Samen-Gemeente-Zijn

Via de Nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de rubriek ”Samen-Gemeente-Zijn”. Dit doen we zonder vermelding van de adressen van de gemeenteleden. Een kaartje wordt vaak bijzonder op prijs gesteld (adresgegevens kunt u opvragen bij de scriba Yneke Hogenkamp, 06-33704047 of via beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl).

Goedemorgen gemeente,

Als het goed is wordt er weer een dienst in de kerk gehouden. Spannend en ook weer leuk; elkaar ontmoeten!
 • Deze week had ik Johan Koster aan de lijn. Dit ging best aardig maar kostte hem wel moeite. Zijn Grietje ligt nog altijd in het Antoniusziekenhuis, Koekoekslaan 1, 3435 CM in Nieuwegein. De laatste keer, woensdag, dat hij haar zag ging het beter met haar, ze at haar yoghurtje en zat lekker in haar stoel. Johan is tijdelijk verhuisd en met hem gaat het vrij redelijk. Maar oud worden, zo vertelde hij, is wel leuk maar al die dingen die erbij komen, niet zo.
 • De verjaardag van de week is die van Elly van Gorkum – Raakman. Zij viert op 10 juli haar 88ste verjaardag. De bloemen van vandaag zijn voor jou, Elly.
U allen een goede week toegewenst.
Hartelijke groet, Jacqueline van de Weg tel nr 06-41278272 of email j.m.boekestijn@gmail.com
Dan heb ik nog een bedankje voor het technisch team:
‘Hartelijk dank voor de cd die ik op zondagavond al uit de brievenbus haalde. De cd met daarop de kerkdienst van de zondagmorgen. Sneller kan het niet! Sjaan Pronk’

 

 

Kerk open vanaf 5 juli a.s.

Beste gemeenteleden,

We hebben goed nieuws. Vanaf zondag 5 juli a.s. willen wij onze kerkdiensten weer  opstarten. Het aantal personen dat op 1,5 m. afstand toegelaten kan worden is helaas nog beperkt maar weet u welkom!
Er zijn wel een aantal voorschriften waar wij ons aan willen houden:

 • U moet zich iedere vrijdag voor 12.00 uur aanmelden bij onze scriba Yneke Hogenkamp via mail beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl of telefonisch 06-33704047. Uw naam komt op een groslijst en op zaterdag krijgt u voor 15.00 uur een berichtje of er plaats is. Iedere week moet u zich weer voor de volgende zondag aanmelden. Bij het aanmelden wordt u een aantal vragen gesteld over uw gezondheid. In eerste instantie willen we in de maand juli starten met een beperkt aantal bezoekers. Dit aantal kan verhoogd worden maar wij willen beginnen met een proef om alles op een zo goed mogelijke manier te kunnen laten verlopen.
 • Op zondagmorgen kunt u via de hoofdingang naar binnen en wordt uw naam gecontroleerd. Als u niet op de lijst staat kunt u helaas de dienst niet bijwonen.
 • De kerkzaal is dusdanig ingericht dat u zonder problemen kunt zien waar u mag zitten.
 • Tijdens de dienst kan/mag er helaas nog niet gezongen worden.
 • Na de dienst is er helaas nog geen mogelijkheid om koffie te drinken. We onderzoeken de mogelijkheid of we dit binnenkort toch ook weer kunnen gaan doen.
 • De diensten blijven wij ook online uitzenden.

Als u vragen heeft kunt u met de scriba contact opnemen.

Wij zijn blij dat wij elkaar weer kunnen ontmoeten en hopen velen van u weer te ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,
Yneke Hogenkamp
scriba, 06-33704047

Wijkkas 2020

Tot op heden hebben wij al van heel veel gemeenteleden een bijdrage mogen ontvangen voor de wijkkas 2020. Hartelijk dank daarvoor.

Vanuit de wijkkas wordt o.a. de ouderenpastor betaald en alle kosten rondom de organisatie van de eredienst, zoals de bloemen, de beamer, geluid, en nu in coronatijd, ook de techniek om de kerkdienst digitaal te kunnen weergeven. Kortom kosten die gemaakt worden om een  aantrekkelijke gemeente te kunnen zijn. Dit zijn dus niet de kosten voor de dominee, organist en het gebouw, want die worden vanuit de vaste vrijwillige bijdrage betaald, die aan het begin van het kalenderjaar wordt geworven.

