Belijdenis Joekie en Corshir

Joekie Kaemingk en Corshir Saadeldin hebben aangegeven belijdenis van hun geloof af te willen leggen. Beide hebben de afgelopen twee jaar deelgenomen aan gesprekskringen bij ds. Marten Knevel thuis.
De dienst waarin zij belijdenis van hun geloof afleggen is vastgesteld op zondag 2 juni in de Oosterkerk.
Ds. Marten Knevel

Zondag 26 mei

Zondag 26 mei gaat Roel van Riezen voor. Willem Boog begeleidt de dienst aan het orgel. Coördinator van dienst is Lieke Feddema. Johan Beimers is ouderling van dienst

Iedereen is van harte welkom. Natuurlijk ook de kinderen, voor hen is  er een kinderdienst. Die staat deze week onder leiding van Natasja en Pauline.

 

Voorganger: Roel van Riezen

Ouderling van Dienst: Johan Beimers
Coordinator: Lieke Feddema

Zondagsgroet

Feest van de Geest

Het jaarthema was ‘Sporen van de Geest’. We hebben gezien hoe de Geest van Christus sporen getrokken heeft in en door levens van zijn volgelingen in de geschiedenis.
Pinksteren is het feest van de Geest. De Geest is uitgestort over allen die zich voor hun leven oriënteren op Jezus.Dus ook vandaag trekt de Geest nog sporen in en door onze levens.
Als we dat vieren is het mooi om iets van het werk van de heilige Geest in de gemeente zichtbaar te maken.
Misschien heeft u iets meegemaakt waarin u het werk van Geest herkende. Een ervaring, van Liefde, barmhartigheid, vrede of gerechtigheid in de Geest van Jezus Christus?  Misschien heeft u een droom voor de kerk of Gods wereld, die u wilt delen? Misschien wilt u mensen bedanken of juist mensen oproepen om samen ergens voor te gaan.
Het zou mooi zijn om dit soort ervaringen met elkaar te delen en zo zichtbaar te maken dat de Geest de gemeente laat bruisen van leven.
Als u iets wilt delen, laat het mij dan uiterlijk donderdag 3o mei weten via mail of whatsapp. Dan bouwen we samen aan het feest van de Geest.
ds. Marten Knevel

Communiceer Wijzer!

Hoe doe je dat als je iets wilt delen met of vragen aan de gemeente? Dat kan op verschillende manieren. Elke manier heeft zijn mogelijkheden. Als je het niet precies wist, dan kon je dat altijd even bij Marten neerleggen. Nu Marten weg gaat vervalt die mogelijkheid. Wij zullen zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. Dan is het toch handig dat je even weet bij wie je moet zijn en hoe het werkt.
Marten heeft een  Communiceer Wijzer opgesteld

Reisexpositie Bonhoeffer75

9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat de nog steeds invloedrijke theoloog Dietrich Bonhoeffer is terechtgesteld door de Nazi’s. Het was vlak voor het einde van de oorlog. Bekijk hier een presentatie

Ter gelegenheid daarvan heeft de stichting De Roos van Culemborg een werkschrift gepubliceerd met gedichten en gebeden van Bonhoeffer, geschreven tijdens zijn gevangenschap.

Naar aanleiding van deze gedichten en gebeden zijn schilderijen gemaakt en liederen gecomponeerd en worden een aantal werkvormen aangeboden om in 1919-1920 mee aan de slag te gaan. De schilderijen vormen een reisexpositie die een maand geleend en in kerken geëxposeerd kunnen worden.

Wij hebben de reisexpositie in de maand mei in huis, voorzien van begeleidende teksten. Ook zijn de werkschriften beschikbaar.

De maand mei is in Nederland de maand van de Vrijheid. Het thema gevangenschap past hier volgens ons goed in. Vrijheid vieren doen we in de context van een wereld waarin mensen nog steeds gevangen zitten vanwege hun overtuiging of vanwege hun verlangen naar een menswaardig bestaan.

Op zaterdag 4 mei om 10:00 uur openen we de expositie. De tentoonstelling is toegankelijk op zaterdag 4 mei van 10:00 uur tot 16:00 uur en op de zondagen in de maand mei van c.a. 11:00 uur tot c.a. 13:00 uur.

