Beroepingswerk Oosterkerk

Eind 2020 heeft de beroepingscommissie aan de wijkkerkenraad een voordracht gedaan voor het beroepen van een nieuwe predikant voor onze wijkgemeente. De wijkkerkenraad heeft dit bericht met dank ontvangen. Voordat wij officieel een beroep kunnen uitbrengen vinden er online 2 gemeenteraadplegingen plaats, t.w. 4 februari, 20:00 uur en 7 februari, 14:00 uur. Alle stemgerechtigde leden van de Oosterkerk (doop- of belijdend lid, of vriend, mits ouder dan 18 jaar) hebben hierover inmiddels schriftelijk bericht gekregen met een inlogcode om deze bijeenkomsten te kunnen volgen. Mocht u deze brief op 31-01-2021 nog niet ontvangen hebben terwijl u meent hier wel recht op te hebben dan kunt u dat melden bij de scriba, Yneke Hogenkamp, beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl, 06-33704047.

Ondanks de Corona beperkingen hopen wij dat veel gemeenteleden online aanwezig zullen zijn en hopen wij dat wij goede online bijeenkomsten kunnen hebben.

Yneke Hogenkamp, scriba

Kerkdiensten weer alleen online

Na de persconferentie van afgelopen maandag heeft de Wijkkerkenraad  besloten om in ieder geval tot en met 17 januari helaas de kerk weer te moeten sluiten en de zondagse diensten weer alleen online uit te zenden. Voor de vieringen van het Kerstfeest en vanwege de betekenis van dit feest voor velen, is besloten om voor dit feest toch een uitzondering te maken. Bij de kerstnachtdienst  24 december, 21.30 uur en de kerstochtendviering 25 december, 10.00 uur zal een maximum van 30 personen (excl. medewerkers) worden toegelaten. Aanmelden voor deze diensten kan via deze website.

De Wijkkerkenraad maakt van deze gelegenheid gebruik om iedereen hele goede en gezegende feestdagen en een gezond en voorspoedig 2021 te wensen.

Nieuwe collecte-app: Appostel

De app ‘Kerkgeld’ is gestopt. De opvolger ‘Appostel’ is opengezet. Onderstaand een nieuwe QR-code voor de digitale giften. Deze kan gebruikt worden met dezelfde inloggegevens.

Samen-Gemeente-Zijn

Via de Nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de rubriek ‘Samen-Gemeente-Zijn’. De adressen van de gemeenteleden worden hierbij i.v.m. de privacy niet vermeld. Een kaartje wordt vaak bijzonder op prijs gesteld! Adresgegevens kunt u opvragen bij de scriba Yneke Hogenkamp, 06-33704047 of via beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl

In deze tijd van weinig ontmoetingen kan een gesproken of geschreven gebed (= kaartje) van nog meer betekenis zijn dan anders. Kijk nog even rond aan wie jij/u wat aandacht kan schenken de komende week.

 • Voor Annelotte van Riet is het een zware tijd. Haar zwangerschap verloopt zeker niet gemakkelijk en half oktober is haar vader overleden. Een kaartje ter bemoediging zal haar goed doen. Ook de bloemen van vanmorgen zijn voor jullie.
 • De snoepgroet gaat daarom deze week naar Suze, de dochter van Annelotte, omdat haar moeder zo veel ziek is geweest en haar opa net is overleden.

Ook deze week zijn er weer jarigen waarvan een aantal worden genoemd:

 • Maandag 16 november is er de 83e  verjaardag van mw. Anneke van Rhenen.
 • Dezelfde maandag 16 november rondt ook mw. Corry Otter weer een jaar af, haar 94e! Een bescheiden feestje bij haar thuis.
 • Voor mw. Jeanne Pronk branden er 88 kaarsjes op dinsdag 17 november. Ze kijkt terug op een bewogen jaar.

Van harte gefeliciteerd jarigen. Op een mooi, nieuw jaar. Hartelijke groet en tot ziens,

Jacqueline van de Weg-Boekestijn, telefoonnummer 06-41278272 of e-mail j.m.boekestijn@gmail.com

Samen-Gemeente-Zijn

Via de Nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de rubriek ‘Samen-Gemeente-Zijn’. De adressen van de gemeenteleden worden hierbij i.v.m. de privacy niet vermeld. Een kaartje wordt vaak bijzonder op prijs gesteld! Adresgegevens kunt u opvragen bij de scriba Yneke Hogenkamp, 06-33704047 of via beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl.

In deze tijd van weinig ontmoetingen kan een gesproken of geschreven gebed (= kaartje) van nog meer betekenis zijn dan anders. Kijk nog even rond aan wie jij/u wat aandacht kan schenken de komende week.

