Is dit jouw Oosterkerk?

Op onze reis naar de Oosterkerk van Morgen hebben wij ons eerst afgevraagd: Hoe staat het met de Oosterkerk van Vandaag. Wie zijn wij? Wat betekent de Oosterkerk voor ons? Welke gaven en talenten kenmerken de Oosterkerk? En: Welke wensen en verlangens over de kerk leven er in die Oosterkerk van Vandaag. Hieronder vind je drie korte videoverslagen met de belangrijkste uitkomsten over de Oosterkerk van Vandaag.

Een Kerk van Waarde

Kerk met Gaven en Talenten

Een Kerk met Verlangen

Voordat wij verder reizen naar de Oosterkerk van Morgen willen wij graag zeker zijn dat wij de Oosterkerk van Vandaag goed in beeld hebben. Daarom vragen wij je hulp. Hieronder vind je een enquête waarmee wij de uitkomst van de gesprekken willen toetsen en zo nodig aanpassen. Je helpt ons door die enquete even in te vullen. Je kunt dat natuurlijk snel even alleen doen, maar je zult merken dat het veel leuker is om dit tegelijk met een ander te doen. Iemand die zich ook bij de Oosterkerk betrokken voelt. Dat past meer bij samen op weg gaan naar de Oosterkerk van Morgen. Praat met elkaar over jullie antwoorden voordat je de enquête verzendt. Misschien wil je namelijk nog wat veranderen door dat gesprek.

De Enquête sluit zondagavond 30 september om 24:00 uur

Je kunt de enquête openen door deze zin aan te klikken of door met je telefoon de QR-code hieronder te scannen.

QR-code enquete

Groeigroepen ook voor jou

Sporen van de Geest

In de Oosterkerk stimuleren wij gemeenteleden om gespreksgroepen te vormen. Wij noemen die groeigroepen. Deze groepen geven je een kans om te groeien in geloof, gemeenschap en gastvrijheid. Je zoekt samen met andere aan verdieping van je geloof, je ontwikkeld persoonlijke relaties en je wordt uitgedaagd om als gelovige je plek in de samenleving in te nemen.

Hieronder vind je gegevens voor groeigroepen en over groeigroepen en over het beginnen van een groeigroep. Bekijk de gegevens van de groeigroepen: groeigroepen overzicht 2018

Als je belangstelling hebt om met een groeigroep mee te doen of om te proberen of het iets voor je is, neem dan contact op met Doke Keijzer: T.:(06) 51 56 43 09 of met ds. Marten Knevel.

Wij hebben voor het jaarthema “Sporen van de Geest”. In vier Jaarthemadiensten staan wij stil bij personen en groepen in de kerkgeschiedenis waarin wij sporen van de Geest herkennen die ook vandaag nog van betekenis zijn. Groepen die met dit thema aan de slag willen kunnen gebruik maken van het volgende materiaal:

Voor een impressie van het jaarthema: Bekijk dit filmpje

Sporen van de Geest in de Woestijnvaders

Wie zijn de woestijnvaders? Bekijk dit filmpje

Gespreksmateriaal

In 2015 verscheen ‘Woestijnvaders’ voor het eerst. Een mooi luxe boek dat 3 drukken beleefde en… uitgeroepen werd tot beste theologische boek van het jaar.
Nu komt een paperback-editie uit van het oorspronkelijke boek.
Het binnenwerk zal grotendeels hetzelfde zijn, met een paar toevoegingen om het geheel nog aantrekkelijker te maken. Het omslag wordt vernieuwd en krijgt een frisse look.
‘Woestijnvaders onderweg’ zal, net als het oorspronkelijke boek, de lezer inspireren met een unieke selectie aan mannen en vrouwen uit het eerste millennium, die deel uitmaakten van de eerste monnikenbeweging. De lezer leert niet alleen over hun levens, maar ook komen de Woestijnvaderspreuken aan de orde: een bundeling vol praktische tips, inspirerende raadgevingen, provocerende aforismen en diepe wijsheden.

Bij dit boek zijn Bijbelteksten en gespreksvragen beschikbaar. Je kunt ze hier bekijken en downloaden

Sporen van de Geest in Augustinus van Hippo

Wie was Augustinus ook al weer? Bekijk dit filmpje!

Gespreksmateriaal

Als Augustinus (354-430) een paar jaar bisschop van Hippo Regius in Noord-Afrika is, schrijft hij in grote openheid over zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis zijn Belijdenissen, een boek dat getuigt van diep inzicht en grote literaire kwaliteit. Hierin laat hij zich kennen als een zoekende mens en gelovige. Hij roept zijn lezers op zich te bezinnen op fundamentele waarden van de christelijke traditie.
De ‘Belijdenissen’ van Augustinus worden algemeen gezien als een hoogtepunt in de wereldliteratuur. Door de eeuwen heen blijft het werk lezers aanspreken tot op de dag van vandaag.
In deze meest recente Nederlandse vertaling heeft Wim Sleddens met veel zorg het vaak moeilijke Latijn van Augustinus in helder Nederlands vertaald. Samen met de overzichtelijke indeling is deze uitgave een zeer toegankelijke uitvoering van het bekende werk van Augustinus.

