Oosterkerk website wie doet wat?

Voor de meeste leden is het al duidelijk, maar voor sommige nog niet… Wie doet nu wat bij het onderhoud van de Oosterkerk website.

Marja Hogenkamp is verantwoordelijk voor alle nieuwe berichten op de website en maakt daar minimaal één keer per week een nieuwsbrief van waarop geabonneerd kan worden (zie onder aan de website).
Haar mailadres is m.y.hogenkamp@gmail.com

Rob Proost is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van de website. Wil je bijv. iets nieuws zoals een homepage-tegel of een pagina loopt dat altijd eerst via Marja, maar heb je een vraag over bijv. de mailadressen of functionaliteit van de website kun je bij hem terecht.
Zijn mailadres is info@dtproost.nl

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die Marja tijdens haar vakanties kan vervangen. De website is vrij eenvoudig te bedienen. Ben je geïnteresseerd, laat dan een bericht achter in haar mail m.y.hogenkamp@gmail.com

Zondag 26 januari

Zondag 26 januari ben je vanaf 9:30 uur welkom in de Oosterkerk.
De dienst begint om 10:00 uur.

Op deze zondag hoopt Roel van Riezen weer voor te gaan. Hij is een constante factor in deze vacante periode en daar zijn we maar wat blij mee.

Daarnaast verleent ook de Oostercantorij haar medewerking aan deze dienst en kunnen we rekenen op de muzikale ondersteuning van onze organist Willem H. Boog.

Er is kinderdienst voor de kinderen van 4 t/m 9 jaar onder leiding van Myrthe en de kinderen van 10 t/m 13 jaar mogen met Michiel mee.

Iedereen is van harte uitgenodig deze dienst met ons mee te vieren. Na de dienst ben je welkom om elkaar te ontmoeten.

 

Voorganger: Drs. Roel van Riezen
Ouderling van Dienst: Martin Rus
Coördinator: Lieke Feddema

Zondagsgroet

Zeilweekend 11-12-13 september 2020

Oosterkerk_zeist_solidsailsWat gaan we doen?

Gezellig met een groep (on)bekenden in een ongedwongen sfeer een weekendje zeilen (en zo) in Friesland. Gedurende dit weekend is er geen vast programma, behalve het gezamenlijke ontbijt en avondeten worden activiteiten vaak spontaan geboren: “iets leuks” op zaterdagavond, potje voetbal, etc. Natuurlijk gaan de trossen los om te genieten van een paar mooie zeiltochten over de Friese meren, maar als je daar geen trek in hebt kun je bijvoorbeeld wandelen, sporten, fietsen (wel meenemen) of gewoon lekker niets doen met een boek en glaasje wijn. Over de verzorging van de inwendige mens hebben we ter plaatse overleg; wie gaan wat inkopen? en wie vindt het leuk om te kokkerellen? Kortom, een prima gelegenheid om elkaar (nog beter) te leren kennen.

Waar?

We hebben weer een geweldige accommodatie weten te boeken in Friesland: Kuiper Watersport op een schitterende plek in Uitwellingerga, geschikt voor 49 personen, voorzien van een gezellige leefruimte, mooie keuken en nog veel meer. Voor meer info, kijk op de site http://kuiperwatersport.nl/groepsac…

Wanneer?

Het weekend van 11-12-13 september. Vanaf vrijdag vroeg in de avond ben je welkom en zondag tegen het eind van de middag pakken we weer in. Maar je bent natuurlijk vrij om later te komen en/of eerder te vertrekken.

Voor wie?

Voor iedereen van 18 tot 100 jaar die zin heeft in een lekker weekendje uitwaaien. Maar ouders kunnen natuurlijk ook hun jongere kinderen meenemen.

Wat kost ‘t?

Dit weekendje wordt helaas niet gesubsidieerd, dus ook hierbij geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Het inschrijfgeld bedraagt € 65,= voor een volwassene (16+) en € 35,= voor een kind (15-). Dit is voor de bekostiging van de accommodatie, boten, etc. Na het weekend volgt een verrekening van de totale kosten incl. eten, drinken, etc.

Wil je alleen de zaterdag komen dan rekenen we daar € 35,= voor.

Hoe geef ik mij op?

Door het inschrijfgeld over te maken op rekening NL36 INGB 0003 9769 54 t.a.v. R.W.M Proost en een mail te sturen naar solidsails@dtproost.nl met de informatie over hoeveel volwassenen/kinderen je opgeeft, leeftijd van de kinderen, wanneer je daar denkt te arriveren en te vertrekken, graag wil zeilen of je fiets mee wilt nemen. Suggesties/ideeën zijn natuurlijk ook welkom.

Je ontvangt vervolgens een bevestiging van jouw inschrijving. De inschrijving is definitief als het inschrijfgeld is ontvangen.

Geef je dus snel op, want vol=vol!

Van de Beroepings commissie: Profiel en Groslijst

Over het Profiel

De beroepingscommissie stelt jullie hierbij op de hoogte van het predikants- en gemeenteprofiel dat gebruikt wordt voor het werven van een nieuwe predikant voor onze gemeente. Dit document is vastgesteld door de wijkkerkenraad (d.d. 28-11-2019).

Deze tekst vinden jullie HIER. Voor wie geen internet gebruikt zal een gedrukte versie te verkrijgen zijn in de kerkzaal.

De beroepingscommissie is op zondag 8 en 22 december na de dienst beschikbaar om vragen en reacties aangaande het profieldocument in ontvangst te nemen.

