Gebed voor Buurtvrij

In de week van 30 april tot 6 mei is er veel gebeurd in en rond de pioniersplek Buurtvrij, die de bezoekers en vrijwilligers van het inloophuis en de pioniersplek diep geraakt hebben.

In een week tijd zijn drie bij het inloophuis betrokken mensen (te jong?) overleden:

  • Joanne Nesselaar, 66 jaar en regelmatig bezoekster van Buurtvrij
  • Wouter Hardeman, 68 jaar, vrijwilliger in het inloophuis en deelnemer aan het kerkenoverleg rond het inloophuis.
  • Christine van Altena, 46 jaar, regelmatig bezoeker en actief in het gebruikersplatform.

Vooral het overlijden van Christine, die totaal onverwacht zelf uit het leven stapte, heeft medewerkers, bezoekers en vrijwilligers diep geraakt. Veel van de vrijwilligers zijn lid van de Oosterkerk.

Walter Willigenburg is nauw betrokken geweest bij het afscheid van Joanne en Christine en hij heeft daar van betekenis kunnen zijn voor de nabestaanden. Je begrijpt dat ook Walter het nodige te verwerken heeft gehad.

Mede namens Walter wil ik dit graag onder jullie aandacht brengen omdat wij ons als Oosterkerk nauw betrokken weten bij Buurtvrij en het inloophuis.

Wil je voor alle betrokkenen bidden en waar mogelijk blijk geven van je meeleven.

ds. Marten Knevel

 

 

Share this post