Neemt u de tijd om deze expositie te bekijken en neem een werkschrift mee naar huis voor persoonlijke inspiratie of gesprek in een gespreksgroepje of met vrienden.

Geboren Tibbe de Kat

Wij kregen het heugelijke bericht dat bij Jedidja en Stephan de Kat een zoon geboren is op vrijdag 12 april 2019. Zijn naam is Tibbe Daniel de Kat. Van harte gefeliciteerd!

Levende stenen …

‘Laat je ook zelf gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijke tempel.’

Zo roept Petrus alle christenen op om mee te werken aan de opbouw van een gemeenschap rond Jezus, die heilzaam is voor haar omgeving. Als gemeente proberen wij daaraan gehoor te geven en ieders bijdrage is daarvoor belangrijk.

Het is fijn om u te kunnen melden Martin Rus heeft de taak op zich genomen om de kopij voor de Oosterkerk Pagina’s in de Opgang te verzamelen en te ordenen.

Voor de volgende taken is nog steeds dringend versterking nodig:

  • Omdat Edwin van Rooijen weer tot de kerkenraad is toegetreden is er dringend behoefte aan iemand die hem vervangt om ouderen naar de kerk te rijden. Neem contact op met Susan Schrovenwever.‬
  • Mensen die plezier beleven om kinderen te begeleiden in hun kennismaking met kerk en geloof in de kinderdienst.

Neem voor informatie contact op met Yneke Kooij, M.: ‭06 33 70 40 47‬ of Marten Knevel M.: 06-41860630

Open Dag Eyup Sultan Moskee

Enkele jaren terug hadden wij een uitwisseling met de Eyup Sultan Moskee. Recente daden van geweld in Nieuw Zeeland en Utrecht hebben duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is goede relaties op te bouwen. Daarom deel ik graag met jullie de uitnodiging van de Eyup Sultan Moskee voor hun open dag:

Zij schrijven:

Beste dorpsgenoten,

De afgelopen periode hebben wij contact met elkaar gehad over nare gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in de wereld en zelfs in ons Utrecht. Na deze gebeurtenissen hebben wij getoond dat wij als vertegenwoordigers van verschillende gemeenschappen in Zeist hier niet voor zullen buigen wat erg hartverwarmend was om te zien.
Nu is het tijd voor beter nieuws! Wij houden als de Turkse moskee in Zeist onze open dagen dit jaar in het weekend van 13 en 14 april (verder informatie op flyer in bijlage). Namens ons bestuur wil ik jullie dan ook van harte uitnodigen om op deze dagen langs te komen om van al het lekkers te proeven en een kijkje te nemen in ons moskee. Wij zouden het ook erg waarderen als jullie dit onder jullie gemeenschappen zouden kunnen verspreiden.
Allen een fijn weekend toegewenst!
Met vriendelijke groet en alvast tot volgende week,
Namens het moskeebestuur,
Mutlu Ardag

Overleden Piet Schaafsma

Wij ontvingen bericht dat op 2 april is overleden Piet Hein Schaafsma. Hij is 75 jaar oud geworden.

De begrafenis heeft vrijdag 5 april in kleine kring plaatsgevonden waarna Piet is bijgezet in het graf bij zijn ouders op de gemeentelijke begraafplaats aan de Woudenbergseweg in Zeist.

Piet Schaafsma is vele jaren lid geweest van de Oosterkerk en heeft onder andere als diaken mede verantwoordelijkheid gedragen voor de opbouw van de gemeente.

Overleden ds. Hans Eschbach

Als kerkenraad ontvingen wij het verdrietige bericht dat ds. Hans Eschbach op dinsdag 26 maart na een ziekbed van ongeveer een half jaar is overleden. Ds. Eschbach was ook in de Oosterkerk een vertrouwd gezicht. Vooral in de vacante periode na het overlijden van ds. Frans Boer ging hij geregeld voor in de Oosterkerk.

Ds. Hans Eschbach is vooral bekend als oprichter en directeur van het Evangelisch Werkverband, waarmee ook de Oosterkerk lang verbonden is geweest. De Oosterkerk heeft voor baat gehad van het Evangelisch Werkverband in het groeigroepen werk.

Nadere informatie over de uitvaart vinden jullie in onderstaande rouwkaart.