Wake zondag 4 februari

Wake Detentiecentrum Zeist 4 maart 2018

De Raden van Kerken van Zeist en Soest organiseren iedere eerste zondag van de maand een wake. Deze zondag doen we dat voor de 149ste keer. Waarom waken wij? Omdat detentie alleen als laatste middel mag worden ingezet en nooit een ‘gewoon’ onderdeel van ons vreemdelingenbeleid mag zijn. Omdat mensen zonder strafblad niet in een gevangenis horen.

Tijd: 16.30 uur

Neem mensen mee!

Neem bloemen mee!

Neem lichtjes mee!

Noteer alvast zondag 8 april: houden we 150ste wake! Voor een keer niet op de eerste zondag omdat het dan Pasen is.

Detentiecentrum Kamp van Zeist, Richelleweg, Soesterberg, overkant van de A28 vanaf Soest. Informatie: 0643133109 / 030 6962283 en www.wakezeist.nl.

Share this post