Week van Gebed Programma

Week van gebed 2018 Oecumenische bijeenkomsten Gebedsweek

‘Recht door zee’ is het thema voor de Week van Gebed van 2018. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2018 plaats van 21 tot en met 28 januari. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij en het bestrijden van onrecht. Het thema is ook actueel in onze tijd.

Zondag 21 januari is de start van deze week van gebed voor de eenheid. Wij beginnen deze week met een dienst van eenheid in de Oosterkerk. De deelnemende kerken zijn NoorderLicht, Oosterkerk, Evangelisch Lutherse Gemeente en Zeist-West, Parochie Rozenstraat, Evangelische Broedergemeente en Gemeente van Apostolische Christenen. Voorgangers in de dienst zijn: pastor Henk Bloem en ds. Marten Knevel. De Oosterkerk Band verleent medewerking aan deze dienst. Willem Boog begeleidt de kerkdienst aan orgel en vleugel.

21 januari 10 uur, Woudenbergseweg 44. Van harte welkom!

In Zeist kunt u verder in deze week  afwisselend in verschillende kerken een gebedsbijeenkomst bijwonen:

Maandag 22 januari:  Nieuwe Kerk, Boulevard 2a

Dinsdag 23 januari: Verzorgingshuis De Wijngaard, Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin (GKV)

Woensdag 24 januari: Ned. Ger. Kerk, Kerkelijk Centrum Zeist West, De Clomp

Donderdag 25 januari: Oude Kerk, 1e Dorpstraat 1

Vrijdag 26 januari : Evangeliegemeente De Oase, Torenlaan 38

Alle avonden (van 22-26 januari) zijn er bijeenkomsten van 19.00-19.45 uur met een uitloop van een kwartier voor ontmoeting bij koffie en thee.

Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom bij deze vieringen.

Share this post