Jaarthema Spiegel-Beeld

Keuze Kerk 2017-2018

 

Thema: Spiegel-Beeld – Kijken door de ogen van …..

Wij hebben als taakgroep leren een brainstorm gehad over het nieuwe jaarthema. Daarin is ook input van andere gemeenteleden meegenomen. Met dit thema drukken wij uit dat wij door ontmoetingen met anderen anders naar onszelf gaan kijken. Zij houden ons als het ware een spiegel voor. In zekere zin is het God die ons zo een spiegel voorhoudt. We hebben gekozen voor dit thema omdat het beeldend is en omdat het ruimte biedt om in aansluiting op afgelopen jaar de wereld buiten de kerk binnen te halen en een element van ontmoeting te ervaren.  We stellen ons voor dat op de een of andere manier iemand uit de gekozen groep aan het woord komt in de Keuze Kerk diensten.

Subthema’s

 1. 3 september – Startdienst jaarthema. – Spiegel-Beeld.
 2. 8 oktober – Keuze Kerk: Kijken door de ogen van de Buren (Buurt/Naaste)
 3. 12 november – Keuze Kerk met School gecombineerd met Promiseland in de kerkzaal voor kinderen: Kijken door de ogen van Kinderen (Leeftijd/Generatie)
 4. 25 december – Gewone Kerstdienst: Kijken door de ogen van de mensgeworden God
 5. 18 februari – Keuze Kerk: Kijken door de ogen van Collega’s (Werk/Arbeid)
 6. 1 April – Gewone Paasdienst: Kijken door de ogen van de Opgewekte Mens
 7. 13 mei – Keuze Kerk: Kijken door de ogen van een Vrouwen (Geslacht/Geaardheid)
 8. 20 mei – Gewone Pinksterdienst: Kijken door de ogen van de levendmakende Geest

40-dagen-tijd

Het jaarthema dat we gekozen hebben heeft veel te maken met identiteit. Wie zijn wij, wie mogen we zijn? Wie kunnen wij zijn? Wie zijn wij geroepen om te zijn. Identiteit is niet een vaststaand gegeven, maar is in blijvende ontwikkeling, juist in de ontmoeting met de ander die ons een spiegel voorhoudt.

In de 40 dagen voor Pasen willen we hierop iedere zondag aansluiten door een van de ‘Ik Ben’ woorden van Jezus centraal te stellen. Dat zijn achtereenvolgens:

 • 25 februari – Johannes 6:35 – Ik ben het brood dat leven geeft
 • 4 maart – Johannes 8:12 – Ik ben het Licht voor de wereld
 • 11 maart – Johannes 10:11 – Ik ben de goede herder
 • 18 maart – Johannes 11:25 – Ik ben de Opstanding en het leven
 • 25 maar (Palmpasen)t – Johannes 14:6 – Ik ben de weg, de waarheid en het leven
 • 29 maart (Witte Donderdag) – Johannes 15:1 – Ik ben de ware wijnstok

In deze woorden ontmoeten wij Jezus die ons een spiegel voorhoudt. Door te laten zien wie hij is vraagt hij ons om een reactie. Hoe reageren wij op Hem? Bovendien roept Hij ons op als volgelingen om te zijn voor anderen wat hij ook was voor ons. Zou houdt Hij ons een spiegel voor: Wie zijn wij? Wie willen wij zijn?

Voor de kinderdienst bieden de beeldende Ik Ben-woorden mooie aanknopingspunten voor verbeelding en verwerking hopen wij.

Praktische uitwerking ………….

We moeten de diensten nu praktisch gaan invullen met muziek, liederen, film, creatieve ideeën voor aankleding van de kerk, voor de kinderen en voor andere keuzeprogramma’s.

VRAAG: Wil je meedenken over praktische invulling van het Jaarprogramma en die ideeën met mij delen?  ds. Marten Knevel.

Groeigroepenmateriaal

Na de startdienst van het jaarthema op 3 september zullen we ook nieuw materiaal voor de groeigroepen presenteren. Hieronder vind je vast een aantal suggesties.

 1. Kijken door de ogen van de Buren: Rene van Loon, Kerk voor de buurt; Joep de Hart, Zwevende Gelovigen, oude religie en nieuwe spiritualiteit.
 2. Kijken door de ogen van Kinderen: Andrew Solomon, Ver van de Boom; Robert van der Wolk, Bekijk de wereld eens door de ogen van een kind (artikel)
 3. Kijken door de ogen van Collega’s: Ben Tiggelaar, Mooi Werk; Versch. Auteurs, Arbeid, Zin en Geloof; Tim Keller, Every Good Endeavor; Wil Derkse, levensregel voor beginners
 4. Kijken door de ogen van Vrouwen: Hans Kung, Vrouwen in het Christendom; Riet Bons-Storm, met een been in de kerk; John Lapre, de Veilige Kerk; Lucretta Scaraffia, Op de laatste rij – De Kerk, de Vrouwen en de Synode.

Share this post