De wijkkerkenraad vormt het bestuur van de wijkgemeente Oosterkerk

Als wijkkerkenraad doen we ons best om leiding te geven aan de gemeente. In de Oosterkerk betekent dat vooral goede randvoorwaarden creëren voor de kwaliteiten en inzet van de vele vrijwilligers.

De leidraad van onze beleid is het Oosterkerk Kompas. Een uitleg over dat kompas vind je elders op deze website.

In 2020-2021 maken de volgende gemeenteleden deel uit van de wijkkerkenraad: Johan Beimers, Christine van den Berg, Jan Cozijnsen, Reinoud Dijkstra, Tetske Haalboom, Yneke Hogenkamp, Johann Kaemingk, Erik Kaman, Edwin van Rooijen, Martin Rus en Saskia Westbroek, Saskia en Edwin zijn onze voorzitters en Yneke is scriba. Op dit moment is onze wijkgemeente vacant.

Als wijkkerkenraad zien we elkaar ongeveer tien keer per jaar. De voorbereiding van die vergaderingen en het bespreken van allerlei ‘dagelijkse’ zaken in de gemeente wordt gedaan door het zogenoemde moderamen. Daarin zitten Christine, Edwin, Martin, Saskia en Yneke.

We proberen als wijkkerkenraad een afspiegeling te zijn van de gemeente. De leeftijd van de leden varieert van ± 40 tot ± 65 jaar. Je bent vier of maximaal acht jaar lid van een kerkenraad, dat betekent dat we regelmatig nieuwe leden zoeken. Dat is ook belangrijk om een goede afspiegeling van de gemeente te blijven.

Onze vergaderingen zijn openbaar. U/jij bent van harte welkom!