Zondag 26 maart – Henk Jansen

Op de vijfde zondag van de veertigdagentijd is onze wijkpredikant Henk Jansen onze voorganger. Het thema van vandaag is "Wie is Jezus?". Lector is Saskia Westbroek; zij leest uit Maleachi 3,22-24 en Mattheüs 16,13-25. Kerkmusicus is Willem Boog; Johan Beimers is ouderling van dienst. Er is crèche voor de kleinsten van 0-4 en kinderdienst voor de kinderen van de basisschool o.l.v. Lise en Yvonne. De orde van dienst is te downloaden deze link. De dienst online meemaken? Dat kan via youtube.   Na afloop van het officiële deel van de viering is er linksachter in de kerkzaal een team van 2 personen beschikbaar voor een luisterend oor en persoonlijk gebed. Iedereen is van harte uitgenodigd na de viering nog even te blijven om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of limonade. Een gezegende en inspirerende viering toegewenst!

Bericht van overlijden: Marja Emmerzael

Op woensdag 18 januari is Maartje (Marja) Emmerzael – van Wolferen overleden. Marja is 80 jaar geworden. De afscheidsdienst is dinsdag 24 januari om 11.00 uur in de Oosterkerk. Aansluitend aan de dienst is daar gelegenheid voor condoleren. We bidden voor Arie en hun kinderen en kleinkinderen om Gods nabijheid deze dagen. De rouwkaart is hier te dowloaden.  

Bericht van overlijden: Gerrit Vink

Op vrijdagmiddag 18 november is Gerrit Vink op 92-jarige leeftijd over het lijden heen getild. De laatste 2,5 jaar woonde hij in De Looborch, nadat hij jaren op andere plekken in Zeist heeft gewoond. Gerrit was de levenspartner van Co Benschop, overleden in 2018. Samen mochten ze 4 kinderen krijgen. Zij hebben hun vader buitengewoon intensief en liefdevol verzorgd, net zoals ze dat met hun moeder hebben gedaan. Op zaterdag 26 november a.s. om 10.00 uur zal in de aula van crematorium Zeister Bosrust de dankdienst voor zijn leven plaatsvinden. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in Bistro Jan, Woudenbergseweg 17 (op het terrein van camping De Krakeling). Meer informatie vindt u op de bijgevoegde rouwcirculaire. In welke zondagse viering hij in het midden van de Oosterkerkgemeenschap zal worden herdacht is nog niet vastgesteld.

Themabijeenkomst Buurtvrij zondag 27 november

Op zondag 27 november organiseert Buurtvrij een christelijke viering in de Kerckeboschschool. Deze dienst wordt georganiseerd in samenwerking met de Oosterkerk en de Evangelie Gemeente Zeist.

Er is muziek en er wordt gesproken over het thema is "Vrijheid". Na afloop is er soep met broodjes voor iedereen. De laagdrempelige dienst wordt bezocht door wijkbewoners en leden van beide kerken en begint op om 11.00 uur aan de Oranje Nassaulaan 5. De toegang is gratis.

Kom gerust een keer kijken. U bent van harte welkom!

Food for thought: filosofie onder het kerkdak 29 november

In samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente Zeist en de Oosterkerk te Zeist organiseert online boekhandel Boekenlev.nl  2 x 2 bijeenkomsten over Emmanuel Levinas en Søren Kierkegaard. De avonden rondom Levinas hebben reeds plaatsgevonden, in november volgt 2x Kierkegaard. Søren Aabye Kierkegaard (Kopenhagen, 5 mei 1813 – 11 november 1855) was een 19e-eeuws Deens filosoof, protestants theoloog en cultuurcriticus. Kierkegaard wordt vaak aangehaald als de vader van de theïstische existentiefilosofie. Daarbinnen stelt men de individuele existentie van de mens, als uniek wezen die zichzelf moet scheppen, centraal. Kierkegaard was vooral een filosoof die zich bezon over de vraag op welke wijze een menselijk leven zou moeten worden geleefd. Met zijn nadruk op individu, keuzevrijheid en verantwoordelijkheid filosofeerde hij 'existentialistisch'. Met Geert Jan Blanken, een zeer in- en toegewijde inleider, zijn er mogelijkheden genoeg om flink wat kennis op te snuiven van deze filosoof en met elkaar te bekijken of hij ook nu nog van betekenis is. Tijdens de eerste bijeenkomst zal de filosoof en zijn gedachtengoed centraal staan, tijdens de 2e wat dit alles een ieder van de aanwezigen anno 2022 nog te zeggen heeft. Data, tijd en plaats
 • dinsdag 15 november, Doopsgezinde Kerk: 1e bijeenkomst over Søren Kierkegaard. – G. J. Blanken
 • dinsdag 29 november, Oosterkerk: 2e bijeenkomst over Søren Kierkegaard. – G. J. Blanken
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur met koffie en thee. Na het officiële deel is er nog tijd en ruimte om bij en na te praten met een versnapering binnen handbereik. Adressen Doopsgezinde Kerk Pauw van Wieldrechtlaan 29A 3701 ET Zeist Oosterkerk/café East Coast Woudenbergseweg  44 3701 BC  ZEIST Kosten Kosten per avond € 5,00. Betalen kan terplekke (ook pinnen). Van tevoren opgeven is niet noodzakelijk maar wel handig voor de organisatie. Dit zijn de mogelijkheden daartoe: info@boekenlev.nl / 0612024918 / 0306915338 We hebben er zin in! Maaike de Jong (predikant Doopsgezinde Kerk) & Martin Rus (Boekenlev)

Kathedralen weekend 22 en 23 april

Op veler verzoek organiseren wij op 22 en 23 april 2023 een Kathedralen weekend.

