Zondag 24 februari

Komende zondag, 24 februari ben je van harte uitgenodigd vanaf 9:30 uur in de Oosterkerk. Om 10:00 uur begint de dienst.

Voorganger in deze dienst, waarin wij het Heilig Avondmaal zullen vieren,  is onze wijkpredikant ds. Marten Knevel.  De muzikale bedeleiding is in handen van onze kerkmusicus Willem Boog.

Voor de kinderen is er een kinderdienst onder leiding van Lieke/Meike en Anja.

Iedereen is van harte welkom

Voorganger: Ds. Marten Knevel

Ouderling van Dienst: Johan Beimers
Coordinator:

Zondagsgroet

Overleden Mattie Landman

Dinsdag 12 februari ontvingen wij bericht dat Mattie Landman die morgen op is overleden. Mattie was 79 jaar oud. Mattie was een trouw bezoeker van de kerkdiensten in de Oosterkerk en maakte deel uit van de groeigroep van Doke Keijzer. Samen met Doke voelde zij zich verantwoordelijk voor de inzamelkist in de kerk voor de Voedselbank.

De uitvaart van Mattie zal plaats vinden op maandag 18 februari. Meer informatie vinden jullie hieronder.

Levende stenen …

‘Laat je ook zelf gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijke tempel.’

Zo roept Petrus alle christenen op om mee te werken aan de opbouw van een gemeenschap rond Jezus, die heilzaam is voor haar omgeving. Als gemeente proberen wij daaraan gehoor te geven en ieders bijdrage is daarvoor belangrijk.

Op dit moment zijn wij in de Oosterkerk op zoek naar:

  • Iemand die een keer per maand de kopij van de Oosterkerk pagina’s in ons kerkblad ‘de Opgang’ wil inzamelen en klaar maken voor publicatie. Neem voor informatie contact op met Yneke Kooij, ‭06 33 70 40 47‬
  • Jonge gemeenteleden die de kerkenraad willen versterken. Woon vrijblijvend eens een kerkenraadsvergadering bij! Info: Marten Knevel martenknevel@hetnet.nl – 06-41860630
  • Mensen die plezier beleven om kinderen te begeleiden in hun kennismaking met kerk en geloof in de kinderdienst. Neem voor informatie contact op met het kinderdienstleiding.
  • Mensen met creatieve ideeën voor jongeren in de kerk. Neem voor informatie contact op met Martin Rus.
  • Mensen die het belangrijk vinden om het geloof praktisch te maken door concrete hulp waar dat nodig is. Wij heten je graag welkom in de diaconie. Neem voor informatie contact op met de diaconie of met de secretaris van de diaconie Carolien van Eijsden

Wij hebben gevonden:

  • Marja Hogenkamp voor redactie website/nieuwsbrief
  • Susan Schrovenwever als nieuw lid van de taakgroep Leren/Vieren.

Bedankt iedereen die zich aangemeld heeft en/of meegedacht heeft.

Wake 3 februari 2019

Begin januari is de mannenafdeling van het Detentiecentrum Zeist gesloten. Maar de vrouwenafdeling, waar ook de gesloten gezinslocatie is, blijft open. Daarom gaan  de maandelijkse wakes bij Kamp van Zeist in Soesterberg onverminderd door. Ook zijn er soms extra wakes, omdat er gezinnen met kinderen uitgezet worden en staatssecretaris Harbers geen gebruik wil maken van zijn bevoegdheid om ze hier te houden. Over het kinderpardon is momenteel veel te doen.

De eerstvolgende wake is zondag 3 februari.

Komt u ook met licht en bloemen om 16.30 uur?

Detentiecentrum Kamp van Zeist, Richelleweg, Soesterberg, overkant van de A28 vanaf Soest. (inf. 0643133109 / 030 6962283) en www.wakezeist.nl.

Brainstorm je mee?

