Afreizen naar Assisi!?

Dit seizoen heeft de Oosterkerk als jaarthema ‘In de voetsporen van de Geest’ waarin oog en oor is voor Geestdriftige Christusbelijders uit de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis. Deze ‘voetsporen’ kunnen ook letterlijk gemaakt worden nl. in een 8-daagse bezinningsreis naar en in Assisi, dé plek waar Franciscus van Assisi (1181/1182 – 3 oktober 1226) zijn sporen heeft getrokken. In samenwerking met de Franciscaanse beweging kan deze reis gemaakt worden, ergens in mei 2019.

Enige noodzakelijke informatie op een rijtje:

  • Data en lengte: 8 dagen, ergens in de maand mei 2019
  • Deelnemers: minimaal 15, maximaal 18
  • Organisatie: De Franciscaanse Beweging i.s.m. de Oosterkerk
  • Prijs: € 800,00; (toeslag één-persoonskamer € 80,-), op basis van halfpension, inclusief vlucht en reisleiding
  • Vervoer in Assisi:   Plaatsen worden zoveel mogelijk te voet bezocht. Het wandelen daar naartoe gebeurt dan in stilte. Als het te ver is wordt gebruik gemaakt van  OV  of  een taxi,  op eigen kosten
  • Meer info: Op de site  https://www.franciscaansebeweging.nl/reizen/bezinningsreizen/bezinningsreis-naar-assisi  is beschreven hoe de reis eruit ziet.

Bij voldoende interesse (peildatum 15 november) schuiven de potentiële deelnemers bij elkaar aan, samen met de begeleiders van De Franciscaanse Beweging, voor meer info.

Geïnteresseerd, trek mij aan mijn jasje of haren. Bellen en mailen mag ook: 06-12024918 / info@serviceboekhandel.nl.

 Martin Rus

Avondmaals collecte 7 oktober

De opbrengst van de avondmaalscollecte op 7 oktober zal gaan naar het Ragalla Aid Project in Sri Lanka. Ik (Evelien) ben daar afgelopen maart naar toe geweest en heb daar de vrouw mogen ontmoeten die dit project heeft opgezet; Pene Gordon. Het project heeft veel verschillende doelen als het bouwen van christelijke kinderdagverblijven, tehuizen voor ouderen en het voorzien in sanitaire voorzieningen. Omdat het zo’n bijzondere ontmoeting was met Pene en het zo’n mooi project is vraag ik u om een bijdrage tijdens deze collecte. En mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij altijd even aanspreken. Namens alle kinderen en Pene alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,

Evelien

Beroepingswerk?

Van verschillende kanten is me de afgelopen tijd gevraagd: “is er al een beroepingscommissie die met de opvolging van onze wijkpredikant Marten Knevel aan de slag gaat?”. Goed dus om uit te leggen wat we daarover in de wijkkerkenraad besproken hebben.

We zijn in de luxe omstandigheid dat we nú al weten dat er in de zomer van 2019, na het afscheid van Marten Knevel, een vacature zal ontstaan. Maar, dat betekent niet persé dat er dan de daaropvolgende dag een opvolg(st)er moet zijn. Het landelijke bureau van de PKN schrijft: ‘Vacaturetijd is in de eerste plaats bezinningstijd. Immers de gemeente moet zich bezinnen op haar identiteit en beleid en een daarbij passend profiel voor zichzelf en voor de te beroepen predikant opstellen’.

Hoe gaan we dan te werk? We gaan allereerst dit najaar het proces ‘de Oosterkerk van onze dromen’ afmaken. Want daaruit komen als het goed is onze prioriteiten voor de komende jaren. En dus ook de ingrediënten voor een profielschets voor een nieuwe predikant. In de praktijk zal een beroepingscommissie daarom pas in het nieuwe kalenderjaar gevormd worden en aan de slag gaan. Hoe lang het dan duurt voor dat er een nieuwe predikant is? Dat zien we wel. We zijn een creatieve gemeente en de ervaring uit de vorige periode van ‘vacantie’ is, dat dit ook verbindend kan werken in de gemeente. Uiteraard informeren en betrekken we de gemeente zo gauw het zoekproces start!

Bart Wesselink, namens de Wijkkerkenraad Oosterkerk

Kist voor de Voedselbank

U weet toch dat  er achterin de kerk een prachtige kist staat? De inhoud hiervan
is bestemd voor de Voedselbank.
Het liefst zouden we zien dat deze kist iedere maand vol is en geleegd moet
worden.
Maar dat is alleen maar mogelijk al u er ook spullen in doet.
Denkt u bij de wekelijkse boodschappen ook eens aan iets voor deze kist?

Namens de mensen van de Voedselbank alvast onze hartelijke dank.
De Diakonie

SAVE THE DATE: 29-06-2018: Kenia Borrel ter afsluiting van het kerkseizoen

In juli 2018 vertrek ik met een groep van 16 jongeren voor een mooie reis naar de weeshuizen Blessed Generation in Kenia.

Er is een groot bedrag nodig om deze reis te organiseren en onvergetelijk te maken en daarom organiseren wij op vrijdagavond 29 juni van 20.00-00.00 uur een aangeklede borrel bij ons in de achtertuin (Lindenlaan 11).

