Zondag 22 mei – Roel van Riezen

Op zondagmorgen 22 mei gaat Roel van Riezen voor in onze dienst.

De muzikale begeleiding is in handen van Willem Harold Boog en Arie Theisens

Ouderling van dienst is Yneke Hogenkamp en lector is vandaag Christine van den Berg.

De kinderen gaan na een gezamenlijk begin naar hun eigen kinderdienst onder leiding van Sarah en er is uiteraard oppasdienst voor de kleintjes van 0-4 jaar.

Van harte welkom om deze dienst in de kerk (of online) bij te wonen! Na afloop van het officiële deel van de viering is er linksachter in de kerkzaal een team van 2 personen beschikbaar voor een luisterend oor en persoonlijk gebed.

Iedereen is van harte uitgenodigd om na de viering nog even te blijven om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of limonade.

Een gezegende en inspirerende viering toegewenst!

Download de orde van dienst

2e ouderling: Erik Kaman | diaken: Christine van den Berg
regie: Eline van Es| beamer: Peter van der Vorst | geluid: Bas Duijkers
koster: Peter Bosma

Themabijeenkomst Buurtvrij zondag 22 mei

Buurtvrij organiseert op zondag 22 mei weer een themabijeenkomst in de Kerckeboschschool. Het thema is ‘Vesting’. Bent u nieuwsgiering naar deze dienst in Oost? Kom gerust een keer kijken. U bent van harte welkom!

In deze diensten speelt een band van de Oosterkerk of de Evangelie Gemeente en wordt er gesproken over het thema. Na afloop is er soep met broodjes voor iedereen.

De laagdrempelige dienst wordt bezocht door wijkbewoners en leden van beide kerken.

De dienst begint om 11.00 uur aan de Oranje Nassaulaan 5. Als u vervoer nodig heeft, kunt u bellen of mailen met de buurtpastor via: walter@buurtvrij.nl of 06 -52432753.

SOOST: nieuwe naam OVO

Wat zijn we blij dat wij na een lange gedwongen coronapauze weer een start hebben kunnen maken met onze activiteiten. Daar willen we graag iets moois van maken. Een nieuwe naam, een nieuw elan en nieuwe activiteiten. Wij denken, dat de nieuwe naam: ‘Senioren Oost’, beter bij die leden van de Oosterkerkgemeenschap past, voor wie wij er willen zijn. We werken er met veel plezier aan! Tot aan de zomer staan er de volgende activiteiten gepland.

  • Op woensdag 11 mei a.s. ontvangen we Roel Zuidema. Hij heeft een bijzonder boek geschreven over zijn ervaringen als kampkind in het voormalig Nederlands Indië. Over dit boek zal Roel ons wat meer vertellen. Ook is er ruimte om vragen te stellen en eigen ervaringen te delen. De start is om 10.00 uur in de East Coast.
  • We willen u alvast wijzen op de geplande dagtocht op woensdag 15 juni a.s. Het is de bedoeling dat we naar Elburg gaan om de zandsculpturen te gaan bewonderen. Nadere informatie volgt nog. Namens het bestuur: Marianne Voorneveld

Charismatische Conventie 25-29 mei (kamp Zeist)

Dit jaar kan gelukkig ook weer de Voorjaarsconventie van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland doorgang vinden, dit jaar met het mooie thema “Justice en Joy”! Tijdens deze inspirerende conventie, die wordt gehouden tijdens het Hemelvaartsweekend op de Betteld in Zelhem, organiseren we zoals gewoonlijk een “kamp Zeist”, waar kok Rob Proost de scepter zwaait over de maaltijden en waar we tot onze vreugde dit jaar ook “conventie-diehards” Irma en Henk in onze gelederen verwelkomen. Reden genoeg – lijkt ons – om nu toch eens dat dagje te komen sfeerproeven (en mee te eten in ons kamp) of (nog beter) gewoon je op te geven voor de hele conventie! Je kunt mee-kamperen, maar er zijn ook accommodaties te boeken.  Informatie over de conventie vind je onder deze link. Wil je mee-kamperen of mee-eten in kamp Zeist, horen wij dat graag!