 • We starten op zaterdagochtend in Oudenbosch met de Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara.
 • Daarna gaan we in Breda de Grote Kerk bezoeken.
 • De overnachting is in ’s Hertogenbosch in het hotelklooster De Soete Moeder.
 • Op zondagochtend  zijn we bij de viering van de Hoogmis in de kathedraal van Sint Jan.
 • Op het programma staan die dag ook rondleidingen door de Sint Jan en eventueel het Zwanenbroedershuis.

De kunsthistorische leiding van de reis is in handen van Margot Veerkamp en de reisleiding in handen van Marianne Theisens.
De totale kosten per persoon zullen rond de 200 euro bedragen.

Omdat we op tijd het hotel willen boeken, vragen we iedereen, die mee wil vóór 1 november zich op te geven bij Marianne Theisens mmtwolff@gmail.com of 06-18521092

Kloosterweekend 17, 18 en 19 februari

In het weekend van 17, 18 en 19 februari zijn we van harte welkom in het Liobaklooster in Egmond. Het is inmiddels een mooie traditie om met een kleine groep mensen uit onze gemeente een weekend naar het klooster te gaan. In het verleden hebben we al verschillende kloosters bezocht, zoals ook het Liobaklooster in Egmond. Het klooster heeft naast haar abdij een afzonderlijk gastenverblijf waar we gebruik van maken. Er zijn één- en tweepersoonskamers beschikbaar en we maken gebruik van een gezamenlijke doucheruimte. Kijk gerust even op de site van het Liobaklooster: https://www.liobaklooster.nl

Het Sint Liobaklooster vormt een monastieke gemeenschap in de benedictijner orde. In 1935 heeft Hildegard Michaelis het klooster gesticht. Na de kerkelijke goedkeuring in 1952 werd de officiële naam Congregatie van de Sorores Benedictinae Sanctae Liobae Egmundensis. In de jaren zestig ontstond ook de tak van de broeders, die met de zusters hetzelfde ideaal nastreeft.

Lioba is een bijnaam, een troetelnaam. De naam werd gegeven aan een nicht van Bonifatius (675-754), Thruthgeba, die het christendom naar onze streken heeft gebracht. Zij was opgevoed in een dubbelklooster (mannen en vrouwen) in Zuid Engeland. Alom was zij gekend door haar kennis van de Schrift, en zij had zo een lieflijk karakter dat de mensen haar spontaan de naam Lioba (lieflijke, goede) gaven. Bonifatius nodigde haar uit om de zorg voor de pas bekeerde jonge vrouwen op zich te nemen, die evenals de monniken, hun leven geheel en al aan God wilden wijden.

Elk klooster kent z’n eigen gebedstijden. Voor het Liobaklooster geldt het volgende dagritme:

 • 7.30 uur ochtenddienst
 • 11.30 uur middagdienst en aansluitend eucharistieviering
 • 18.00 uur vesper
 • 20.30 uur completen

In het ritme wat het kloosterleven ons biedt, gaan we op zoek naar rust en stilte om zo open te staan voor God. Naast het bijwonen van de diensten, heeft het klooster een mooie binnenplaats en grenst het klooster aan een prachtig duingebied waar we naar hartelust in alle rust en stilte kunnen wandelen. Daarnaast bieden we je op vrijwillige basis de mogelijkheid om mee te doen met bijvoorbeeld een creatieve verwerking, een meditatie, een groepsgesprek en het delen van je persoonlijke verhaal. In de sfeer en de rust van het klooster kan dit een zeer mooie aanvulling zijn om te groeien in je persoonlijke geloof.

Wil je meer weten, neem dan gerust contact met één van ons op.
We hopen je te verwelkomen op dit mooie weekend.

Hildeloes Proost, Henk en Irma Jansen

Opgeven kan tot 31 januari 2023 per mail naar: hildeloes@dtproost.nl

Bericht van overlijden: Leo van Noort

Zaterdag 24 september is Leo van Noort vredig overleden in zijn eigen huis. Hij was al jaren ziek, maar de laatste tijd ging zijn gezondheid hard achteruit. De dankdienst voor zijn leven is op zaterdag 1 oktober om 11 uur in de Oosterkerk. rouwcirculaire We wensen zijn vrouw Jenny, kinderen en kleinkinderen de troost en nabijheid van onze God toe.

Bericht van overlijden: Elly van Gorkum-Raakman

Op zaterdagmiddag 6 augustus is mevrouw Alida (Elly) van Gorkum-Raakman op 90-jarige leeftijd overleden. Eind september is ze naar Huizen verhuisd, maar een groot deel van haar leven woonde zij in Amsterdam, Den Dolder en Zeist. De laatste 10 jaren in Zeist was ze een betrokken lid van de Oosterkerkgemeenschap; zo was ze lid van de cantorij en deed ze, 81 jaar oud,  in 2014 mee met de musical Saul. Op vrijdag 12 augustus om 15.00 uur zal in de aula van de Algemene Begraafplaats Zeister Bosrust de afscheidsdienst, met aansluitend de begrafenis, plaatsvinden. Meer informatie vindt u op de bijgevoegde rouwcirculaire. In welke zondagse viering Elly in het midden van de Oosterkerkgemeenschap zal worden herdacht is nog niet vastgesteld.

Bericht van overlijden: Gerda Edelman – Sies

Op 21 juli is mevrouw Geertje (Gerda) Edelman overleden. Ze is 84 jaar geworden en laat haar man, kinderen, klein- en achterkleinkinderen na.

Woensdag 27 juli om 11 uur is de dankdienst voor haar leven in de Oosterkerk. Meer informatie vindt u op de bijgevoegde rouwcirculaire.
In welke zondagse viering mevrouw Edelman in het midden van de Oosterkerkgemeenschap zal worden herdacht is nog niet vastgesteld.