Brainstorm over voorzitter Oosterkerk

Bart Wesselink is per 1 januari jl. gestopt als voorzitter van de kerkenraad in de Oosterkerk. Er is nog geen vervanger, maar er wordt wel door diverse mensen over nagedacht en gepraat. Wat zijn nou precies de taken? Hoeveel uur zit daar in? Moeten we het zo blijven organiseren als we nu doen? We willen hierover brainstormen op zondag 27 januari a.s. van 12:00-13:30 in de East Coast. Voor broodjes en oppas wordt gezorgd. Dit is dus niet alleen voor mensen die interesse hebben in de uitvoer van taken, maar ook voor mensen met ideeën of om gewoon te komen luisteren. Welkom! Laat even weten of je komt door te mailen naar marjonvdkuil@gmail.com (of bedenk de dag zelf dat je komt en neem dan je eigen broodjes mee;-)

Marjon Verboom en Wanda Dijkhorst

Extra Wake 20 januari

EXTRA WAKE ZONDAG 20 JANUARI 
Het burgerinitiatief kinderpardon in Culemborg organiseert een extra wake voor een nieuw Armeens gezin dat uitgezet wordt op maandag 21 januari. Ze verbleven in de gezinslocatie Emmen en zijn overgebracht naar Zeist. Het gezin woonde al 9 jaar in Nederland. De kinderen zijn Shushan van 8, Vrej van 5 en Jemma van 3.
Tijdstip: 16.30 uur
Plaats: Voor het hek van Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, 3769 AZ Soesterberg

Toegankelijk voor iedereen

In de afgelopen weken is er veel geschreven en gesproken over de zogenaamde Nashville-verklaring. Deze verklaring sluit mensen uit, daar waar wij als Oosterkerkgemeente voor iedereen toegankelijk willen zijn en willen inspireren tot groei in betrekking tot God, elkaar en anderen. Het uitsluiten van mensen om welke reden dan ook past daarbij niet. In dit licht is in de Oosterkerk een aantal jaren geleden besloten dat twee mensen die de wens hebben hun relatie van liefde en trouw te laten zegenen, welkom zijn in de Oosterkerk, ongeacht hun geaardheid.

Wanneer u, op welke manier dan ook geraakt bent door de verklaring en u behoefte heeft aan gesprek daarover, dan zijn wij bereid en beschikbaar om met u in gesprek te gaan.

De wijkkerkenraad

Taizé viering 27 jan.

Zondag 27 januari, is er weer een viering in de stijl van Taizé in de NoorderLichtkerk, Bergweg 92b, om 19.30 uur.

Deze viering is voorbereid door leden van de NoorderLicht-gespreksgroep ‘GLAD’ (Geloof en het leven van alledag). In deze groep is “ontmoeten” het centrale thema. Elkaar ontmoeten, God ontmoeten, samen God ontmoeten.

We lezen (gedeelten van) de lezingen van de zondag, met als leidende tekst:

‘Een steun is de Heer voor wie is gevallen, wie gebukt gaat richt hij op.’ (Ps. 145:14)

Welkom, allen die mee willen vieren, bidden, zingen, stil zijn.

Overleden Indy van Reenen

Op 5 januari is Indy Gerjanna van Reenen geboren, nadat vastgesteld was dat zij in de baarmoeder al overleden was. Indy is de dochter van Jos en Magda van Reenen en het kleine zusje van Luca, Ray en Lana.

Aanstaande zaterdag 12 januari zal er een afscheidsdienst zijn voor Indy om 13:30 uur in de Oosterkerk.

Meer informatie over deze afscheidsdienst en de begrafenis vind je in deze convocatie.

Overleden Agienus Vrij

Op woensdag 3 januari is overleden Agienus Vrij, 86 jaar oud.

De dankdienst voor zijn leven vindt plaats op woensdag 9 januari om 14.00 uur in de Oosterkerk, Woudenbergseweg 44 te Zeist.

Aansluitend zullen wij Agienus in kleine kring begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats te Zeist.

Omstreeks 16.00 uur is er gelegenheid tot condoleren in restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52 te Zeist.

De rouwcirculaire kunt u hier inzien.