 

Over de Groslijst

Wellicht leven er bij jullie namen van predikanten die, op grond van de profielen, geschikt zouden zijn om mee te nemen in de beroepingsprocedure. Wij vragen jullie ons deze namen door te geven, voorzien van een argumentatie waarom je deze predikant passend vindt voor de Oosterkerk. Dit kan tot 1 januari a.s. op e-mailadres:

beroepingscommissie.oosterkerk@gmail.com

Uit de groslijsten met namen die ons worden toegestuurd vanuit de Oosterkerkgemeente en ook vanuit de PKN, wordt door de beroepingscommissie op basis van de profielen een selectie gemaakt. Deze selectie van predikanten wordt door ons actief geattendeerd op de vacature in onze gemeente. De vacature wordt naar verwachting in januari 2020 gepubliceerd op de website van de PKN en van de Oosterkerk.

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor jullie medewerking!

met vriendelijke groet
namens de Beroepingscommissie,

Tim van der Maten, voorzitter

Privacy

In de Oosterkerk kunnen foto- en filmopnames worden gemaakt tijdens door de kerk georganiseerde activiteiten. Deze opnames zijn in beginsel voor privégebruik en worden niet in het openbaar gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming van mensen die herkenbaar in beeld zijn gebracht. Foto- en filmopnames die gemaakt worden tijdens activiteiten die niet door de kerk worden georganiseerd maar door een externe huurder, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Oosterkerk, maar van de huurder.

 

Privacyverklaring

Beveiliging
De Oosterkerkgemeenschap, wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk in Zeist heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens van haar leden te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking, zoals bedoeld in de AVG. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers en/of vrijwilligers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat de persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Persoonsgegevens van leden zullen dan ook niet aan derden worden verstrekt.

Bewaartermijnen
Voor wat betreft de bewaartermijnen wordt de richtlijn ‘Bewaartermijnen van documenten met persoonsgegevens in de kerk’, versie 16 mei 2018 van de Protestantse Kerk in Nederland gebruikt. U vindt deze richtlijnen hier.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt van deze rechten gebruik maken door u te melden bij het Kerkelijk Bureau van de Gereformeerde Kerk te Zeist. Om gebruik te kunnen maken van deze rechten dient u zich te legitimeren. Daarna zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd.

Thank God it’s Christmas in de Oosterkerk

Op zondagmiddag 15 december is het al even kerstmis in de Oosterkerk. Popkoor True Colors, de Oosterkerstband, Meike en Jeroen en een kinderkoor zingen kerstklassiekers van onder andere Slade, Bing Crosby, Queen en Coldplay. Het geheel wordt gepresenteerd door twee vertellers, die ons meenemen in een mooi kerstverhaal. Om de kerstgedachte compleet te maken gaat de opbrengst van het concert naar Het Vergeten Kind, een stichting die zich inzet voor kinderen die om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen. Het belooft een heerlijke middag te worden, de perfecte gelegenheid om alvast helemaal in de kerststemming te komen.
Kaarten kosten €5 en zijn te koop bij de deelnemers of op 15 december aan de deur van de Oosterkerk. De deuren openen om 14.30 uur, het concert begint om 15.00 uur.

Extra Wake Detentiecentrum 12 juli

Extra Wake Zeist vrijdag 12 juli

Afghanistan is het meest onveilige land ter wereld volgens de Global Peace Index.
Toch stuurt Nederland gezinnen met kinderen terug naar dit land.
Afgelopen dinsdag al een gezin met vier kinderen en nu dreigt nog een uitzetting.
Op dit moment zit in het detentiecentrum een gezin met twee zeer jonge meisjes, dat zaterdag uitgezet dreigt te worden.

Daarom organiseren we vrijdagavond een wake omdat dit niet ongezien mag gebeuren.
vrijdag 12 juli 20.00 tot 21.00 uur

Routeomschrijving: afslag 4 als je vanaf Utrecht richting Amersfoort gaat en dan rechtsaf. De ingang van het detentiecentrum is de eerste weg aan de linkerkant .
OV: lijn 56 uit Amersfoort of Zeist, Lijn 52 uit Utrecht/ Amersfoort.

Neem bloemen mee, geen kaarsen.

info www.facebook.com/BurgerinitiatiefKinderpardon/ of wakezeist.nl

Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A28. (inf. 0643133109) en www.wakezeist.nl.

Goddelijke Inbreker

Henjo Hekman deelde in de Pinksterdienst het volgende gedicht met ons:

Goddelijke inbreker

 

Sinds Hij aankwam over het water,

op biddende vleugels door de tijd,

landt Hij nog steeds in al onze talen.

Door dichte deuren of door tralies,

klopt Hij aan bij haat en ongeloof:

overal op jacht naar dovemans oren.

 

Een storm die aan onze zinnen rukt,

of de zachte ruis van een gedachte:

licht ontvlambaar staat Hij in ons op.

Een gedreven inbreker van de Heer

– zo waart Hij over deze aarde rond;

soms zijn we dan onszelf niet meer.

Henjo

Belijdenis Joekie en Corshir

Joekie Kaemingk en Corshir Saadeldin hebben aangegeven belijdenis van hun geloof af te willen leggen. Beide hebben de afgelopen twee jaar deelgenomen aan gesprekskringen bij ds. Marten Knevel thuis.
De dienst waarin zij belijdenis van hun geloof afleggen is vastgesteld op zondag 2 juni in de Oosterkerk.
Ds. Marten Knevel