De Oostercantorij

Door: Willem Harold Boog – Kerkmusicus/Cantor van de Oosterkerk

Mijn eerste kennismaking met de Oostercantorij was op dinsdag 22 november 1988.

Tijdens het vergelijkend examen stond er een groepje van tien personen klaar die quasi ontspannen probeerden mijn instructies zo goed mogelijk op te volgen. Ik herinner mij dat Gezang 116, een Adventslied uit het Liedboek voor de Kerken, moest worden ingestudeerd: ‘Daar komt een schip, geladen…’. Destijds een wat minder bekend lied met een lastige ritmische wending voor de gemeentezang. Het instuderen lukte heel aardig en ook persoonlijk had ik het gevoel dat het met die groep mensen wel klikte, zoals dat heet.
In de afgelopen jaren is de Oostercantorij in leden aantal en in kwaliteit sterk gegroeid.

Dat ging zeker niet vanzelf. De eerste jaren organiseerde ik de repetities op vrijdagavond én zaterdagmorgen en probeerde bij elke generale repetitie (één keer per maand) alle leden bij elkaar te krijgen op vrijdagavond.

Uiteindelijk ontstond er een grotere club op vrijdag die met ups-en-downs is blijven doorgroeien. Elke maand uitvoeren vraagt snelle studie, discipline en een goede zangbasis om op terug te kunnen vallen. Het vraagt ook veel repertoire. Lange tijd waren er geen financiële middelen om goede muziek aan te schaffen en was de enige mogelijkheid dat de dirigent ging schrijven. Dat zijn tot nu toe ruim 250 koorwerken waarvan er een aantal in druk zijn uitgegeven.

De Oostercantorij is een heerlijke groep mensen om mee te werken en om bij te zingen.

De onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar is groot en zorgvuldig.

Het uitsluitend Christelijke repertoire is veelzijdig (van de ‘Engelse Psalmvorm’ tot Negro-Spirituals, Sela en repertoire met de Oosterkerkband) maar ook gespecialiseerd (de Koralen uit Bach’s Mattheüs Passion en Antifonen) en er wordt veel en regelmatig uitgevoerd.

Als ‘balkonzangers’ tegenover het orgel in de Oosterkerk heeft de Oostercantorij een gewaardeerde plaats in de Oosterkerkgemeente. Zangplezier tot eer van onze hemelse Vader. Houdt zo de Lofzang gaande!


Voor informatie:

Share this post