Een mooie avond, zonder voetbal, maar hopelijk met veel mooie en waardevolle gesprekken, lekkere hapjes en drankjes en bij mooi weer is het zwembad open.

Iedereen vanaf 12 jaar is hiervoor van harte uitgenodigd. Kosten € 10.00 p.p.. De opbrengst van deze avond komt geheel ten goede aan de Kenia reis.

Inschrijven is mogelijk via Yneke Kooij, beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl of 06-33704047 of via het inschrijfformulier op de boekentafel. Betaling kan d.m.v. overmaking op bankrekno. NL 83 ABNA 0624 0264 50 t.n.v. Wijkkas Oosterkerk o.v.v. Keniaborrel of op de avond zelf via pin.

Mocht u gehaald/gebracht willen worden geeft u dat dan ook even aan dan gaan we dat voor u regelen.

We hopen op een grote opkomst en op een hele gezellige avond met elkaar.

Marijke, Annemarie en Johann Kaemingk

 

Aktie Kerkbalans 2018

Vanaf zondag 14-01 t/m zaterdag 27-01 wordt in Zeist weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden. De Wijkkerkenraad beveelt deze actie van harte bij u aan. Het thema van dit jaar is ”Geef voor je kerk” en wij hopen dat u dit ook dit jaar weer ruimhartig zult doen. Veel vrijwilligers gaan voor deze actie op pad. Dank voor jullie inzet. U kunt uw antwoordenvelop eventueel ook in de doos in de kerk inleveren mocht u de loper gemist hebben. Alvast dank voor uw bijdrage!

Zeister PKN Bijbelquiz 2017 – 13 december 2017

Na het succes van vorig jaar wordt er ook dit jaar weer een Bijbelquiz voor heel PKN Zeist georganiseerd en wel door de winnende partij van vorig jaar de Bethelgemeente.
Wanneer? Woensdag 13-12-2017 om 20.00 uur in het Lichtpunt van de Nieuwe Kerk (inloop vanaf 19.30). Als Oosterkerk hopen we iig 1 team in te kunnen schrijven maar hopen eigenlijk op een paar teams. Uit de ervaring van vorig jaar (Team Oosterkerk werd 2e!) kan ik zeggen het was ontzettend leuk en echt niet zo moeilijk. Kortom doet u mee?
Doke Keijzer-Veenstra via doke.keijzer.veenstra@gmail.com, tel. 030-6921755 of spreek mij even aan.

Brief Aktie Wijkkas 2018

Zondag 5 november a.s.  liggen de brieven voor de Aktie Wijkkas 2018 achter in de kerk. De wijkkerkenraad vraagt u vriendelijk om uw eigen brief mee te nemen maar als het kan ook graag een aantal brieven voor adressen bij u in de buurt (de brieven liggen op postcode). Dat bespaart de wijkkas heel wat portikosten. En verder bevelen wij deze Aktie natuurlijk van harte bij u aan. Waarom? Dat leest u in de brief. Geen lid van deze kerk maar wel betrokken? Er liggen een aantal ”blanco” brieven op de leestafel. Alvast onze hartelijke dank voor uw hulp en uw bijdrage. Yneke Kooij (beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl, 06-33704047)

Cello8ctet geeft concert – woensdag 11 oktober a.s. 20.15

Exclusief voor vrienden Oosterkerk en Beauforthuis

Beste mensen van de Oosterkerkgemeenschap,

Het Cello8ctet Amsterdam wilde graag in het Beauforthuis een CD  opnemen met muziek van Philip Glass . Vanwege de dakrenovatie was dit niet mogelijk in het Beauforthuis. Maar gelukkig konden ze wel in de Oosterkerk terecht. Als tegenprestatie en dank hiervoor treedt het Cello8ctet exclusief op voor de Vrienden van Oosterkerk en Beauforthuis en bieden zij ons een concert aan waarvoor het Beauforthuis alle Oosterkerkleden van harte uitnodigt
Hopelijk tot 11 oktober, namens de Beaufortcrew,
Lidwien Vork

Leden van de Oosterkerkgemeenschap kunnen hier kaarten reserveren.

———————————————————————————————–

Cello8ctet Amsterdam is een uniek en veelzijdig ensemble van acht topcellisten dat nationaal en internationaal een begrip is geworden.
Cello8ctet Amsterdam viert de 80e verjaardag van Philip Glass met een programma met nieuwe bewerkingen van zijn filmmuziek. Bewerkingen zijn gemaakt door Michael Riesman, de muzikale rechterhand van Glass.

 

 

Vrijwilligers BEDANKT!-avond op vrijdag 25-08-2017

Ook dit jaar heeft de Oosterkerk van het College van Kerkrentmeesters een mooi bedrag gekregen om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Dit jaar willen wij dus eigenlijk alle Oosterkerkers (want bijna iedereen doet wel iets….) bedanken met een gezellige avond met een fantastisch leuk cabaret van Tim Zingt (www.timzingt.nl).

Noteer vrijdagavond 25 augustus alvast in uw agenda. Inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00 en na afloop een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

Opgeven graag bij Yneke Kooij, beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl, 06-33704047. Er ligt ook een intekenlijst op de boekentafel.