Annemarie Rus (06-10301744 of a.rus@solconmail.nl)
Mirjam van Veen (06-40096179 of veenmirjamvan@gmail.com)

Wake Zeist zondag 1 mei

Elke 1e zondag van de maand staan we stil:
Bij vreemdelingendetentie.
Bij mensen die zonder strafblad toch achter slot en grendel zitten.
Bij levens die stilstaan buiten ons blikveld.
Bij Human. Bij Rights.

Oorlog is weer en vrede herdenken we van ooit.
Maar zij die uit de oorlog kwamen zijn hier en nu.
Alle reden om samen te waken,
en te blijven stilstaan bij mensen van ver en dichtbij.

Kom ook, neem mensen mee, neem bloemen mee.

Zondag 1 mei, om 16.30 uur

Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg, vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg. Bus 56 A’foort – Zeist

inf. 0629025008 en www.wakezeist.nl

Viering Witte Donderdag 14 april

In de viering van Witte Donderdag 14 april lezen we over het lijden van onze Heer Jezus Christus uit Lucas 22 en we vieren de maaltijd van de Heer in een kring.

Onze wijkpredikanten Henk en Irma Jansen-Kleinjan gaan voor. De muzikale begeleiding is in handen van Willem Harold Boog (orgel en vleugel) en Wout Zijp en Henk Jansen (zang). Ouderling van dienst is Edwin van Rooijen en lector Tim van der Mate.

Van harte welkom om deze dienst in de kerk (of online) bij te wonen! Aanvang 19.30 uur.

Een gezegende en inspirerende viering toegewenst!

Download de orde van dienst

 

regie: Rob Proost | beamer: Christina Branderhorst-Ruiter | geluid: Bas Duijkers
koster: Peter Bosma

 

Viering Goede Vrijdag 15 april

In de viering van Goede Vrijdag 15 april lezen we over het lijden van onze Heer Jezus Christus uit Lucas 22 en 23 en is er de mogelijkheid om lichtjes te plaatsen bij het kruis.

Onze wijkpredikanten Henk en Irma Jansen-Kleinjan gaan voor. De muzikale begeleiding is in handen van Willem Harold Boog (orgel en vleugel), Wout Zijp (zang) en de Oosterkerkband: Michiel Zijp (piano) en Lisette Brandenburg (zang). Ouderling van dienst is Yneke Hogenkamp en lector Christine van den Berg.

Van harte welkom om deze dienst in de kerk (of online) bij te wonen! Aanvang 19.30 uur. (En niet zoals in de Opgang vermeld staat 10.00 uur.)

Een gezegende en inspirerende viering toegewenst!

Download de orde van dienst

 

regie: Tineke Tramper | beamer: Margot Veerkamp | geluid: Pieter Feddema
koster: Peter Bosma

Bericht van overlijden: mw. Bep van Tellingen – van Ee

Op zondagochtend 3 april is mw. Huibertha Wilhelmina (Bep) van Tellingen – van Ee op 93-jarige leeftijd overleden. Haar hele lange leven heeft ze in Zeist gewoond; vanaf haar verhuizing naar de Slotlaan in 1982 was ze lid van de Oosterkerk. De laatste jaren woonde ze in De Looborch.

Op maandag 11 april om 12.30 uur zal in de aula van de Algemene Begraafplaats Zeister Bosrust de dankdienst, met aansluitend de begrafenis, plaatsvinden. Meer informatie vindt u op de bijgevoegde rouwcirculaire.

In welke zondagse viering  zij in het midden van de Oosterkerkgemeenschap zal worden herdacht is nog niet vastgesteld.

