Operatie KerstAANDACHT

Doet je weer mee met Operatie Kerst-Aandacht?
Net als vorig jaar willen wij de advents- en kerstperiode aangrijpen voor wat extra aandacht voor elkaar in de Oosterkerk. Middels Operatie Kerst-Aandacht kunt je hieraan deelnemen door 1 kerstattentie bij 1 oudere te bezorgen en door dan even tijd te nemen voor ontmoeting of kennismaking. Een moment van echte aandacht dus. Op 10 en 17 december zullen de kerstattenties met een adreskaartje in de kerk staan. Neem je er ook een mee? Maak er een gezamenlijke actie van, met je groeigroep of met je catechese-groep en deel daarna ervaringen.
Namens de taakgroep pastoraat, ds. Marten Knevel

Share this post