 • Mevrouw Grietje Koster heeft bij een val haar heup gebroken. Met een nieuwe heup revalideert ze verder in Bovenwegen.
 • Mevrouw Bep Bauer hoopt maandag 9 november haar 85e verjaardag te vieren. Vandaag zijn de bloemen voor u en ook voor mevrouw Hurenkamp. Van harte gefeliciteerd beiden!
 • Want op donderdag 12 november is er ook de 85e verjaardag van mevrouw Hurenkamp–van Polen.
 • Ook in een ander deel van het land is er een Oosterkerklid op deze dag, 12 november, jarig: mevrouw Dit van der Wal bereikt haar 94e verjaardag. Van harte!

U allen weer een goede week toegewenst, hartelijke groet,

Jacqueline van de Weg-Boekestijn tel nr 06-41278272 of e-mail j.m.boekestijn@gmail.com

Samen-Gemeente-Zijn

Via de Nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de rubriek ‘Samen-Gemeente-Zijn’. De adressen van de gemeenteleden worden hierbij i.v.m. de privacy niet vermeld. Een kaartje wordt vaak bijzonder op prijs gesteld! Adresgegevens kunt u opvragen bij de scriba Yneke Hogenkamp, 06-33704047 of via beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl.

In deze tijd van weinig ontmoetingen kan een gesproken of geschreven gebed (= kaartje) van nog meer betekenis zijn dan anders. Kijk nog even rond aan wie jij/u wat aandacht kan schenken de komende week.

 • Theo Peters, vriend van Linda Otterman, heeft op zijn racefiets een ongeluk gehad. Na een operatie is hij donderdag weer teruggekeerd bij Linda.
 • Dick Meinen is getroffen door het coronavirus.
 • Komende zaterdag 7 november hoopt mw. Mendels – van Rhee 95 jaar te worden!

En er is weer een jonge jarige:

 • Er klinkt op zaterdag 7 november hoempapamuziek voor de 8e verjaardag van Marlies ’t Hoen!

Maximaal 30 bezoekers kerkdiensten

Het aantal bezoekers dat een kerkdienst mag bezoeken is helaas teruggedraaid naar maximaal 30 (exclusief medewerkers) en zijn er verdere verscherpte maatregelen.

 • Online aanmelden is verplicht. Dat kan via deze website:
  • Klik eerst op de rode knop ‘Selecteer een datum’.
  • U krijgt een rijtje data te zien. Klik op de rode knop ‘Tickets’ bij de datum van uw keuze.
  • U kunt op het pijltje naast de 1 klikken om meerdere tickets te reserveren.
  • Klik op de rode knop ‘Reserveer’.
  • Vul uw contactgegevens in en klik nog een keer op de rode knop ‘Registreer’.
 • Telefonisch aanmelden is niet meer mogelijk.
 • Zonder tegenbericht bent u op de aangemelde zondag welkom.
 • ”Abonnementen” komen m.i.v. heden te vervallen.
 • Het dragen van een mondkapje tijdens het lopen is verplicht. Zittend in de bank mag het kapje af.
 • Jas s.v.p. meenemen in de bank en niet ophangen in de garderobe.
 • Zingen is helaas niet toegestaan.
 • Crèche en kinderdienst zijn in ieder geval voor de maand oktober opgeschort.
 • Koffiedrinken na afloop van de dienst is helaas ook voorlopig niet mogelijk.

Laten wij hopen dat deze nieuwe maatregelen slechts van korte duur zullen zijn en dat wij binnenkort weer soepelere regels kunnen hanteren.

Yneke Hogenkamp, scriba

Samen-Gemeente-Zijn

Via de Nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de rubriek ‘Samen-Gemeente-Zijn’. Dit doen we zonder vermelding van de adressen van de gemeenteleden. Een kaartje wordt vaak bijzonder op prijs gesteld (adresgegevens kunt u opvragen bij de scriba Yneke Hogenkamp, 06-33704047 of via beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl).

Goedemorgen gemeente,

In deze tijd van weinig ontmoetingen kan een gesproken of geschreven gebed (= kaartje) van nog meer betekenis zijn dan anders. Kijk nog even rond aan wie jij/u wat aandacht kan schenken de komende week.

 • Dhr. A. Lodder is sinds maandag begonnen met zijn revalidatie.
 • Dick Koning woont sinds ong. 6 weken in De Amandelhof.  Haar tweelingzus Miek woont nu alleen in het appartement.
 • Mw. J. Pronk is 10 dagen geleden korte tijd opgenomen geweest in het ziekenhuis maar ze is nu gelukkig weer thuis.
 • Dinsdag 13 oktober gaat mw. De Kam voor een ingreep naar het ziekenhuis. Een kaartje voor- of achteraf zal haar bemoedigen.
 • Mw. Hurenkamp is thuis nog aan het revalideren. Wie zou haar met een zekere regelmaat even willen bezoeken en met haar willen meebewegen? Als hartelijke groet namens de gemeente gaan de bloemen vandaag naar u!