Je kunt ook in je persoonlijke meditatie aan de slag met Augustinus

Eert in elkander God. Woorden voor elke dag van het jaar
Voor iedere dag van het jaar een gedachte van Augustinus. Deze originele denker uit de 4e-5e eeuw (Noord-Afrika) is van grote invloed geweest op het denken van het Westen. Hij is zelf in zijn zoeken een lange weg gegaan om zich uiteindelijk toe te vertrouwen aan de Boodschap van Jezus Christus.
In vele boeken, preken en andere geschriften die van hem zijn bewaard, laat hij ons delen in zijn rijke gelovige ervaring. De korte teksten in dit boekje zijn een weerslag van dit zoeken én vinden.
Augustinus is een spiritueel leider die ons helpt in onze relatie met God, met de ander, met heel de schepping. Vanuit zijn persoonlijke ervaring – hij is heel openhartig – neemt hij ons mee naar de hoogten en diepten in onze bezinning, van ons eigentijdse, zo menselijke bestaan. Laat je iedere dag weer verrassen door deze sterke teksten.

Sporen van de Geest in Benedictus van Nursia

Wie was Benedictus ook al weer? Bekijk dit filmpje

Gespreksmateriaal

Benedictus noemt zijn levensregel uitdrukkelijk een ‘regel voor beginners’. Zowel de novice als de abt blijven hun leven lang beginners. Een levensregel voor beginners wil het benedictijnse leven vertalen naar vormen van samenleven en samenwerken buiten de muren van het klooster: een gezin, een school, een bedrijf, een orkest, een ziekenhuis. De soepele benedictijnse spiritualiteit is hiervoor uitermate geschikt. Zij is eenvoudig, weinig spectaculair en down to earth. Ze sluit goed aan bij een spreuk uit de Zen-traditie: ‘Voor de verlichting: hout hakken en water putten; ná de verlichting hout hakken en water putten’. De benedictijnse spiritualiteit streeft niet naar heel nieuwe inzichten of spectaculaire mystieke ervaringen. Het gaat erom hetzelfde ánders te doen. In dit boek past Wil Derkse de monastieke geloften toe op het leven binnen organisaties en gaat in op benedictijnse leiderschap (mensen stimuleren tot groei), benedictijnse ‘tijdsmanagement’. Een levensregel voor beginners kan een bron zijn van levensélan, levensoriëntatie en levensstijl. Zeker voor wie in een positie van extra verantwoordelijkheid verkeert. Extra verantwoordelijkheid vereist nu eenmaal extra luistertalent.

Sporen van de Geest in Franciscus van Assisi

Wie was Franciscus ook al weer? Bekijk dit filmpje

Gespreksmateriaal

 Niet alleen het Oosten maar ook het Westen kent grote meesters die een weg wijzen naar leven in vrede en in liefde. Een van de grootste onder hen is zeker degene die altijd de minste wilde zijn en die zichzelf geen meester liet noemen. Een broeder wilde hij zijn: frater Francesco, broeder Franciscus. Heel zijn leven stond radicaal in het teken van die broederschap: met de mensen, de dieren en alle schepselen. Franciscus van Assisi leefde rond 1200. Maar tot op de dag van vandaag is hij zowel voor christenen ais voor mensen uit andere religies een lichtend voorbeeld van heelheid of heiligheid. En juist in onze tijd, waarin velen in overvloed leven, maar lijden aan een gevoel van zinloosheid, spreekt hij aan als een mens die zijn vreugde vond in eenvoud. Een diepe, bijna kinderlijke liefde verbond hem met de Schepper en al het geschapene. In dit boek ontdoet de auteur Franciscus van het stof der eeuwen. Hij brengt de weg die Franciscus wijst in kaart als een ‘zevenvoudig pad’ dat ook vandaag begaanbaar is, en dat een leidraad kan zijn voor allen die op zoek gaan naar waar het in hun leven werkelijk om gaat.  Het boek bevat in het fotokatern de kaart van Umbrië met de plaatsen waar Franciscus heeft gewerkt en gewandeld, bedoeld als informatie voor de religieuze pelgrim anno 2000 die in de voetsporen van Franciscus wil treden.

