Wie krijgt de Vredesduif 2017?

In 2015 werd in de oecumenische vredesdienst voor het eerst de Vredesduif van Zeist uitgereikt en Ellen de Boom werd benoemd tot Vredesduif van Zeist voor 2015-2016.

Het leek de Raad van Kerken Zeist goed dit vervolgens vanuit het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies te organiseren.

De Vredesduif van Zeist werd vorig jaar uitgereikt bij de Vredesontmoeting georganiseerd door het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies en viel ten deel aan Najib Zahri, directeur van de Stichting Toléarance.

Op 24 september a.s. wordt de vredesduif overgedragen tijdens de vredesbijeenkomst Zeist op zondag 24 september om 15.30 uur in de moskee in de Clomp.

We willen ieder jaar in de Vredesontmoeting deze Vredesduif aanbieden aan iemand in de gemeente Zeist die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de vrede in onze omgeving. We hebben een aantal criteria opgesteld:

De Zeister Vredesduif is bestemd voor een persoon die zich in het afgelopen jaar heeft onderscheiden door zich in te zetten voor:

– het vergroten van de betrokkenheid van mensen in Zeist op elkaar

– het vergroten van begrip tussen mensen met verschillende achtergronden/levensbeschouwingen

– volwaardige deelname aan de samenleving van mensen die buitengesloten dreigen te worden

– verzoening tussen mensen en groepen die in een gespannen relatie tot elkaar leefden.

Nu is aan jou de vraag: Ken jij iemand die aan deze voorwaarden voldoet? Of anders gezegd: zou je iemand willen voordragen voor deze Vredesduif?

We kunnen ons voorstellen dat jouw kandidaat niet helemaal aan álle  criteria voldoet.. maar als je hem of haar toch een goede kandidaat vindt: laat het ons weten!

Je kunt je nominatie tot uiterlijk 15 september doormailen aan Jeannette van Andel, je.andel@wxs.nl. Vermeld er ook bij waarom je haar of hem een geschikte kandidaat vindt!

Share this post