Dan zijn er nog jonge jarigen:

 • Er klinkt op dinsdag 13 oktober een 3-werf hoera vanwege de 7ee verjaardag van Amée Verkruijssen!
 • Voor Maren Tramper staat er op woensdag 14 oktober een stoel klaar zodat hij vanwege zijn 4e verjaardag kan worden toegezongen.
 • Op 10 oktober hing de vlag uit voor Lennart van der Linde. Hij werd 4 jaar en dat is reden voor een groot feest. Vorige week hadden we dit feest natuurlijk al moeten melden maar vandaag zijn onze felicitaties er niet minder om. VAN HARTE, LENNART!

Bedankje:

”Hartelijke dank voor het prachtige boeket en de kaarten van de gemeenteleden uit de Oosterkerk die ik met mijn verjaardag mocht ontvangen. U allen hartelijk dank. Mevrouw van Oel.”

Nog een bericht in de categorie ‘wie-weet-wat’: er is een scootmobiel beschikbaar! Is er iemand die we daar gelukkig mee kunnen maken?

U allen weer een goede week toegewenst.

Hartelijke groet,

Jacqueline van de Weg telefoonnummer 06-41278272 of j.m.boekestijn@gmail.com

Samen-Gemeente-Zijn

Via de Nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de rubriek ‘Samen-Gemeente-Zijn’. Dit doen we zonder vermelding van de adressen van de gemeenteleden. Een kaartje wordt vaak bijzonder op prijs gesteld (adresgegevens kunt u opvragen bij de scriba Yneke Hogenkamp, 06-33704047 of via beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl).

Goedemorgen gemeente,

In deze tijd van weinig ontmoetingen kan een gesproken of geschreven gebed (= kaartje) van nog meer betekenis zijn dan anders. Kijk nog even rond aan wie jij/u wat aandacht kan schenken de komende week.

 • De heer A. Lodder is opgenomen in het Diakonessenhuis in Zeist. Ook met een kaartje kunt u hem bemoedigen, dit is het adres: Diakonessenhuis, 2e etage-ouderengeneeskunde, Jagersingel 1, 3707 HL  Zeist. De bloemen zijn vandaag voor u meneer.
 • Mevrouw Hurenkamp is thuis nog aan het revalideren. Wie zou haar met een zekere regelmaat even willen bezoeken en met haar willen meebewegen?
 • Donderdag 8 oktober wordt er voor Chris Koperdraat het 87e kaarsje aangestoken.
 • Op zondag 11 oktober hoopt mevrouw Riek van Andel haar 96e verjaardag te vieren!
 • Ook bij mevrouw Zijlstra heerst er op 11 oktober een feestelijke stemming: zij viert dan haar 84e verjaardag. Haar adres is Woudenbergseweg 42-49, 3701 BC  Zeist.

Dan zijn er nog jonge jarigen:

 • Er klinkt op 8 oktober een 2-stemmige verjaardag symfonie vanwege de 14e verjaardag van Niels en Lotte van Heeswijk!
 • Op diezelfde 8e oktober klinkt ook een ‘Hieperdepiep hoera’, want voor Thomas van der Gronden worden er 14 kaarsen aangestoken.
 • Minke van der Heijden is op 9 oktober het stralende middelpunt vanwege haar 15e verjaardag.

U allen weer een goede week toegewenst.

Hartelijke groet,

Jacqueline van de Weg tel nr 06-41278272 of j.m.boekestijn@gmail.com

Nog een bericht in de categorie ‘wie-weet-wat’: er is een scootmobiel beschikbaar! Is er iemand die we daar gelukkig mee kunnen maken?

Opschorten samenzang i.v.m. strengere coronamaatregelen

Inmiddels zijn er door de overheid nieuwe maatregelen i.v.m. het coronavirus afgekondigd en naar aanleiding daarvan is er een nieuw dringend advies gekomen van de PKN m.b.t. het zingen tijdens de diensten. Er wordt dringend opgeroepen om van gemeentezang af te zien, zeker in de regio’s die als zorgelijk en ernstig zijn aangemerkt.

De wijkkerkenraad heeft daarom besloten om in ieder geval de komende 4 weken niet samen te zingen tijdens de diensten.

We volgen de ontwikkelingen en adviezen en houden u/jou op de hoogte.

Namens de wijkkerkenraad,

Saskia Westbroek