Een kerkdienst voorbereiden en invullen, dat doen we in de Oosterkerk het liefst met zo veel mogelijk mensen samen. Wij houden van variatie en wij experimenteren graag, daarom gebeurt er altijd wat en is iedere kerkdienst weer anders. Wij hopen dat de kerkdiensten deelnemers en bezoekers inspireren tot groei in betrokkenheid bij God, elkaar en anderen.


Zondag 17 oktober Henk Jansen

‘Weer een nieuwe Bijbel’

Zondag 17 oktober om 10.00 uur is er weer een viering in de Oosterkerk Zeist.

Voorganger: Henk Jansen
Ouderling van dienst: Edwin van Rooijen
Tweede ouderling: Yneke Hogenkamp
Lector: Edwin van Rooijen
Diaken: Carolien van Eijsden
Muzikale begeleiding: Oosterkerkband o.l.v. Pieter Feddema

Beeld: Eline van Es
Geluid: Bas Duijkers en Zegert van der Linde
Beamer: Margot Veerkamp
Koster: Peter Bosma

Lukt het niet om naar de kerk te komen dan bent u alsnog van harte welkom om de dienst vanuit huis mee te vieren. Dat kan via deze link of Facebook.

Download de orde van dienst.

Lied: Unwritten