Kenia 2018

Voorbereiding Kenia reis 2018 gaat weer beginnen…

Ons doel

In de zomer van 2018 vertrekt er een groep jongeren met 4 begeleiders naar de weeshuizen van Blessed Generation (http://www.blessedgeneration.nl/) in Kenia. De Oosterkerk is al sinds zeven jaar met deze organisatie verbonden onder andere door sponsoring van het Outreachprogramma in Malindi

Doelstelling van de reis is de jongeren te helpen in hun ontwikkeling op het gebied van hun kijk op rijkdom en armoede, geven en ontvangen, vriendschap en verbondenheid en beleving van het christelijk geloof door:

  • kennismaking met kinderen/jongeren/volwassenen in een totaal andere levenssituatie, cultuur en geloofsbeleving;
  • het uitvoeren van concrete projecten (onderhoud/bouw en andersoortige klussen, waardoor de organisatie ter plekke wordt geholpen) en organiseren van (spel)activiteiten voor kinderen/jongeren;
  • een voorbereidingstraject, waarbij de kerkelijke gemeente, maar ook familie, vrienden etc. worden betrokken en informatie wordt gegeven over het project;
  • jongeren moeten zich actief inzetten om de nodige financiën voor de reis en de projecten bijeen te brengen.

We gaan in een weeshuis en in de highschool van Blessed Generation (in Nyamira en Ruiru) bouw- en onderhoudswerkzaamheden verrichten en (spel)activiteiten voor kinderen organiseren. We maken de kerkdiensten en avondsluitingen mee, die door de tieners aldaar worden voorbereid en in Nyamira gaan alle jongeren een keer mee op bezoek bij enkele gezinnen, waarvan de kinderen ook de school van Blessed Generation bezoeken.

Hoe gaan we dat doen?

Voor een dergelijke reis is heel veel geld nodig. Hiertoe willen wij diverse activiteiten organiseren b.v. een bonte veiling avond, statiegeldactie, schoonmaken, opruimactie, kaartenverkoop, sponsordiner.

Share this post