Bericht van overlijden: mevr. Alida Niesing–Gerrits

Op zaterdag 26 maart is Alida ‘Lida’ Niesing – Gerrits overleden. De laatste 2 weken van haar leven verbleef ze in hospice Koriander, onderdeel van De Wijngaard, waar ze zorgzaam werd verpleegd. Ze heeft jarenlang met haar man Bert op de Huydecoperweg gewoond; daar zijn ook haar zoon en dochter geboren en opgegroeid. In 2006 zijn ze naar de Antonlaan verhuisd waar ze de laatste jaren steeds meer zorg nodig had.

Op maandag 4 april om 15.00 uur zal in de aula van de Algemene Begraafplaats Zeister Bosrust de herdenkingsdienst, met aansluitend de begrafenis, plaatsvinden. Meer informatie vindt u op de bijgevoegde rouwcirculaire.

IN MEMORIAM 

Alida Niesing – Gerrits (Zeist, 5 mei 1952 – Bosch en Duin, 26 maart 2022)

‘Lida’ komt als 2e ter wereld in het gezin van de 4 dochters Gerrits. Reeds op jonge leeftijd blaast ze Bert Niesing met haar liefdevolle schoonheid omver en die liefde draagt haar de rest van haar levensdagen. Ze trouwt op haar 19e met hem, waarna ze jarenlang op de Huydecoperweg wonen; daar worden hun zoon en dochter geboren. In hun jonge jaren weten ze een mooi vakantieplekje te bemachtigen aan de Loosdrechtse Plassen; daar wordt het gezinsleven op alle vrije dagen geleefd. Beide plekken zijn ook een openhuis voor alle Gerritsen en Niesings. De komst van de kleinkinderen, m.n. Devon, kleurt haar leven verder in. Een kleine 9 jaar geleden wordt zichtbaar dat ze langzaam met wat meer ontvangen aandacht en zorg door het leven dient te gaan. Die zorg en aandacht ontvangt ze in toenemende mate tot op het laatst van haar leven; ook de week in het hospice wijken Bert en haar (klein)kinderen niet van haar zijde. Tijdens de herdenkingsdienst gonst de liefde met liederen, beelden en Spreuken 31:25-29 nog door de aula. Bij de graflegging zijn er woorden van geloofsvertrouwen dat Lida nu eeuwig Jezus zal zien.

Martin Rus

Bericht van overlijden: mevr. Dirkje Schipper-van de Kamp

Op 26 maart 2022 is mevr. Dirkje Schipper-van de Kamp overleden. Zij is 94 jaar geworden en was 55 jaar getrouwd met Koos Schipper. Het echtpaar heeft altijd in Utrecht gewoond, maar is vorig jaar mei naar de Looborch verhuisd. Mevr. Schipper laat haar man, kinderen, klein- en achterkleinkinderen na.

De dankdienst voor haar leven was op donderdag 31 maart om 14.30 uur in de Oosterkerk.

Meer informatie vindt u in de rouwcirculaire.

———————————

In Memoriam

Dicky van de Kamp werd geboren op 11 december 1927 in Zeist. Tijdens haar eerste huwelijk kreeg ze zeven kinderen, en ze trouwde in 1966 met Koos Schipper, met wie zij nog 3 kinderen kreeg. Samen woonden ze vele jaren in Utrecht tot ze vorig jaar niet meer zelfstandig konden wonen, en naar de Looborch hier in Zeist verhuisden. Daar is Dicky ook overleden, op 26 maart 2022.

In de Oosterkerk hebben we in een dankdienst voor haar leven afscheid van haar genomen. Klein-en achterkleinkinderen staken kaarsen aan en we zongen liederen die Dicky zelf had uitgekozen, zoals het lied ‘Abba Vader, U alleen doorgrondt mijn hart’. Over die God die ons zo goed kent lazen we ook uit psalm 139.

En zo vertrouwen we haar toe aan de liefdevolle handen van haar Schepper, die ons blijft vasthouden, in tijd en eeuwigheid. Zijn troost toegebeden aan haar man, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.