Kerkendag Zeist – Meezingen?

Op de zondag na Pinksteren nemen wij jaarlijks deel aan de Kerkendag. Hieraan doen steeds meer kerken mee. Zondag 11 juni om 10 uur begint de viering, hopelijk weer buiten.

De kerken die meedoen zijn: Parochie Sint Maarten, locatie Zeist, de PKN wijkgemeenten NoorderLicht, Oosterkerk, de Bron en Zeist-West, Doopsgezinde Gemeente Zeist, Evangelische Broedergemeente, Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gemeente van Apostolische Christenen. De Evangelisch Lutherse Gemeente heeft die zondag een andere bijeenkomst.

Voorgangers in de viering zijn: Nelleke Spiljard (Parochie), Jan Minnema ( wijkgemeente de Bron) en Markus Gill ( Evangelische Broedergemeente). René Holvast (Ned. Geref. Kerk) doet mee aan de voorbeden. Niels Fischer zorgt met orgel ( buiten piano) en koor voor de muziek. Er is kinderkerk en kinderoppas.
Naar een thema wordt nog gezocht, de lezingen zijn 1 Petrus 2 : 1-11 en Marcus 7: 24-30.

Wil je meezingen in het koor? De repetities zijn op woensdag 31 mei en woensdag 7 juni van 19.30 – 20.30 uur in de kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente, Zusterplein 12. Je kunt er gewoon naar toe gaan.

Na de viering kun je allerlei stands te bezoeken en genieten van een kop koffie en iets lekkers.

Share this post