Je kun je ook persoonlijk laten inspireren door Franciscus van Assisi

 De leefregels van Franciscus gaan over het ‘gewone’ leven en richten zich op vrede tussen mensen en tussen mensen en God. kernthema’s zijn ‘doen en (vooral) laten’, navolging en samenleven. Willem Marie Speelman voorziet de leefregels van een toelichting die de inhoud opent voor deze tijd.

Willem Marie Speelman laat zien hoe Franciscus ons kan leren onze zwakheden om te vormen tot gevoeligheid en de hindernissen die we tegenkomen als richtingwijzers te gaan zien. Negen verhalen over Franciscus vormen de ruggengraat van dit boekje, met bij elk verhaal een korte meditatie, een gebed, een oefening en een wijsheidsspreuk – volgens de fasen van de oudste methode om verhalen spiritueel te lezen, de lectio divina.

Sporen van de Geest in Jozua

Naast het materiaal bij het jaarthema kunnen jullie natuurlijk ook gewoon gebruik maken van het materiaal voor groeigroepen van het Evangelisch Werkverband

Jozua kreeg de opdracht Kanaän binnen te trekken. Als jongeman liep hij daarvoor ‘stage’ bij Mozes en leerde wat hij nodig had: waar haal je je kracht vandaan voor de strijd?

Mozes leerde hem de ‘geestelijke wapenuitrusting’ aan te trekken. Hoe het zit met het geweld dat Jozua gebruikte bij de inname van Kanaän is een belangrijke vraag die we steeds in het perspectief zullen zetten van Jozua’s naamgenoot, Jezus. Jezus overwon de macht van de duisternis door zijn kruis en opstanding. Hij vestigde zijn Koninkrijk niet door geweld maar door zijn Geest.

 

 

Sporen van de Geest in Oost

Zondag 23 september ben je vanaf 9:30 uur welkom in de Oosterkerk. De dienst begint om 10:00 uur.

Wij staan stil bij sporen van de Geest in de Oosterkerk. Je mag verwachten dat de Geest zijn sporen nalaat in de geschiedenis. Ja natuurlijk in de grote voorbeelden van de kerkgeschiedenis als kerkvaders (en moeders), woestijnvaders (en moeders) als heiligen, maar ook in gewone gemeenschappen van gelovigen, die trouwens heiligen genoemd worden in de Bijbel. De vraag is: waar zien wij die sporen? En welke weg wijzen zij ons naar de Oosterkerk van Morgen? Die vraag ga ik niet alleen beantwoorden, daar heb ik u en jou voor nodig, jong en oud!

Van harte welkom!

Voorganger: Ds. Marten Knevel
Ouderling van Dienst: Johan Beimers
Coordinator:
Muziek: Willem Boog (orgel/ piano) en de Oostercantorij

Zondagsgroet

Vredesweek Zeist

Zondag 16 september begint de Vredesweek. Hoewel wij ervoor gekozen hebben niet aan oecumenische viering aan het begin van de week deel te nemen brengen wij wel deze week onder je aandacht. Hetzelfde geldt voor de evenementen die in het kader van deze week georganiseerd worden.

Zondag 16 septemberVredesdienst om 11:oo uur, een oecumenische viering in de Sint Joseph Kerk, Rozenstraat 20  in Zeist. Lees hier de orde van dienst voor deze viering.

Maandag 17 september – Walk of Peace onder leiding van Ellen de Boom, door het centrum van Zeist met 30 jongeren van het CLZ en scholengemeenschap de Breul, georganiseerd door het platform voor levensbeschouwing en religies   We starten om 15.00 uur bij de Doopsgezinde kerk aan de Pauw van Wieldrechtlaan en lopen via de Vredesboom in het Wilhelmina Park over de Slotlaan naar het gemeentehuis, waar burgemeester Koos Janssen ons om 16.00 uur zal ontvangen en met de jongeren in de Raadszaal een uurtje in gesprek zal gaan. Iedereen die zich aan wil sluiten is van harte welkom.

Zondag 23 septemberVredesontmoeting en Walk of Peace
Deze ontmoeting begint om 15.30 uur in Kerkelijk Centrum, de Clomp 33-02, en wordt georganiseerd door het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies. Tijdens deze bijeenkomst wordt de vredesduif Zeist 2018/2019 uitgereikt door Jantje Paasman vredesduif 2017/2018. Voorafgaande aan deze bijeenkomst is er een ‘walk of peace’ in Zeist-West. Deze start om 14 uur bij de moskee in de Clomp, voert langs een aantal plaatsen met vredesteksten en eindigt bij het wijkinloophuis aan de achterzijde van de kerk. Iedereen is van harte welkom!

