Vredesmanifestatie Zeist

Zalig de vredestichters

Zondag 24 september bent u van harte uitgenodigd voor een vredesontmoeting als afsluiting van de vredesweek, georganiseerd door het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies. Deze wordt gehouden op zondag 24 september om 15.30 uur, in de moskee in de Clomp. Tijdens deze bijeenkomst wordt de vredesduif Zeist uitgereikt door Najib Zahri, die de vredesduif Zeist vorig jaar ontving.

In de maand september valt ieder jaar de vredesweek. Dit jaar in de week van 17 tot en met 24 september. Als jaren begint deze week met een oecumenische viering in Zeist. De afgelopen paar jaar hebben wij als Oosterkerk aan deze viering meegewerkt. Sinds enkele jaren is er ook een interreligieuze vredesbijeenkomst in Zeist, meer aan het einde van de vredesweek. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Platform voor levensbeschouwing en religie. Als Oosterkerk hebben wij besloten om de interreligieuze vredesbijeenkomst onder de aandacht van onze gemeente te brengen. Wij geven hieraan de voorkeur omdat het verlangen naar en het streven naar vrede niet exclusief kerkelijke is. Daarom roepen wij alle Oosterkerk-leden van harte op om op 24 september om 15:30 uur deel te nemen aan deze bijeenkomst in de moskee in Zeist-west, in de Clomp. Iedereen is welkom. Deel vervolgens uw ervaringen en uw ideeën voor samenleven in vrede in Zeist.

Share this post