Sponsordiner Kenia Jongerenreis

6 gangen Sponsordiner, Kenia Jongerenreis, Oosterkerk

Op zaterdag 9 Juni 2018 organiseren de 16 jongeren die meegaan naar Kenia, voor iedereen die de Keniareis een warm hart toedraagt, een onvergetelijk 6 gangen Sponsordiner in de Oosterkerk. Naast een 6 tal prachtige gerechten, wordt de avond begeleid met muziek en andere culturele aankleding. De bijdrage per persoon is Euro 40 all-in.

Je kan je opgeven door een mail te sturen naar SPONSORDINERKENIA@DTPROOST.NL of via het inschrijfformulier op de boekentafel achterin de kerk. Betaling kan door overmaking op bankrekno NL 83 ABNA 0624 0264 50 ten name van Wijkkas Oosterkerk onder vermelding van Keniasponsordiner. Wees er snel bij want Vol is Vol. Geef in de mail aan met hoeveel personen u komt. Mocht u gehaald/gebracht willen worden geeft u dat aan, dan gaan we dat voor u regelen.

Aanleiding is de groep van 16 jongeren die in juli 2018 voor een mooie en leerzame reis naar de weeshuizen Blessed Generation in Kenia vertrekken. Daar zullen de jongeren meehelpen en samen met de Keniaanse jongeren optrekken. De jongeren betalen zelf grotendeels de reis, dus al het geld dat ze met acties ophalen, komt rechtstreeks ten goede aan de weeshuizen en scholen van Blessed Generation in Kenia.

Share this post