Vredesduif 2018-2019

De Vredesduif van Zeist

In 2015 werd in de oecumenische vredesdienst voor het eerst de Vredesduif van Zeist uitgereikt en Ellen de Boom werd benoemd tot Vredesduif van Zeist voor 2015-2016.
Het leek de Raad van Kerken Zeist goed dit vervolgens vanuit het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies te organiseren.
De Vredesduif van Zeist werd in 2016 jaar uitgereikt bij de Vredesontmoeting van het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies en viel ten deel aan Najib Zahri, directeur van de Stichting Toléarance. In 2017 kreeg Jantje Paasman van de Weggeefwinkel de Vredesduif.

Op 23 september a.s. wordt de vredesduif overgedragen tijdens een bijeenkomst van het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies, om 15.30 uur in het Kerkelijk Centrum in de Clomp.

Nomineer kandidaten!

We willen ieder jaar in de Vredesontmoeting deze Vredesduif aanbieden aan iemand in de gemeente Zeist die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de vrede in onze omgeving. We hebben een aantal criteria opgesteld:
De Zeister Vredesduif is bestemd voor een persoon die zich in het afgelopen jaar heeft onderscheiden door zich in te zetten voor:
– het vergroten van de betrokkenheid van mensen in Zeist op elkaar
– het vergroten van begrip tussen mensen met verschillende achtergronden/levensbeschouwingen
– volwaardige deelname aan de samenleving van mensen die buitengesloten dreigen te worden
– verzoening tussen mensen en groepen die in een gespannen relatie tot elkaar leefden.

Nu is aan u en jou de vraag: Ken jij iemand die aan deze voorwaarden voldoet? Of anders gezegd: zou je iemand willen voordragen voor deze Vredesduif?
Je kunt ook iemand nomineren die je eerder hebt voorgedragen.
We kunnen ons voorstellen dat jouw kandidaat niet helemaal aan álle criteria voldoet.. maar als je hem of haar toch een goede kandidaat vindt: laat het ons weten!
U kunt uw nominatie tot uiterlijk 15 september doormailen aan Jeannette van Andel, je.andel@wxs.nl. Vermeld er ook bij waarom je haar of hem een geschikte kandidaat vindt!

Persbericht

155ste Wake Detentiecentrum Zeist 2 september 2018

De Raden van Kerken van Zeist en Soest protesteren sinds 2005 (de Schipholbrand) tegen het opsluiten van mensen zonder strafblad. En voor een humaner vreemdelingenbeleid, ook als mensen hier niet kunnen blijven.

Het thema van deze wake is: Maak ons hart onrustig

Plaats: Richelleweg 13 in Soesterberg (vanuit Soest aan de “overkant” van de A28).

Tijd: 16.30 uur

Neem mensen mee
Neem bloemen mee

Inl. 06 43133109 / 0306962283
De wake wordt geleid door Marten Knevel en Tetske Haalboom 

Bekijk ook onze website: www.wakezeist.nl

Terug uit Kenia

Zaterdagmiddag 28 juli keren de Keniagangers terug in Nederland.

Twee weken van nieuwe ervaringen opdoen door ontmoetingen, samenwerken, dienen, spelen, reizen, fotograferen, bloggen … zijn dan al weer voorbij. Meer dan andere jaren hebben ouders kunnen meeleven via de WhatsApp. Maar natuurlijk willen wij ook graag de verhalen uit de mond van de jongeren en de leiding zelf horen. Eerst krijgen de families daarvoor alle tijd. Later hopen ook wij van hen te horen. Met de families zullen wij hen gaan onthalen op Schiphol.

Taalmaatje gezocht

Via de stichting ‘Gave’ ontvingen wij het volgende verzoek:
Een medewerker van Altrecht GGZ legde de vraag bij ons neer om een maatje voor een Congolese man om contacten mee te hebben voor o.a. het verbeteren van de taal. Is er iemand binnen uw kerkelijke gemeente die deze vluchteling wil bezoeken en wil investeren in een relatie? In dat geval sturen we u graag de contactgegevens van de GGZ medewerker om informatie en adresgegevens van de Congolees toe. U kunt vervolgens contact opnemen met de GGZ medewerker omtrent het bezoeken van de man.
We bieden de nieuwe vrijwilliger, indien hier behoefte aan is, graag extra ondersteuning in zijn of haar contact met de vluchteling.
Bel ons gerust voor meer informatie!
Met vriendelijke groet,
Willie van de Kleut
Stichting Gave
Gevlucht. Gezien. Geliefd
Marie Curiestraat 35, Harderwijk
0341 – 460328

Goede reis Keniagangers!

Vrijdagmiddag 13 juli vertrokken zij naar Kenia. Vanuit de Oosterkerk wensen wij hen een goede reis en een “Life-Changing Experience” in Kenia. Wij horen graag van hun ervaringen via hun verslagen en in een kerkdienst als zij weer thuis zijn.  Inmiddels is de eerste blog verschenen. Je kunt die hier vinden.