Kennen-en-horen op 18 juni a.s. uitgesteld

Beste gemeenteleden,

De wijkkerkenraad van de Oosterkerk heeft op de valreep moeten besluiten om het ‘kennen-en-horen’ rond de voorgenomen vereniging tot de Protestantse Kerk Zeist (PGZ), gepland op zondag 18 juni a.s., uit te stellen.

Hieronder lichten we toe waarom.

Met alle protestantse wijkgemeenten is een aantal principes voor de vereniging vastgesteld. Die principes zijn dat de wijkgemeenten maximaal zelfstandig zijn, de wijkgemeenten hun eigen verantwoordelijkheden kennen en nemen en de verantwoordelijkheid voor het financieel beheer primair bij de wijken ligt. De rol van de nieuw te vormen Algemene Kerkenraad (AK) wordt dan coördinerend en faciliterend (bron: concept beleidsplan PGZ).

Helaas blijkt het tot nu toe niet mogelijk om die principes concreet uit te werken in financiële afspraken. Daardoor kunnen we als wijkkerkenraad niet aan u uitleggen hoe in de praktijk de het functioneren van de wijkgemeente binnen de PGZ vorm gaat krijgen. Daarom heeft kennen-en-horen nu geen zin.

Eind 2014, in de 1e ronde van het kennen-en-horen hebben we aangegeven tegen het vormen van een Protestantse Gemeente Zeist te zijn zolang niet duidelijk is in hoeverre zelfstandigheid van bestuur ten aanzien van beleid en middelen wordt toegekend aan wijkgemeenten.  Nu in de 2e ronde van het kennen-en-horen dezelfde vraag aan de wijken wordt voorgelegd, geldt helaas dat daarover nog steeds onduidelijkheid is.

We blijven constructief meewerken aan de vereniging, maar zijn meer dan andere wijken van mening dat afspraken volledig moeten worden uitgewerkt voorafgaand aan het verenigingsbesluit en voorafgaand aan het kennen-en-horen.

Het verenigingsproces zal door ons standpunt vertraagd worden. Maar, met concreet uitgewerkte afspraken kan de PGZ met een nieuw en transparant bestuursmodel starten.  Die transparantie is o.i. cruciaal om de beoogde maximale zelfstandigheid van wijkgemeenten ook daadwerkelijk te realiseren. Met alle wijken hebben we vastgesteld dat die zelfstandigheid belangrijk is omdat de wijken het kloppend hart van de nieuw te vormen Protestantse Kerk Zeist zijn.

Uiteraard beantwoorden we uw vragen hierover graag.

Namens de wijkkerkenraad,

Bart Wesselink, voorzitter

Share this post