijwilligersfuncties.
Naar de traditie is onze kerk regionaal ingedeeld in classes. Tot voor kort waren er 74 classes, 74 regionale verbanden, die gemeenten vertegenwoordigden in de synode. In de classes waren alle gemeenten vertegenwoordigd. Daar heeft de kerk het mes ingezet: het werden 11 classes en niet elke gemeente hoeft meer een afgevaardigde te sturen. Dat betekent dat er minder mensen nodig zijn. Dat is goed, maar dat brengt ook het gevaar met zich mee: gemeenten kunnen zich minder betrokken voelen op het geheel van de kerk. Daarom is de functie van classispredikant in het leven geroepen.
De classispredikant zal geestelijk leiding geven aan gemeenten en predikanten in de eigen classis en daarmee een verbindende rol spelen. Voor de provincie Utrecht vallen de grenzen van de classis samen met de provinciegrenzen. De classispredikant bezoekt de gemeenten, bezoekt de predikanten, signaleert vragen, helpt oplossingen zoeken, is dominee maar dan van de provincie. In 4 jaar worden alle gemeenten bezocht. Behalve het voorgaan in de eredienst betekent dat bezoek aan (kerkenraads)vergaderingen en pastoriebezoek. Verder enthousiasmeert de classispredikant het samenkomen van gemeenten in ringen.
De ring is ook een nieuw fenomeen. De ring bestaat uit een groep gemeenten die elkaar ontmoeten en elkaar met raad en daad bijstaan. Vooralsnog heeft Utrecht ervoor gekozen om de ringen samen te laten vallen met het grondgebied van de oude classis, waar, als het goed is, al betrekkingen bestonden.
Wij geloven in een, heilige, algemene christelijke kerk. Dat betekent dat wij nooit alleen kunnen functioneren. We zijn steeds op zoek naar elkaar om samen een kerk te zijn. Dat betekent dat we elkaar opzoeken als protestanten, maar ook in de oecumene. Ook daarin hoop ik u voor te gaan, maar ook met u te delen in de vreugde die u beleeft.

ds Trinette Verhoeven