Alpha-Cursus Buurtvrij april 2024

Buurtvrij organiseert vanaf april 2024 een nieuwe Alpha cursus in Zeist. Zoek je verdieping van je geloof en/of ben je op zoek naar de zin van jouw leven, dan is Alpha echt iets voor jou. Geïnteresseerd? Of wil je iemand anders voor deze cursus uitnodigen? Bekijk de folder met meer informatie of neem contact op met buurtpastor Walter: 06 -52432753.

Deze Alpha cursus wordt ondersteund door de Evangelie Gemeente Zeist en de Oosterkerk.

Pinksterzondag 28 mei – Irma Jansen-Kleinjan

Op Pinksterzondag gaat onze wijkpredikant Irma Jansen-Kleinjan voor. Het thema is 'Een nieuw hart en een nieuwe geest'. We lezen uit Ezechiël 36: 22-27 en Handelingen 2: 1-11. Willem Boog is kerkmusicus; de OosterkerkBand onder leiding van Pieter Feddema verzorgt uiteraard in deze feestelijke dienst ook een deel van begeleiding van de samenzang en overige muziek. Ouderling van dienst én lector is Edwin van Rooijen. Er is crèche voor de kleinsten (0-4) en kinderdienst voor de kinderen van de basisschool. De orde van dienst is te downloaden via deze link. Wil je de dienst online mee maken? Dat kan via Youtube. Iedereen is van harte uitgenodigd nog even te blijven om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of limonade. Na afloop van het officiële deel van de viering is er linksachter in de kerkzaal een team van 2 personen beschikbaar voor een luisterend oor en persoonlijk gebed. Een gezegende en inspirerende viering toegewenst!   Vieringen in de komende weken: 4 juni - 10 uur: Oecumenische dienst, Broedergemeente (geen dienst in de Oosterkerk) 11 juni - 10 uur: Irma Jansen-Kleinjan, Oosterkerk  

Bericht van overlijden: Marja Emmerzael

Op woensdag 18 januari is Maartje (Marja) Emmerzael – van Wolferen overleden. Marja is 80 jaar geworden. De afscheidsdienst is dinsdag 24 januari om 11.00 uur in de Oosterkerk. Aansluitend aan de dienst is daar gelegenheid voor condoleren. We bidden voor Arie en hun kinderen en kleinkinderen om Gods nabijheid deze dagen. De rouwkaart is hier te dowloaden.  

Bericht van overlijden: Gerrit Vink

Op vrijdagmiddag 18 november is Gerrit Vink op 92-jarige leeftijd over het lijden heen getild. De laatste 2,5 jaar woonde hij in De Looborch, nadat hij jaren op andere plekken in Zeist heeft gewoond. Gerrit was de levenspartner van Co Benschop, overleden in 2018. Samen mochten ze 4 kinderen krijgen. Zij hebben hun vader buitengewoon intensief en liefdevol verzorgd, net zoals ze dat met hun moeder hebben gedaan. Op zaterdag 26 november a.s. om 10.00 uur zal in de aula van crematorium Zeister Bosrust de dankdienst voor zijn leven plaatsvinden. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in Bistro Jan, Woudenbergseweg 17 (op het terrein van camping De Krakeling). Meer informatie vindt u op de bijgevoegde rouwcirculaire. In welke zondagse viering hij in het midden van de Oosterkerkgemeenschap zal worden herdacht is nog niet vastgesteld.

Themabijeenkomst Buurtvrij zondag 27 november

Op zondag 27 november organiseert Buurtvrij een christelijke viering in de Kerckeboschschool. Deze dienst wordt georganiseerd in samenwerking met de Oosterkerk en de Evangelie Gemeente Zeist.

Er is muziek en er wordt gesproken over het thema is "Vrijheid". Na afloop is er soep met broodjes voor iedereen. De laagdrempelige dienst wordt bezocht door wijkbewoners en leden van beide kerken en begint op om 11.00 uur aan de Oranje Nassaulaan 5. De toegang is gratis.

Kom gerust een keer kijken. U bent van harte welkom!