Mocht u nog geen bijdrage hebben overgemaakt, dan willen we de wijkkas alsnog van harte bij u aanbevelen. Ook bij degene die zich verbonden voelen bij onze wijkgemeente maar geen lid zijn, willen wij de wijkkas onder de aandacht brengen. Het rekeningnummer van de wijkkas is NL 83 ABNA 0624 0264 50.

Alvast hartelijk dank!

De wijkpenningmeester

Samen-Gemeente-Zijn

Via de Nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de rubriek ”Samen-Gemeente-Zijn”. Dit doen we zonder vermelding van de adressen van de gemeenteleden. Een kaartje wordt vaak bijzonder op prijs gesteld (adresgegevens kunt u opvragen bij de scriba Yneke Hogenkamp, 06-33704047 of via beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl).

Goedemorgen gemeente,

 • Deze week is Max van den Brink met een breuk bij/in zijn heup opgenomen in het Diakonessenhuis in Utrecht. Hij zal spoedig mogen revalideren in de Warande in Zeist. Wil je hem en Hinke met een kaartje bemoedigen stuur hen dan even een kaartje. En Max de bloemen zijn voor jou.
 • Dan is in het afgelopen weekend de kleine Lennart van der Linde opgenomen geweest in het ziekenhuis.  Gelukkig is hij weer thuis met de nodige medicatie.  Hij wordt binnen 14 dagen uitgebreid onderzocht.  Spannende tijd voor hem en zijn ouders Hanneke en Zegert van der Linde.
 • Donderdagochtend in Grietje Koster met hartproblemen opgenomen in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein, Koekoekslaan  1, 3435  CM  Nieuwegein. Voor haar en haar man Johan zijn het zware dagen.
 • mw. Hurenkamp verblijft na een opname in het Diakonessenhuis momenteel ter revalidatie op de Warande.  Ook zij stelt een kaartje bijzonder op prijs.

Er zijn ook weer leden jarig en wel:

 • Maandag 29 juni  viert Bert van Veldhuijzen zijn 87e verjaardag.
 • Zaterdag 4 juli is de 86e verjaardag van mw. E. Wind – Bos.

En dan hebben we ook  nog 3  jarige jongeren:

 • Roos Kuper op maandag 28 juni  luid toegezongen vanwege haar 16e verjaardag
 • Woensdag 1 juli staat Ruben de Visser op de stoel, tussen ballonnen en met uitzicht op taart omdat hij 10 jaar.
 • Op donderdag 2 juli is het 17e verjaardag van Floris van der Gronden. Op die dag zullen er veel herinneringen de revue passeren. Ook krijgt hij een snoepgroet voor het behalen van 3 certificaten.

Ook is er nog een snoepgroet voor Alfie van Milt (9 jaar) omdat zij afgelopen week haar teen gebroken heeft. We hopen dat je snel herstelt!

Een erg lang bericht, maar leef vooral mee met hen.
 Hartelijke groet,
Jacqueline van de Weg tel nr 06 41278272 of email j.m.boekestijn@gmail.com

Samen-Gemeente-Zijn

Via de Nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de rubriek ”Samen-Gemeente-Zijn”. Dit doen we zonder vermelding van de adressen van de gemeenteleden. Een kaartje wordt vaak bijzonder op prijs gesteld (adresgegevens kunt u opvragen bij de scriba Yneke Hogenkamp, 06-33704047 of via beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl).

Goedemorgen gemeente,

We kunnen u berichten dat Tim Wesselink is gisteren, zaterdag 20 juni, getrouwd met Angelique! Dat vinden we heel fijn voor hen. Van harte gefeliciteerd!

Dan ontving ik een bericht van de zoon van mevrouw Hurenkamp-van Polen. Zij is opgenomen in het ziekenhuis, vanwege klachten van haar benen en vochtvasthouding. Vandaag zijn de bloemen voor u, ter bemoediging.

Nu er voorlopig nog geen gewone kerkdiensten kunnen plaatsvinden is het goed om elkaar met kaarten en telefoontjes te blijven bemoedigen! Als je al met iemand in contact was, houdt het vast of geef er een nieuwe impuls aan.

