Hoopgevende gesprekken

Begin maart zijn wij in de Oosterkerk gestart met een ontdekkingsreis aan de hand van de methode van waarderende gemeenteopbouw onder het motto: ‘Oosterkerk van morgen? Kerk van onze dromen!’

Een team van veertien reisleiders gaat enkele maanden op weg met zo veel mogelijk betrokkenen bij de Oosterkerk. Iedereen van jong tot oud nodigen wij uit om mee op weg te gaan. De reis bestaat uit vier etappes. Wij bevinden ons nu nog in de eerste etappe. In die etappe voeren de leden van het reisleider team gesprekken met zo veel mogelijk mensen. In die gesprekken gaan ze op zoek naar de momenten dat de Oosterkerk van betekenis was voor hun gesprekspartner en voor henzelf. Wij vertrouwen er op dat juist die waardevolle ervaringen ons in contact brengen met de levenskern (de Geest) van de Oosterkerk brengen en die gedeelde ervaringen de reisleiders en de gesprekspartners zullen inspireren om samen in beweging te komen onderweg naar de Oosterkerk van Morgen. Hieronder vindt u een impressie vanuit deze eerste etappe.

We zijn hard op weg naar de ‘Oosterkerk van morgen’! Nog maar anderhalf uur te gaan op het moment dat deze woorden worden getypt. Maar hoe zit het met de ‘Oosterkerk van onze dromen?’ Daar te komen als gemeente vergt heel wat meer dan alleen het tikken van de klok.

Gelukkig spannen heel veel mensen zich in om de droom te verwezenlijken. Het reisleidersteam heeft de afgelopen weken heel veel gesprekken kunnen voeren. Wel bijna 100 gemeenteleden hebben tijd vrij gemaakt om met het team te praten over hun ervaringen in, en dromen voor de Oosterkerk.

Het is gelukkig allerminst verspilde tijd: zowel de teamleden als de gesprekspartners worden keer op keer verrast door de bijzondere ontmoetingen en mooie gesprekken die plaatsvinden.

“De variatie in mensen, beleving, ideeën en meningen en de vrijheid die men elkaar daarin gunt, geeft mij hoop voor de Oosterkerk van morgen”

We hebben drie leden van het reisleidersteam gevraagd om te vertellen hoe zij deze reis ervaren:

“We hebben nog niet zo lang geleden gekozen voor de Oosterkerk. Dit onder meer omdat er heel veel gebeurt. De kerk gonst van actie en leven. Door de gesprekken die ik mag voeren met gemeenteleden over de Kerk van onze dromen hoor ik over diepgaande ervaringen in en rond de Oosterkerk. Voor mij voegt dat aan al die bedrijvigheid in de kerk een belangrijke en geestelijke dimensie toe.”

Arie Theisens

 

“Als één van de teamleden die betrokken zijn bij het voeren van de gesprekken waarin we samen nadenken over de Oosterkerk van morgen, heb ik inmiddels een heel aantal gemeenteleden gesproken. De gesprekken hebben me stuk voor stuk verrast. Niet alleen door de inhoud zelf, alhoewel ik daarin ook heel mooie en herkenbare ervaringen hoorde, maar ook door wat zo’n mooi en goed gesprek met mijzelf als interviewer doet. Het contact tijdens de gesprekken en de diepte waar je zo in belandt, is bijzonder om mee te maken. Het is mooi om te mogen delen in wat ieder op zijn of haar manier aan waarde vindt: in God, geloof, een weg om te gaan, de kerk als plek om te zijn en hoop voor de toekomst van de kerk. De variatie in mensen, beleving, ideeën en meningen en de vrijheid die men elkaar daarin gunt, geeft mij hoop voor de Oosterkerk van morgen.”

Leonore Koerselman

 

“Wat is uw droom over de Oosterkerk? Dat is een mooie vraag om met elkaar over in gesprek te gaan.

Dat heb ik ook ervaren in de gesprekken die ik gedaan heb. Er komen mooie ervaringen naar boven die mensen hebben ervaren in de Oosterkerk. En niet alleen praten, ik heb ook samen met iemand een paar liederen gezongen. Dat zijn bijzondere ontmoetingen die ik anders niet zo snel had gehad. En dan gaat het niet zo zeer over de toekomst van de kerk maar die kerk is nu al hier.”

Ina Duit

De komende tijd voeren we de laatste gesprekken. Daarna gaan we als gemeente een nieuwe fase van deze reis in. Met de inspiratie en dromen die we hebben verzameld gaan we op een aantal momenten als gemeente verder met elkaar op zoek naar wat dit concreet voor de Oosterkerk van morgen te betekenen heeft.

Share this post