Food for thought: filosofie onder het kerkdak 29 november

In samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente Zeist en de Oosterkerk te Zeist organiseert online boekhandel Boekenlev.nl  2 x 2 bijeenkomsten over Emmanuel Levinas en Søren Kierkegaard. De avonden rondom Levinas hebben reeds plaatsgevonden, in november volgt 2x Kierkegaard. Søren Aabye Kierkegaard (Kopenhagen, 5 mei 1813 – 11 november 1855) was een 19e-eeuws Deens filosoof, protestants theoloog en cultuurcriticus. Kierkegaard wordt vaak aangehaald als de vader van de theïstische existentiefilosofie. Daarbinnen stelt men de individuele existentie van de mens, als uniek wezen die zichzelf moet scheppen, centraal. Kierkegaard was vooral een filosoof die zich bezon over de vraag op welke wijze een menselijk leven zou moeten worden geleefd. Met zijn nadruk op individu, keuzevrijheid en verantwoordelijkheid filosofeerde hij 'existentialistisch'. Met Geert Jan Blanken, een zeer in- en toegewijde inleider, zijn er mogelijkheden genoeg om flink wat kennis op te snuiven van deze filosoof en met elkaar te bekijken of hij ook nu nog van betekenis is. Tijdens de eerste bijeenkomst zal de filosoof en zijn gedachtengoed centraal staan, tijdens de 2e wat dit alles een ieder van de aanwezigen anno 2022 nog te zeggen heeft. Data, tijd en plaats
  • dinsdag 15 november, Doopsgezinde Kerk: 1e bijeenkomst over Søren Kierkegaard. – G. J. Blanken
  • dinsdag 29 november, Oosterkerk: 2e bijeenkomst over Søren Kierkegaard. – G. J. Blanken
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur met koffie en thee. Na het officiële deel is er nog tijd en ruimte om bij en na te praten met een versnapering binnen handbereik. Adressen Doopsgezinde Kerk Pauw van Wieldrechtlaan 29A 3701 ET Zeist Oosterkerk/café East Coast Woudenbergseweg  44 3701 BC  ZEIST Kosten Kosten per avond € 5,00. Betalen kan terplekke (ook pinnen). Van tevoren opgeven is niet noodzakelijk maar wel handig voor de organisatie. Dit zijn de mogelijkheden daartoe: info@boekenlev.nl / 0612024918 / 0306915338 We hebben er zin in! Maaike de Jong (predikant Doopsgezinde Kerk) & Martin Rus (Boekenlev)

Kathedralen weekend 22 en 23 april

Op veler verzoek organiseren wij op 22 en 23 april 2023 een Kathedralen weekend.

  • We starten op zaterdagochtend in Oudenbosch met de Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara.
  • Daarna gaan we in Breda de Grote Kerk bezoeken.
  • De overnachting is in ’s Hertogenbosch in het hotelklooster De Soete Moeder.
  • Op zondagochtend  zijn we bij de viering van de Hoogmis in de kathedraal van Sint Jan.
  • Op het programma staan die dag ook rondleidingen door de Sint Jan en eventueel het Zwanenbroedershuis.

De kunsthistorische leiding van de reis is in handen van Margot Veerkamp en de reisleiding in handen van Marianne Theisens.
De totale kosten per persoon zullen rond de 200 euro bedragen.

Omdat we op tijd het hotel willen boeken, vragen we iedereen, die mee wil vóór 1 november zich op te geven bij Marianne Theisens mmtwolff@gmail.com of 06-18521092

Bericht van overlijden: Leo van Noort

Zaterdag 24 september is Leo van Noort vredig overleden in zijn eigen huis. Hij was al jaren ziek, maar de laatste tijd ging zijn gezondheid hard achteruit. De dankdienst voor zijn leven is op zaterdag 1 oktober om 11 uur in de Oosterkerk. rouwcirculaire We wensen zijn vrouw Jenny, kinderen en kleinkinderen de troost en nabijheid van onze God toe.

Bericht van overlijden: Elly van Gorkum-Raakman

Op zaterdagmiddag 6 augustus is mevrouw Alida (Elly) van Gorkum-Raakman op 90-jarige leeftijd overleden. Eind september is ze naar Huizen verhuisd, maar een groot deel van haar leven woonde zij in Amsterdam, Den Dolder en Zeist. De laatste 10 jaren in Zeist was ze een betrokken lid van de Oosterkerkgemeenschap; zo was ze lid van de cantorij en deed ze, 81 jaar oud,  in 2014 mee met de musical Saul. Op vrijdag 12 augustus om 15.00 uur zal in de aula van de Algemene Begraafplaats Zeister Bosrust de afscheidsdienst, met aansluitend de begrafenis, plaatsvinden. Meer informatie vindt u op de bijgevoegde rouwcirculaire. In welke zondagse viering Elly in het midden van de Oosterkerkgemeenschap zal worden herdacht is nog niet vastgesteld.

Bericht van overlijden: Gerda Edelman – Sies

Op 21 juli is mevrouw Geertje (Gerda) Edelman overleden. Ze is 84 jaar geworden en laat haar man, kinderen, klein- en achterkleinkinderen na.

Woensdag 27 juli om 11 uur is de dankdienst voor haar leven in de Oosterkerk. Meer informatie vindt u op de bijgevoegde rouwcirculaire.
In welke zondagse viering mevrouw Edelman in het midden van de Oosterkerkgemeenschap zal worden herdacht is nog niet vastgesteld.