En dan is er nog een geslaagde: Floris van der Gronden heeft in 3 vakken zijn examen gehaald. Hoera! De andere 3 rondt hij komend seizoen af.

Al met al een goede week.

Vaders viert uw vaderdagen. Veel plezier!

Jacqueline van de Weg-Boekestijn

tel nr 06-41278272 of email j.m.boekestijn@gmail.com

Samen-Gemeente-Zijn

Via de Nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de rubriek ”Samen-Gemeente-Zijn”. Dit doen we zonder vermelding van de adressen van de gemeenteleden. Een kaartje wordt vaak bijzonder op prijs gesteld (adresgegevens kunt u opvragen bij de scriba Yneke Hogenkamp, 06-33704047 of via beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl).

Goedemorgen gemeente,

Ook deze week is er weer het een en ander te vieren:
 • Zo hoopt op zondag 21 juni mevrouw Ineke van Stegeren haar 74ste verjaardag te vieren.  Ook voor haar is deze periode niet altijd even makkelijk. Toch wensen we je een mooie dag toe, Ineke.
 • Ook op deze zondag heeft men, dv, feest in huize Knevel, nl. vanwege hun 40 jarig huwelijksjubileum.  Voor jullie zijn de bloemen van vandaag. Veel plezier ervan.
 • Dan hebben we nog een jonge jarige nl. Art van Vliet. Hij gaat zijn 3e verjaardag vieren met slingers en taart.  Ook voor jou een fijne verjaardag.
U allen wens ik een mooie week toe.
Hartelijke groet,
Jacqueline van de Weg tel nr 06 41278272 of email j.m.boekestijn@gmail.com

Samen-Gemeente-Zijn

Via de Nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de rubriek ”Samen-Gemeente-Zijn”. Dit doen we zonder vermelding van de adressen van de gemeenteleden.

Misschien is het juist in deze onzekere en moeilijke periode goed om extra aandacht te besteden aan gemeenteleden die alleen zijn en het huis niet meer uit mogen. Een kaartje wordt bijzonder op prijs gesteld (adresgegevens kunt u opvragen bij de scriba Yneke Kooij-Hogenkamp, 06-33704047 of via beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl).

 • De heer de Jonge hoopt op donderdag 11 juni zijn 87e verjaardag te vieren! Ondanks dat het geen kroonjaar gaan de bloemen toch naar u. We zien elkaar niet en dat is niet leuk!

En dan is er nog 2 jonge jarigen:

 • 12 juni is de 13e verjaardag van Anne Molenaar! Groot feest dus!
 • een dag later (13 juni) viert Suus Kuper haar 13e verjaardag. Dus slingers, ballonnen en aardbeientaart zijn ook hier op zijn plaats.

En deze week zijn Luke Willigenburg, Joy Pleijlar, Karlijn Proost en Lotte Witké officieel geslaagd. Een extra groot applaus en driewerf hoera voor deze kanjers!

Allen weer een goede week toegewenst en blijf voorzichtig!!

Hartelijke groet,

Jacqueline van de Weg tel nr 06-41278272 of email j.m.boekestijn@gmail.com

Samen-Gemeente-Zijn

Via de Nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de rubriek ”Samen-Gemeente-Zijn”. Dit doen we zonder vermelding van de adressen van de gemeenteleden.

Misschien is het juist in deze onzekere en moeilijke periode goed om extra aandacht te besteden aan gemeenteleden die alleen zijn en het huis niet meer uit mogen. Een kaartje wordt bijzonder op prijs gesteld (adresgegevens kunt u opvragen bij de scriba Yneke Kooij-Hogenkamp, 06-33704047 of via beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl).

 • Mevrouw J. Pronk is weer thuis na een korte opname in het ziekenhuis. Haar gezondheid blijft fragiel.
 • Dinsdag 2 juni is de 65e verjaardag van Erica Zijp. Het afgelopen jaar is heel ingrijpende geweest voor haar, voor Wout en hun kinderen. Ze mag kaarten ontvangen en onze scriba geeft u graag het adres!
 • De heer Henk Rijpstra hoopt op dezelfde 2e juni zijn 94e verjaardag te vieren! Felicitaties zijn zeker in deze quarantainetijd van harte welkom.
 • En dan is er nog 1 jonge jarige: 15 jaar worden op 2e Pinksterdag d.d. 1 juni 2020, dat feest is weggelegd voor Roshenteli Boutisma. Van harte gefeliciteerd!

