De Geest in alle talen

Pinksteren: De Geest spreekt alle talen

Op die eerste Pinksterdag konden de leerlingen van Jezus het niet meer voor zich houden. Zij moesten met iedereen die het horen wilde delen hoezeer zij Gods nabijheid ervaren hadden in alles wat zij met Jezus beleefd hadden. Hun verhalen inspireerde zoveel mensen dat al die mensen een nieuwe gemeenschap vormde, die zich als een olievlek verbreide over heel het Romeinse rijk.
Zo werkt de Geest door het delen van ervaringen van Gods nabijheid.
Daarom nodig ik jullie allen uit om in de Pinksterdienst jouw verhaal te delen met ons allen.
Is er een lied waarin je Gods nabijheid ervaart? Of een gedicht of een tekst of een kunstwerk? Of heb je in het afgelopen jaar een moment gehad in de Oosterkerk of ergens anders waarin je Gods nabijheid ervoer? Deel het met mij! Alles is welkom: liederen, teksten, kunstwerken, verhalen, gedichten. Als je er maar persoonlijk iets mee hebt. Ik hoor graag jouw verhaal daarbij.
Als jij het met mij deelt dan neem ik contact met je op om te kijken hoe we jouw bijdrage een plek in de dienst kunnen geven.

Share this post