Ymke Rus wil iedereen bedanken voor de kaarten, de bloemen en de gebeden! Het heeft haar heel goed gedaan.

En van Anneke Meijer ontvingen we volgend berichtje: ”Lieve gemeenteleden, Graag wil ik jullie hartelijk bedanken voor de vele kaarten en gebeden die ik van jullie heb mogen ontvangen. Het medeleven heeft mij zeer goed gedaan.”

De bloemen van deze week zijn voor Rob Proost. Hij doet ontzettend zijn best ons allen bij elkaar te houden middels vele kanalen. Rob enorm bedankt hiervoor!!!

Dit was het weer voor deze week. Als u iemand weet waar de bloemen naar toe kunnen laat u het me dan weten?

Allen een hartelijke groet,

Jacqueline van de Weg tel nr 06-41278272 of email j.m.boekestijn@gmail.com

Samen-Gemeente-Zijn

Via de Nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de rubriek ”Samen-Gemeente-Zijn”. Dit doen we zonder vermelding van de adressen van de gemeenteleden.

Misschien is het juist in deze onzekere en moeilijke periode goed om extra aandacht te besteden aan gemeenteleden die alleen zijn en het huis niet meer uit mogen. Een kaartje wordt bijzonder op prijs gesteld (adresgegevens kunt u opvragen bij de scriba Yneke Kooij-Hogenkamp, 06-33704047 of via beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl).

 • Ymke Rus heeft al een aantal weken te kampen met geelzucht waarvan ze veel last heeft en waarvan de genezing vooralsnog op zich laat wachten. De bloemen van vandaag zijn voor jou Ymke. Sterkte gewenst en laten we hopen op een spoedige verbetering van deze nare situatie. Stuurt u Ymke een kaartje ter bemoediging?
 • Grietje Koster is herstellende van gordelroos waar ze heel ziek van is geweest. Samen met de haperende gezondheid van haar man Johan is hun leven in deze tijd vaak met zorgen omgeven. Ook zij stellen een kaartje bijzonder op prijs.
 • Maandag 25 mei hoopt de heer Adrie Lodder zijn 92e verjaardag te vieren! Felicitaties zijn zeker in deze quarantainetijd van harte welkom. Een kaartje voor het bereiken van deze mooie leeftijd?
 • Ook voor Leo van Noort is al een taart besteld: hij viert komende donderdag 28 mei zijn 81e verjaardag. Ook voor hem welgemeende felicitaties. Adres nodig voor een felicitatiekaart? beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl.
 • En er zijn nog 2 jonge jarigen:
  • Taart, een versierde stoel en ballonnen op vrijdag 29 mei vanwege de 5e verjaardag van Amelie Fluitman.
  • 15 jaar worden op 1e Pinksterdag, zondag 31 mei, dat  overkomt Rosalie van Heeswijk. 

U allen wederom een goede week toegewenst. Hartelijke groet van Jacqueline van de Weg tel nr 06-41278272 of email j.m.boekestijn@gmail.com

 

Samen-Gemeente-Zijn

Via de Nieuwsbrief willen we u de komende weken op de hoogte houden van de rubriek ”Samen-Gemeente-Zijn”. Dit doen we zonder vermelding van de adressen van de gemeenteleden.

Misschien is het juist in deze onzekere en moeilijke periode goed om extra aandacht te besteden aan gemeenteleden die alleen zijn en het huis niet meer uit mogen. Een kaartje wordt bijzonder op prijs gesteld (adresgegevens kunt u opvragen bij de scriba Yneke Kooij-Hogenkamp, 06-33704047 of via beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl).

Goedemorgen gemeente,

Deze week (en wel op donderdag 21 mei) hoopt mevrouw H. Sneep – Stolker haar 93e verjaardag te vieren! Bloemen van vandaag gaan naar haar toe met onze hartelijke felicitaties.

Voor Karlijn Proost is er een snoepgroet! Zij rondt komende week haar MBO-examens af!! Karlijn geluk gewenst met het behaalde resultaat.

U allen wederom een goede week gewenst,

Jacqueline van de Weg email j.m.boekestijn@gmail.com of telnr 06-41278272